Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
NB: the instructions and templates have been provided originally in Finnish, but all content and planning for the Data Science MSc programme should be done in English. 

 

(Initially empty) English templates for all Data Science courses are in the wiki hierarchy under this page, probably shown in the left column in your browser. This page gives Finnish instructions for what information is needed, most of this information is included in the English templates.

For an example of existing course description, see e.g. https://wiki.helsinki.fi/display/opetussuunnitelma/Algorithm+Design+and+Analysis

If a course is under the responsibility of another programme, then it suffices to fill in fields 1-3. Field 3 should clearly mention this and link to the full description of the course in the other programme.


Original Finnish text for this page:

Tässä alla on suomenkielinen listaus tiedoista, joita kustakin ohjelman kurssista tarvitaan kurssikuvaukseksi.

Mikäli kurssi on jonkun toisen koulutusohjelman vastuulla ja kurssi on kuvattu jossain muualla, tämä on mainittava selvästi kohdassa 3. Samaan kohtaan voi myös laittaa linkin sinne, missä tuo varsinainen kuvaus on. Muut kuvauksen kohdat (4-17) voi sitten jättää täyttämättä, ja ne onkin jo poistettu näistä muiden ohjelmien vastuulla olevista kursseista.


1. Opintojakson nimi


2. Opintojakson tunniste (koodi)


-tunniste Oodissa/OTMssä ja muissa järjestelmissä

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8
-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. tutkintoasetus)

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä


8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels