Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 1. Studieavsnittets namn

Relativitetsteorins grunder

Relativitetsteorins grunder

Fundamentals of Theory of Relativity

2. Studieavsnittets kod

FYS2024

Motsvarande studieobjekt: 530091 Relativitetsteorins grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt


 • Obligatoriskt i teoretisk fysik

 

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras


Första studieåret

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period


Period IV

 

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

 

Kari Enqvist (för svensk grupp Kai Nordlund)

9. Studieavsnittets kunskapsmål

 

Efter kursen kan studeranden grunderna i den speciella relativitetsteori kvantitativt, semikvantitativt eller kvalitativt den allmänna relativitetsteorin, samt en del kosmologi kvantitativt.

 

10. Studieavsnittets form

 

Närundervisning och räknesmedja på svenska.

11. Tidigare studier eller kunskaper


Matematiska hjälpmedel I & II.

 

12. Rekommenderade valfria studier

-

13. Studieavsnittets innehåll


Speciella relativitetsteorin:

 • Grunderna: relativitetsprincipen, Lorentz-transformationen
 • Kausalitet, addering av hastigheter, flaggstångsparadoxen, klockparadoxen
 • Den fyrdimensionella tidsrymden, generalisering av Newtons lagar
 • Relativistisk dynamik (grundlagarna, E=mc2, fotoner, Doppler-effekten)

Allmänna relativitetsteorin:

 • Grunderna: gravitationen som tidsrymdens krökning, metrik
 • Schwarzschild-metriken, svarta hål, gravitations-rödskiftet
 • Ljusets böjning, gravitationslinser och gravitationsvågor

Kosmologi:

 • Universums expansion, ursmällen
 • Universums geometri, Friedmann-Robertson-modellen
 • Ljusets framskridning i universum, den kosmologiska horisonten
 • Mörk materia och mörk energi.

 

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur: Kari Enqvist: "Johdatus suhteellisuusteoriaan" (toinen painos; ensimmäisessä runsaasti typoja). Kenneth Krane: "Modern Physics"

 

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet


Räkneövningar.

 

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala


Bedöms på skalan 0 - 5.

 

17. Undervisningsspråk

- finska, räknesmedja på svenska


 • No labels
Write a comment…