Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Helsingin yliopiston opetussuunnitelmat-wiki

Wiki-alue on luotu Helsingin yliopistossa tapahtuvan opetussuunnitelmatiedon keräämistä varten.

Ops-ohje 2:ssa luetellut opetussuunnitelman tiedot laaditaan ja tallennetaan opetussuunnittelutyön edetessä yliopiston yhteiselle wikipohjalle yhtenäisessä muodossa. Wikialue on nyt käytössä.Recently Updated

Navigate space

 

  • No labels
Write a comment…