Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 

HUOM! RAKENNETTA MUOKKAAVAT KOULUTUSSUUNNITTELIJAT HANNA-MARI PEURALA JA TIINA HASARI

Maisteriohjelman tutkintorakenteen yleinen mallipohja

Alla olevan taulukon tiedot tarvitaan tutkintorakenteen ja sen osien (opintojaksojen- ja kokonaisuuksien) luomiseen sekä kuvaamiseen eri tietojärjestelmissä Oodissa ja OTM:n Sisu-järjestelmässä.  Kopioi myös sisällysluettelo. Älä muuta tarpeettomasti otsikkotasoja Koulutusohjelman tutkintorakenne -sarakkeessa, sillä taulukkoon syötetyt tiedot näytetään hierarkkisena sisällysluettelona.

Tämä on pelkistetty malli rakenteesta. Tee muutokset taulukkoon; lisää tai poista rivejä tarvittaessa. Älä muokkaa sisällysluetteloa, taulukkoon tehdyt muutokset siirtyvät sisällysluetteloon.


-----------------------------------------


Master's programme in atmospheric sciences


120 op

Tutkinto
Suorita 120 op-

Tieteenalan  opinnotOpintokokonaisuus


 

Advanced studies in atmospheric sciences

ATM300

95-120 op

Opintokokonaisuus
Compulsory courses for all study tracks


45-50 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki opintojaksot
Atmospheric and Earth Sciences Today
ATM3015 opOpintojaksoPakollinen

Atmospheric science seminar for Master’s students
ATM3455 opOpintojaksoPakollinen
53192 Opiskelijaseminaari
Climate Change Now
ATM3022 / 5 opOpintojaksoPakollinenValitse joko 2 tai 5 op:n laajuinen kurssi (5 op suositellaan)530379 Ilmastonmuutos nyt ja  A530379 Avoin yo: Ilmastonmuutos nyt
Project course in atmospheric sciences
ATM3033 / 5 opOpintojaksoPakollinenValitse joko 3 tai 5 op:n laajuinen kurssi (5 op suositellaan)
Master's thesis
ATM35030 opOpintojaksoPakollinen

Maturity test
ATM3990 opOpintojaksoPakollinen
Optional courses for all study tracks


0-25 opValintaryhmäValinnainen

Courses supporting scientific knowledge
ATM402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainen
Optional Study Tracks

50-70 opValintaryhmäPakollinen

Valitse 1 opintosuunta


Study track in Aerosol Physics


50-70 opValintaryhmävaihtoehtoinenValitse tarvittaessa
Compulsory course packages

väh. 15 opVäliotsikko
Suorita vähintään 15 op allaolevista kahdesta kurssipaketista

Basics of aerosol physics and chemistry


väh. 5 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 5 op
Aerosol physics II
ATM3045 opOpintojaksoPakollinen
530001 Aerosolifysiikka II
Classical Nucleation Theory
ATM3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530124 Klassinen nukleaatioteoria
Nanophysics and nanochemistry
MATR3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53611 Ilmakehän kemian perusteet
Atmospheric and aerosol chemistry
ATM3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530007 Ilmakemian jatkokurssi
Atmospheric photochemistry and reaction kinetics
ATM3585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Data analysis
väh. 10 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 10 op
Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoPakollinen
530189 Kenttämittausten tilastollinen analyysi
Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53328 Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; kenttämittaukset
Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä
Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Optional course packages

väh. 35 opVäliotsikko
Suorita vähintään 35 op allaolevista kolmesta kurssipaketista

Atmospheric modellingValintaryhmäVaihtoehtoinen

Simulations of Formation of Molecular Clusters
ATM3115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530060 Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot
Aerosol Modelling
ATM3125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530265 Aerosolimallinnus
Chemical transport modelling I
ATM3135 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53350 Ilmakehämallinnus I
Chemical transport modelling II
ATM3145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53352 Ilmakehämallinnus II
Numerical Meteorology I 
ATM3155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53623 Numeerinen meteorologia I
Numerical Meteorology II
ATM3165 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53654 Numeerinen meteorologia II
Laboratory Course in Numerical Meteorology
ATM3175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53655 Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi
Measurement techniques in atmospheric sciences

