Child pages
 • laskari3
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

tehtävien 1-10 palautus viikon 2 tapaan, deadline su 1.4. klo 23.59

 • tehtävät 1 ja 2 tehdään paikalliseen repositorioon, eli ne eivät näy palautuksessa mitenkään
 • palautusta varten yksityinen repositorio jolla collaboratorina käyttäjä mluukkai
  • kannattaa käyttää samaa repoa kuin viikon 2 tehtävissä
 • palautusrepositorion nimi ilmoitetaan tehtävien lopussa olevalla palautuslomakkeella

1 lisää git:iä: branchit

lue brancheja käsittelevät osuudet seuraavista: https://we.riseup.net/debian/git-development-howto ja http://www.ralfebert.de/tutorials/git/

 • tee samalla kaikki tekstien esimerkit

huom: kun liikut branchien välillä kannattaa pitää working tree ja staging -alue tyhjinä!

tee seuraavat paikalliseen git-repositorioosi

 • luo reposoitorio ja committaa masteriin tiedosto masteri1.txt
 • luo branch eka, siirry branchiin, luo sinne tiedosto eka.txt ja committaa
 • siirry takaisin master-branchiin. tiedoston eka.txt ei pitäisi nyt näkyä
 • lisää ja committaa masteriin tiedosto masteri2.txt
 • mene branchiin eka ja tarkasta, että masteriin lisätty tiedosto ei ole branchissa
 • lisää branchiin tavaraa, esim tiedosto eka2.txt ja committaa
 • siirry takaisin master-branchiin
 • tarkasta että eka-branchiin lisätyt muutokset eivät ole masterissa
 • tarkastele komennolla gitk --all miltä repositorio ja branchit näyttävät (ei tietoa toimiiko gitk windowsissa)
 • mergeä branchin eka sisältö masteriin
 • katso jälleen miltä näyttää gitk --all
 • tuhoa branchi eka

2 lisää git:iä: konflikti!

tee paikalliseen git-repoon seuraavat

 • lisää master-branchiin tiedosto tarkea.txt, kirjota sinne tekstiä ja committaa
 • tee uusi branchi toka, editoi tiedoston tarkea.txt loppua ja committaa
 • mene takaisin master-branchiin, editoi tiedoston tarkea.txt alkua ja committaa
 • mergeä branchin toka sisältö masteriin
  • katso tiedoston tarkea.txt-sisältöä, sen pitäisi sisältää nyt molemmissa brancheissa tehdyt muutokset
 • lisää jotain tiedoston loppuun ja committaa
 • siirry branchiin toka
 • lisää jotain tiedoston tarkea.txt loppuun ja committaa
 • mergeä branchin master sisältö branchiin toka
  • nyt pitäisi aiheutua konflikti
 • ratkaise konflikti:
  • editoi tiedoston tarkea.txt sisältö haluamaksesi
  • ja toimi ym. artikkelien ohjeen mukaan eli lisää konfliktoinut tiedosto staging-alueelle ja committoi

3 lisää git:iä: branchit ja GitHub

aloita lukemalla http://progit.org/book/:n luku Remote Branches

branch githubiin:

 • lisää tehtävien palauttamiseen käyttämäsi GitHub-reposition paikalliseen kopioon branchit haara1 ja haara2
 • mene branchiin haara1, lisää sinne tiedosto haara1.txt ja committaa
 • mene branchiin haara2, lisää sinne tiedosto haara2.txt ja committaa
 • pushaa uudet branchit GitHubiin
 • tarkastele GitHub-repositoria selaimella, varmista että branchit syntyvät ja niillä on haluttu sisältö

kloonaa GitHub-repositoriosta koneellesi toinen kopio

 • kuten huomaat, eivät branchit tule kloonattuun kopioon
 • tee paikalliseen kopioon branch joka "träkkää" GitHub:issa olevan projektisi branchia haara1 (ks. http://progit.org/book/ kohta Tracking Branches)
 • lisää "träkkäävään" branchiin joku tiedosto, committaa ja pushaa branchi GitHubiin
 • tarkastele GitHub-repositoria selaimella, varmista että branchi päivittyy

mene GitHub-repon alkuperäiseen paikalliseen kopioon

 • mene branchiin haara1 ja pullaa muutokset GitHub:in vastaavasta branchista
  • huom: koska kyseessä ei ole "träkkäävä" branchi, joudut pullaamaan komennolla git pull origin haara1
 • mene branchiin haara2, lisää sitten tiedosto, committaa ja pushaa branchi GitHubiin
  • huom: koska kyseessä ei ole "träkkäävä" branchi, ei git push riitä vaan joudut määrittelemään

mene jälleen toiseen kopioon

 • tee sinne GitHub:issa olevan projektisi branchia haara2 träkkäävä branch
 • tee branchiin muutoksia ja pushaa ne githubiin
  • huom: koska kyseessä träkkäävä branch, riittää git push
 • tarkastele GitHub-repositoria selaimella, varmista että branchi päivittyy

Branchien kanssa työskentely voi aluksi tuntua sekavalta varsinkin jos GitHub:issa on myös useita brancheja.

4 mihin brancheja käytetään?

Lue artikkeli http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ Se esittelee yhden tavan käyttää brancheja ohjelmistoprojektissa. Pienemmissä projekteissa selviää yksinkertaisemmillakin branching-malleilla. Projektissa tulee kuitenkin sopia minkälaista mallia käytetään ja kaikkien kehittäjien on mallia noudatettava.

5 lisää mavenia: koodin staattinen analyysi

mene nyt johonkin valmiiseen projektiisi, esim viikon 2 verkkokauppaan

 • kokeile suorittaa mvn jxr:jxr checkstyle:checkstyle
  • avaa raportti selaimella polulta /target/site/checkstyle.html
 • oletusarvoisesti raportoidaan paljon kaikenlaista. checkstylen toiminta on täysin konfiguroitavissa. hae ositteesta http://www.cs.helsinki.fi/u/mluukkai/ohtu2012/my_checks.xml konfiguraatiotiedoston pohja, talleta se sopivaan paikkaan, kokeile:
  • mvn jxr:jxr checkstyle:checkstyle -Dcheckstyle.config.location=../my_checks.xml
  • komennossa oleva polku olettaa että konfiguraatiotiedosto sijaitsee hakemistossa jossa projektihakemistosi sijaitsee
 • tee alkuperäisestä kopio, ja kommentoi kopiosta kaikki elementin <tree walker> sisällä olevat tarkistukset (modules) pois
 • määrittele seuraavat säännöt (ks. available checks ja standard checkins checkstylen sivuilta):
  • metodien pituus max 10 riviä
  • sisäkkäisiä if:ejä ei yli kahta
  • ei sisäkkäisiä for:eja
  • syklomaattinen koodikompleksisuus korkeinaan 3 (selvitä mitä tarkoittaa!)
  • ei yli 3 rivin copy-pasteja (eli duplicated codea), huom: tätä tarkastusta ei tule laittaa tree-walkerin sisälle vaan "samalle tasolle" walkerin kanssa
 • tee koodiin muutoksia jolla testaat että rikkoutuvat ehdot huomataan

6 tutustuminen easyB:hen

lue seuraava https://wiki.helsinki.fi/display/ohtu2012/laskari3-easyB, tutustu ohjelman rakenteeseen ja aja testit

7 Kirjautumisen testit

tee User Storyn User can log in with valid username/password-combination kaikista testeistä ajettavia

8 Uuden käyttäjän rekisteröitymisen testit

tee A new user account can be created if a proper unused username and a proper password are given kaikista testeistä ajattavia.

 • käyttäjätunnuksen on oltava merkeistä a-z koostuva vähintään 3 merkin pituinen merkkijono joka ei ole vielä käytössä
 • salasanan on oltava pituudeltaan vähintään 8 merkkiä ja sen tulee sisältää vähintään yksi numero tai erikoismerkki
 • Täydennä ohjelmaa siten että testit menevät läpi

9 Spring jälleen kerran

Ennen kuin sovellus päästään käynnistämään, on se konfiguroitava:

Muuta ohjelmaa siten, että sovelluksen konfigurointi hoidetaan Springin avulla (joko xml- tai annotaatioperustaisesti), ja main:iksi riittää:

10 FileUserDAO

Laita ohjelma tallettamaan käyttäjätiedot tiedostoon. Hoida asia siten, että teet luokan FileUserDAO joka toteuttaa rajapinnan UserDAO. Anna FileUserDAO:lle sen käyttämä tiedosto konstruktoriparametrina. Testatessa on edelleen mielekästä käyttää InMemoryUserDAO:a.

 • Jos tiedostojen käsittely on päässyt unohtumaan, ohjeita esim. täällä
 • päätä itse mitä tapahtuu tilanteessa, jossa parametrina annettua tiedostoa ei ole olemassa

Jos teit edellisen tehtävän, muokkaa Spring-konfiguraatiosi ottamaan huomioon uusi tilanne. Huom: joutunet konfiguroimaan FileUserDAO:n xml:ssä, sillä merkkijonomuotoista konstruktoriparametria ei pysty injektoimaan @Autowired-annotaatiolla. Ohje String-tyyppisen arvon injektointiin xml-konfiguraatiossa täällä

tehtävien kirjaus:

 • Kirjaa tekemäsi tehtävät tänne
  • huom: tehtävien palautuksen deadline on su 1.4. klo 23.59
 • Kirjauksen onnistumisen ja aiemmat kirjauksesi voit tarkistaa täältä

palaute tehtävistä:

 • Lisää viikon 1 tehtävässä 8 forkaamaasi repositorion omalla nimelläsi olevaan hakemistoon tiedosto nimeltä viikko3
 • tee viime viikon tehtävän tapaan pull-request
  • anna tehtävistä palautetta avautuvaan lomakkeeseen
  • huom: jos teet tehtävät alkuviikosta, voi olla, että edellistä pull-requestiasi ei ole vielä ehditty hyväksyä ja et pääse vielä tekemään uutta requestia

miniprojekti

 • viikon kulessa jakaudutaan noin 3-4 hengen ryhmiin
 • jokaisen ryhmän käytävä tapaamassa asiakasta (45min tapaaminen) torstaina tai perjantaina, varatkaa aika ao. linkin takaa
 • tarkemmat ohjeet muodostumassa tänne
 • No labels