Child pages
 • laskari1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Huom: ohjausta tehtävien tekoon to 13-16 ja pe 9.30-15 salissa B221

Tehtävien palautuksen deadline su 18.3. klo 23.59

Miten viikon 1 tehtävät palautetaan?

 • GitHubin, Jenkinsin ja tehtävän 9 "palautuslomakkeen" avulla! Eli teet kaiken mitä alla sanotaan, se riittää, kenellekään ei tarvitse näyttää mitään.
 • tämän viikon tehtävät ovat lähes luennoista riippumattomia, luentomateriaalista ei tehtäviin ole apua, kaikki tarvittava materiaali on linkitettetty tehtävien yhteyteen

1 Githubiin

Tee itsellesi tunnus GitHubiin

Luo repositorio nimellä ohtu-viikko1

 • valitse New repository

hae akateemista tunnusta, näin saat käyttöösi (ilmaiseksi) yksityisiä repositorioita

Luo paikalliselle koneellesi ssh-avain (tapahtuu komentoriviltä käsin)

Lisää avaimen julkinen pari githubiin:

Näin pystyt käyttämään GitHubia ilman salasanan syöttämistä koneelta jossa juuri luodun avaimen salainen pari löytyy

Konfiguroi nimesi ja emailosoitteesi paikallisen koneesi git:iin antamalla komennot:

 • git config --global user.name "Your Name"
 • git config --global user.email matti.luukkainen@gmail.com

Luo paikallinen repositorio ja liitä GitHubin repositorio siihen

 • eli toimi kohdan Next steps mukaan

2 Gitin alkeet

tee seuraavat:

 • alusta johonkin paikalliseen hakemistoosi git-repositorio
 • lisää ja committaa repositorioon kaksi tiedostoa ja hakemistoa joiden sisällä on tiedostoja
  • muista hyödyllinen komento git status
 • muuta ainakin kahden tiedoston sisältöä ja committaa muutokset repositorioon
 • tee .gitignore-tiedosto jossa määrittelet että repositorion juurihakemistossa olevat tiedostot joiden pääte on xxx ja hakemisto jonka nimi on target ignoroidaan
 • lisää xxx-päätteisä tiedostoja repositorioon ja varmista että git jättää ne huomioimatta
 • lisää myös hakemisto nimeltä target ja varmista että se ei mene versionhallinnan alaisuuteen
 • tee muutos tiedostoon, älä lisää tiedostoa "staging"-alueelle
  • peru muutos (git status -komento antaa vihjeen miten tämä tapahtuu)
 • tee muutos ja lisää tiedosto "staging"-alueelle
  • peru muutos (git status -komento antaa vihjeen miten tämä tapahtuu)

3 Tiedostojen lisääminen GitHubiin

Tehtävässä 1 tehtiin GitHubiin repostorio joka liitettiin paikalliselle koneelle luotuun repositorioon "remote repositoryksi".

 • Lisää nyt tehtävässä 1 paikalliselle koneelle tehtyyn repositorioon muutama tiedosto. 
 • "pushaa" nämä GitHubissa olevaan etärepositorioon antamalla komento "git push"
 • varmista selaimella että lisätyt tiedostot menevät GitHubiin

4 GitHubissa olevan repositorion kloonaaminen

Yleensä on tapana pitää GitHubissa olevaa repositorioa tiedostojen "keskitettynä" sijoituspaikkana ja liittää paikallisella koneella oleva repositorio GitHubissa olevan repositorion etärepostitorioksi. Tehtävässä 1 tehty tapa (git remote add...) on yksi keino liittää GitHubissa oleva repositorio paikallisen koneen repositorion remoteksi. Toinen tapa on kloonaaminen. Vaikka yleensä yhdestä GitHub-repositoriosta riittää yksi paikallinen kopio, kloonataan nyt harjoituksen vuoksi tehtävässä 1 repositorio paikalliselle koneelle.

 • mene komentoriville ja esim hakemistoosi  (tai johonkin paikkaan joka ei ole git-repositorio)
 • anna komento git clone git@github.com:githubtunnus/repositorionNimi.git nimiKloonille
  • githubtunnus ja repositorionNimi ovat selviävät GitHubista repositoriosi sivulta
  • nimiKloonille tulee olemaan kloonatun repositorion nimi, varmista että annat nimen jonka nimistä tiedostoa tai hakemistoa ei ole
 • mene kloonattuun repositorioon, lisää sinne jotain tiedostoja ja committaa
 • "pushaa" muutokset GitHubiin
 • varmista selaimella että lisätyt tiedostot menevät GitHubiin

Mene nyt tehtävässä 1 olevaan paikalliseen GitHub-repositoriosi kopioon.