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Aerosol measurement techniques
ATM3185 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53174 Aerosolien mittaustekniikka
Measurements of Atmospheric aerosols: Aerosol Physics, Sampling and Measurement Techniques
ATM3195 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530080 Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät
Mass Spectrometry in Atmospheric Sciences and Environmental analysis
ATM3205 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530264 Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa
Field Course in Micrometeorology and Hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi
Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53665 Tutkameteorologian jatkokurssi
Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53657 Tutkameteorologian laboratoriotyöt
Satellite remote sensing methods in aerosol science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530233 Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä
Aerosols and health

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Health Effects of Fine Particles
ATM3265 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530068 Pienhiukkasten terveysvaikutukset
Fine particles in occupational environments
ATM3275 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530037 Pienhiukkaset työympäristössäStudy track in Biogeochemical cycles


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa
Optional course packages

väh. 50 opväliotsikko
Suorita allaolevista kurssipaketeista vähintään 50 op
Biogeochemical cycles

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Basics of Biometeorology
FOR-2185 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53341 Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot
Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Research questions of greenhouse gases in land and water environments
ATM3295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530312 Kasvihuonekaasujen tutkimuskysymyksiä maa- ja vesiympäristöissä
Field course in Biogeochemistry and production ecology
FOR-2135 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Advanced aquatic biogeochemistry
ECGS-0115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Ecosystems and climate change
ECGS-6015 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Biogeochemical Cycles and Forest Management Interactions
FOR-2285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Forest ecosystem hydrology and water balance
FOR-2295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Forest and peatlands as modifiers of atmospheric composition
FOR-2175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Mitigation of Climate Change in Forestry
FOR-2155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Forest production, growth and yield
FOR-2125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Biometeorology

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Theory of micrometeorological flux measurements
ATM3315 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
530040 Mikrometeorologisten vuonmittausmenetelmien teoriat
Field course in micrometeorology and hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Terrestrial water, carbon and nitrogen cycles
ATM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53693 Veden, hiilen ja typen kierto maa-alueilla
Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
535041 Turbulenssioppi
Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Data analysis

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Study track in Geophysics of the hydrosphere


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa
Compulsory course package

väh. 20 opVäliotsikko
Suorita vähintään 20 op ao. kurssipaketista
Theories and Methods in geophysics of the hydrosphere

ValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op
Measurement Methods in Hydrospheric Geophysics
ATM3345 opOpintojaksoPakollinen
53536 Vesivaipan mittausmenetelmät
Geophysics of Snow and Ice
ATM3355 opOpintojaksoPakollinen
53568 Lumen ja jään geofysiikka
Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoPakollinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoPakollinen

Advanced aquatic biogeochemistry
ECGS-0115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Geoinformatics 1
ME-2045 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuorita joko tämä tai ME-203
Geoinformatiikka 1
ME-2035 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuorita joko tämä tai ME-204
Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Optional course packages

väh. 30 opVäliotsikko
Suorita väh. 25 op, sisältäen yhden kurssipaketin väh. 15 op:n laajuisena

Physical oceanographyValintaryhmäVaihtoehtoinen

Dynamic Oceanography
 ATM336 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53545 Dynaaminen oseanografia
Descriptive Oceanography
ATM3375 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53528 Deskriptiivinen oseanografia
Surface Water Waves
ATM3385 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53548 Veden pinta-aallot
Oceanography of the Baltic Sea
ATM3395 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53540 Itämeren oseanografia I
Coastal Oceanography
ATM3405 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53505 Rannikko-oseanografia

CryologyValintaryhmäVaihtoehtoinen

Sea ice geophysics
ATM3415 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53500 Merijään geofysiikka
Frozen Ground
ATM3425 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
535044 Routa
Glaciology
 ATM343 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
535008 Glasiologia
Continuum theory applications in snow and ice research
ATM3635 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
535039 Continuum theory applications in snow and ice research
Hydrology

