Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Kvanttistatistiikka

Kvantstatistik

Quantum Statistics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2019

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 537005 Kvanttistatistiikka , 10 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee kvanttimekaanisten systeemien statistisen käsittelyn perusteet ja ymmärtää rajankäynnin klassisiin systeemeihin. Hän hallitsee kvanttimekaanisen ensembleteorian ja faasiavaruuden käsitteet, osaa johtaa bosoni- ja fermionistatistiikat, sekä ymmärtää bosoni- ja fermionisysteemien tärkeimmät statistiset ominaisuudet.

10. Opintojakso toteutus

 

Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

Kurssilla oletetaan, että opiskelija on suorittanut kurssit Statistinen mekaniikka (FYS2015), Kvanttimekaniikka I (FYS2018), Fysiikan matemaattiset menetelmät (FYS2012, FYS2013) sekä näiden kurssien edellyttämät edeltävät opinnot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Samanaikaisesti suoritettavaksi soveltuu mainiosti kurssi Kvanttimekaniikka II, ja kurssin jälkeen suoritettavaksi esim. Kvanttikenttäteoriat.

13. Opintojakson sisältö

 

Kvanttimekaniikan formalismin kertausta

Kvanttimekaaniset joukot ja tasapainojakaumat

Ideaaliset tasapainojärjestelmät

Bose-Einstein- ja Fermi-Dirac-statistiikat

Bosoni- ja fermionijärjestelmien fysiikkaa

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 

Kurssin oppikirja on Jouko Aponen ja Juha Honkonen: Statistinen fysiikka (Limes ry, 2000). Suositeltavaa kirjallisuutta ovat lisäksi:

  • R. Bowler ja M. Sanchez: Introductory Statistical Mechanics, Clarendon Press, 1999
  • K. Huang: Statistical Mechanics, Wiley, 1987
  • L.D. Landau ja E.M. Lifshitz: Statistical Physics, Pergamon, 1980


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely sekä viikoittain palautettavat laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels