Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM! Tältä sivulta löydät opetussuunnitelma kauden 2017-2020 ajoitusmallit. Kauden 2020-2023 mallit löydät sivulta https://wiki.helsinki.fi/x/QaApEQ. Kurssien opetusajankohdat ja suositeltu suoritusajankohta on voinut muuttua tästä mallista.

Vastaavuustaulukot eri kausien välisille tutkinnoille ja kursseille löytyvät sivulta https://wiki.helsinki.fi/x/YqApEQ.


FysiikkaSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappale, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex-kurssi, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

22 opI-IV periodi

Kieliopintoja oman aikataulun mukaanYhteensä lukuvuodessa

63 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op

10 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodi

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op

 10 op

IV periodi

FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit, 5 op

FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

24 op

Yhteensä lukuvuodessa
60 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

 Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)III periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2020 Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta (alkaa)IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2020 Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

42 op

Yhteensä lukuvuodessa
57 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


Fysiikka, laaja-alainenSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappale, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex-kurssi, 1 op TAI

FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

22 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa

63 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

5 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodiFYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op5 op

IV periodi

FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

39 op

Yhteensä lukuvuodessa
60 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)III periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta (alkaa)IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

42 op

Yhteensä lukuvuodessa
57 op


Teoreettinen fysiikkaSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappale, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex-kurssi, 1 op TAI

FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

15 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

17 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa

63 op 
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia, 5 op

FYS2014 Analyyttinen mekaniikka, 5 op → Syksystä 2020 alkaen korvaava kurssi FYS2027 Mekaniikka, 5 op

15 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

11 op

III periodi

FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, 5 op

FYS2016 Elektrodynamiikka I, 5 op

10 op

IV periodi

FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb, 5 op

FYS2017 Elektrodynamiikka II, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

15 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

10 op

Yhteensä lukuvuodessa

61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2018 Kvanttimekaniikka (alkaa)

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)II periodi

FYS2018 Kvanttimekaniikka, 10 op (valmis)

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

10 op

III periodi

FYS2015 Statistinen mekaniikka, 5 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

5 op

IV periodi

FYS2019 Kvanttistatistiikka, 5 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2040 Kandidaatin tutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

15 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

26 op

Yhteensä lukuvuodessa

56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


TähtitiedeSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappale, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex-kurssi, 1 op TAI

FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS2041 Tähtitieteen perusteet I, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

15 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2042 Tähtitieteen perusteet II, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

17 op

I-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa
63 op 
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan, 5 op

FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I (alkaa)

FYS2053 Linnunradan rakenne (alkaa)  **

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (alkaa)

5 op

II periodi

FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op (valmis)

FYS2053 Linnunradan rakenne, 5 op (valmis) **

FYS2085 Tieteellinen laskenta II, 5 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

15 op

III periodi

FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II (alkaa)

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (alkaa) **

 FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys (alkaa) **IV periodi

FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 op (valmis)

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka, 5 op (valmis) **

FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op (valmis)  **

FYS4011 Kerro tähtietieteestä (työelämätaidot II), 1 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

21 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

20 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2048 Taivaanmekaniikan peruskurssi I, 5op ** → Syksystä 2020 alkaen korvaava kurssi FYS2027 Mekaniikka, 5 op

FYS2052 Galaksit ja kosmologia (alkaa) **

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

FYS2049 Taivaanmekaniikan peruskurssi II, 5op ** → Syksystä 2020 alkaen korvaava kurssi FYS2055 Taivaanmekaniikka

FYS2052 Galaksit ja kosmologia, 5 op (valmis) **

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

10 op

III periodi

FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi I, 5op **

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2050 Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta, 6 op (alkaa)

5 op

IV periodi

FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi II, 5op **

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2050 Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

15 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

21 op

Yhteensä lukuvuodessa
56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


MeteorologiaSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappale, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex-kurssi, 1 op TAI

FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

17 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa
58 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (alkaa)

10 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS2085 Tieteellinen laskenta II, 5 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

11 op

III periodi

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op

FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op - > Syksystä 2020 alkaen opetusajankohta ja suositeltu suoritusajankohta muuttunut!

15 op

IV periodi

FYS2004 Suhteellisuusteorien perusteet, 5 op 

FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

15 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op - > Syksystä 2020 alkaen opetusajankohta ja suositeltu suoritusajankohta muuttunut!

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä) 

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 opIII periodi

FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet (alkaa) - > Syksystä 2020 alkaen opetusajankohta ja suositeltu suoritusajankohta muuttunut!

FYS2034 Klimatologian perusteet, 2 op

FYS2035 Fysikaalinen klimatologia, 3 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2060 Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta (alkaa)

5 op

IV periodi

FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op (valmis) - > Syksystä 2020 alkaen opetusajankohta ja suositeltu suoritusajankohta muuttunut!

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2060 Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II (valmis)

17 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

34 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op

FysikSuoritettavat kurssitYhteensä
 1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1006 Växelverkningar och kroppar, 5 op

FYS1005 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig), 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1007 Växelverkningar och materia, 5 op

FYS1005 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten (jatkuu)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot, 1 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

19 op

III periodi

FYS1008 Elektromagnetism, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1005 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten (jatkuu)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1009 Strålningsfält och fotoner, 5 op

FYS1005 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten, 5 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

22 op

I-IV periodi

Kieliopintoja oman aikataulun mukaanYhteensä lukuvuodessa
63 op 
2. opiskeluvuosiI periodiFYS2021 Termofysikens grunder, 5 op5 op

II periodi

FYS2022 Termodynamiska potentialer, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodiFYS2023 Kvantfysikens grunder, 5 op5 op

IV periodi

FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden kurssipaketti

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

40 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2026 Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 opIII periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa) IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis) 

FYS2070 Kandidatavhandling, fysik studieinriktning, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden kurssipaketti

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

41 op

Yhteensä lukuvuodessa
56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
 2. Anonymous

  http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/