Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat 2020-23

Tämä työalue on tarkoitettu Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyöskentelyä varten.

Utbildningsprogrammens undervisningsprogram för 2020-23

Detta arbetsområde är för planering av undervisningsprogrammen av utbildningsprogram i Helsingfors universitet.

Degree programmes' curricula for 2020-23

This workspace is for curriculum planning of the degree programmes at the University of Helsinki.


Hae tästä työtilasta / Sök inom detta arbetsområde / Search from this workspace

Tämän työtilan sisältö / Innehåll av detta arbetsområde / Contents of this workspace

  • No labels