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Quantitative hydrogeology and flow modeling
GEOM-H20125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
54072 Geohydrologia
Global Hydrology
ATM3445 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53574 Globaali hydrologia
Physics of lakes and rivers
ATM3465 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Field Course in Micrometeorology and Hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi
Data analysis

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Study track in Atmospheric chemistry and analysis


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa
Compulsory course packages

väh. 50 opväliotsikko
Suorita vähintään 50 op
Atmospheric chemistry and analysis
10 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 10 op
Chemicals, legistlation and quality assurance
KEM4115 opOpintojaksoPakollinen

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoPakollinen

Environmental analysis

väh. 20 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op
Sampling and sample preparation
KEM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Mass spectrometry in atmospheric sciences and environmental analysis
 ATM320
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
55244
Separation techniques (GC and LC)
KEM3315 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Portable analytical instruments and sensors
KEM3355 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analytical chemistry laboratory works
KEM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Chemical reactions in atmosphere

väh. 20 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op
Reaction Kinetics
KEM3445 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Spectroscopy
KEM3435 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Atmospheric and aerosol chemistry
ATM3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Atmospheric photochemistry and reaction kinetics
ATM3585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Experimental methods in molecular science 2
KEM3665 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Optional course package


Väliotsikko
Suorita tarvittaessa
Data analysis

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Study track in Remote sensing


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa
Compulsory course package

väh. 10 opVäliotsikko
Suorita vähintään 10 op ao. kurssipaketista
Mathematical and computational methods in remote sensing
väh. 10 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 10 op
Atmospheric Radiation
ATM3575 opOpintojaksoPakollinen
53624 Fysikaalinen meteorologia
Geoinformatics I
ME-2045 opOpintojaksoPakollinen

Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Optional course packages


Väliotsikko
Suorita allaolevista kurssipaketeista opintojaksoja väh. 40 opintopisteen edestä
Observation systems and methods

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Remote sensing of the atmosphere and hydrosphereValintaryhmäVaihtoehtoinen

Field course in remote sensing of the atmosphere
ATM3615 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Satellite Remote Sensing Methods in Aerosols Science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Remote sensing of the biosphere and land useValintaryhmäVaihtoehtoinen

Remote sensing 1
GEOG-G3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Remote sensing 2
GEOG-3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Geoinformatiikka 2
ME-230
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Open GIS and spatial data structures
ME-231
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Remote sensing 1
ME-232
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Basic in object-oriented programming in forest sciences
ME-234
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

GIS analysis and modelling
FOR-2585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

GIS and RS in environmental and land use applications
FOR-2595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Advanced course in remote sensing (Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi)
FOR-260
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Data analysis

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Study track in Meteorology


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinen

Compulsory course packages

50 opväliotsikko
Suorita alla olevista kahdesta kurssipaketista 50 op
Dynamic meteology I
25 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 25 op
 Boundary Layer Physics I
ATM3475 opOpintojaksoPakollinen
53646 Rajakerroksen fysiikka I
Dynamics of Atmospheric Flow Structures I
ATM3485 opOpintojaksoPakollinen
53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka
Dynamics of Atmospheric Flow Structures II
ATM3495 opOpintojaksoPakollinen
53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka
Mesometeorology
 ATM351 5 opOpintojaksoPakollinen
53632 Mesometeorologia
Synoptic meteorology I
ATM3525 opOpintojaksoPakollinen
53606 Synoptinen meteorologia I
Dynamic meteorology II
25 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 25 op
 Atmospheric Radiation
ATM3575 opOpintojaksoPakollinen

Cloud Physics
ATM3545 opOpintojaksoPakollinen
53634 Pilvifysiikka
Numerical meteorology I
ATM3155 opOpintojaksoPakollinen

Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoPakollinen

Atmospheric General Circulation I
ATM3555 opOpintojaksoPakollinen
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I
Optional course packages


Väliotsikko


Dynamic meteorology III
väh. 5 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 5 op
Numerical Meteorology II
ATM3165 opOpintojaksoPakollinen

Laboratory Course in Numerical Meteorology
ATM3175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Convective Weather Systems and Climate
ATM3565 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53672 Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto
Synoptic meteorology II
ATM3535 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53607 Synoptinen meteorologia II
Climate change now
ATM3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Stratospheric Dynamics and Chemistry
ATM3625 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53673 Stratosfäärin dynamiikka ja kemia
Laboratory Course in Synoptic Meteorology
ATM3645 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53656 Synoptiikan laboratoriokurssi
Meteorological remote sensing
väh. 5 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 5 op
Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoPakollinen

Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Electromagnetic scattering and absorption
PAP3145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Statistical Inverse Methods
PAP3035 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Satellite Remote Sensing Methods in Aerosols Science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Biometeorology
väh. 10 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 10 op
Theory of micrometeorological flux measurements
ATM3315 opOpintojaksoPakollinen

Field course in micrometeorology and hydrology
ATM3215 opOpintojaksoPakollinen

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Terrestrial water, carbon and nitrogen cycles
ATM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Data analysis

ValintaryhmäVaihtoehtoinen

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Other studies in Atmospheric sciences  

ATM3300-25 op

Opintokokonaisuus

vaihtoehtoinenTarvittaessa suorita ao. kursseja, mikäli eivät sisälly LuK-tutkintoon
Basics of thermophysics
FYS20015 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Thermodynamic potentials
FYS20025 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Aerosol physics I
FYS20715 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53051 Aerosolifysiikka I
Fluid Phenomena
FYS20735 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53697 Virtausilmiöt
Introduction to Meteorology and Weather Observations
FYS20315 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Atmospheric Thermodynamics
FYS20325 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Introduction to Atmospheric Flow Dynamics
FYS203310 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Basic Course in Oceanography
FYS20755 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53541 Meritieteen peruskurssi
Basic Course in Hydrology
FYS20765 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53531 Hydrologian peruskurssi
Klimatologian perusteet
FYS20342 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Fysikaalinen klimatologia
FYS20353 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon
Transport Phenomena 
FYS2072
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
53108 Siirtoilmiöt I
Computational Chemistry
KEK2225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
Other studies

ATM400

0-25 op

Väliotsikko
Työelämä ja asiantuntijuusVäliotsikko

ValinnainenCareer planning

0 opSuoritetaan kurssin ATM303 Project course in atmospheric sciences yhteydessäPakollinen

Practical training
ATM4015 opOpintojaksoValinnainen

Kansainvälistymisikkuna - Mobility windowVäliotsikko

ValinnainenKansainvälistymisjakso
 

ValinnainenKansainvälistymisjaksolla suoritetut opinnot hyväksiluetaan ilmakehätieteiden syventäviin opintoihin tai valinnaisiin opintoihin niiden soveltuvuuden mukaisesti.

(Muihin opintoihin integroidut osat)Henkilökohtainen opintosuunnitelma

0 opSuoritetaan osana Atmospheric and Earth Sciences Today -opintojaksoaPakollinen

Yliopiston oma opiskelijapalaute

0 op
Pakollinen

Vapaasti valittavat opinnot


0 - 25 opVäliotsikkoValinnainen

Vapaasti valittavia  opintokokonaisuuksia

0-25 op

Opintokokonaisuus

ValinnainenVapaasti valittavia opintojaksoja

0-25 op

Opintojaksoja

ValinnainenCourses supporting scientific knowledge
ATM402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainenMuiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottavat opintokokonaisuudetIlmakehätieteiden opintokokonaisuus, väh. 15 op
ATM390väh. 15 opOpintokokonaisuus
Valitse 15, 25 tai 35 opintopisteen verran maisteriohjelman kursseja  • No labels