 • alkuperäinen paikallinen kopio ei ole enää ajantasalla, "pullaa" sinne muutokset komennolla "git pull origin master"
  • koska alkuperäinen ei ole kloonattu repositorio, joudut kertomaan mistä pullataan (=origin) ja mitä (=master-branch)
 • varmista että molempien paikallisten repositioiden sisältö on nyt sama
 • lisää äluperäiseen kopioon joitain tiedostoja ja pushaa ne GitHubiin
 • mene jälleen kloonattuun kopioon ja pullaa
 • hae osoitteesta http://www.cs.helsinki.fi/u/mluukkai/ohtu2012 löytyvä zipattu paketti, pura se kloonattuun repositorioon
 • lisää .gitignore-tiedostoosi hakemisto OhtuVarasto/target/
  • huom: hakemistoa ei vielä ole olemassa
 • lisää ja committoi zipistä purettu hakemisto repositorioon ja pushaa se GitHubiin
 • katso vielä kerran selaimella että GitHubissa kaikki on ajan tasalla

Nyt voit poistaa toisen paikallisista kopioista

5 Maven

 • edellisessä tehtävässä lisättiin repositorioon maven-muodossa oleva projekti joka sisältää ohjelmoinnin perusteista tutun luokan Varasto, sen käyttöä demonstroivan pääohjelman ja muutaman JUnit-testin
 • tutki maven-muotoisen projektin hakemistorakennetta, esim antamalla komento tree projektin juuressa (tree ei ole maveniin liittyvä käsky vaan normaali shell-komento)
  • tarkastele projektin määrittelevän pom.xml-tiedoston sisältöä
  • HUOM: macissa ei ole oletusarvoisesti tree-komentoa, asennusohje täällä
   • vaihtoehtoisesti saat treetä vastaavan toiminnallisuuden macissa komennolla find .  ! -regex './\..'  -print | sed -e 's;[^/]*/;|__;g;s;__|; |;g'
  • myöskään kaikissa linuxeissa ei tree ole oletusarvoisesti asennettu. debian-pohjaisissa linuxeissa (esim ubuntussa) saat asennettua tree:n komennolla sudo apt-get install tree
 • avaa edellisen tehtävän projekti suosikki-idelläsi
 • Ohjelmakoodin editointi kannattaa tehdä IDE:llä, ja välillä myös ohjelman ja testien ajaminenkin. mavenia kannattaa kuitenkin ehdottomasti totutella käyttämään myös komentoriviltä. Kokeile seuraavia:
  • aloita puhtaalta pöydältä: mvn clean
   • tee juuressa komento tree
  • käännä: mvn compile
   • tee jälleen juuressa komento tree, mitä muutoksia huomaat?
  • käännöksen jälkeen voit suorittaa pääohjelman komennolla mvn exec:java -Dexec.mainClass=ohtu.ohtuvarasto.Main
   • parametrina siis main-metodin sisältävän luokan nimi
  • tee mvn clean ja yritä suorittaa ohjelma uudelleen, miten käy?
   • suorita cleanin jälkeen tree-komento, mitä clean tekee?
  • aja testit komennolla mvn test
   • suorita jälleen komento tree
   • huomaat, että testien ajaminen luo hakemiston tree/surefire-reports, testien diagnostiikka tulee hakemistoon
  • tee projektista jar-tiedosto: mvn install
  • suorita jar komennolla java -cp tiedostonNimi.jar ohtu.ohtuvarasto.Main

6 JUnit

 • kertaa JUnitin perusteet osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/display/ohma/JUnit
 • täydennä tehtävässä 4 repositorioosi lisäämäsi projektin testejä siten että luokan Varasto rivikattavuudeksi (line coverage) tulee 100%
  • Joudut huomioimaan ainakin tapaukset, joissa varastoon yritetään laittaa liikaa tavaraa ja varastosta yritetään ottaa enemmän kuin siellä on
  • edellinenkään ei vielä riitä
 • testauskattavuuden saat selville seuraavasti:
  • käytetään mavenissa pluginina olevaa cobertura-nimistä koodikattavuustyökalua
  • suorita projektin juuresta komento mvn cobertura:cobertura
  • kattavuusraportit tulevat hakemistoon target/site/cobertura
 • kun Varaston testien koodikattavuus on 100% pushaa tekemäsi muutokset GitHubiin

7 Jenkins

Alkuvalmistelut:

luodaan ensimmäinen "build job" ja määritellään se kääntämään ja testaamaan edellisen tehtävän "OhtuVarasto"

 • valitse new job ja  free style software project
  • nimeä projekti muodossa <käyttäjätunnus>-viikko1
 • täytä lomakkeesta kohdat:
  • laita rasti kohtaan discard old build ja merkkaa avautuvaan laatikkoon esim 10
  • GitHub project
  • Source Code Management
   • valitse git
   • laita kohtaan Repository URL GitHubista projektin kohdalta löytyvä Git Read-Only 
  • Build
   • add build step -> invoke top-level maven targets
   • kohtaan goals laitetaan halutut maven-targetit, tällä kertaa clean test
   • klikkaa advanced ja määrittele kohtaan POM tiedoston pom.xml sijainti projektissasi eli OhtuVarasto/pom.xml
  • tämän jälkeen voit sanoa save
 • peruskonfiguraatio on valmis, valitse build new
 • jos kaikki on hyvin, tulee build job -kohtaan sininen pallo
  • klikkaa palloa katso mitä console output:ista löytyy
  • console output on tärkeä paikka jos kaikki ei mene odotusten mukaisesti

jatketaan kokeiluja

 • riko projektistasi joku testi, pushaa se githubiin ja tee uudelleen build new
  • huomioi miten jenkins raportoi tilanteen, katso myös console outputia rikki menneestä buildista
 • testitulosten parempi raportointi
  • valitse configure laita rasti post build actions:in alta löytyvään kohtaan Publish JUnit test result report
   • määrittele testiraporttiesi sijainti, etsi esim komennon tree avulla paikallisesta repositoriostasi missä testiraportit ovat
  • talleta ja buildaa taas
  • tarkista kohdasta latest test results miten jenkins raportoi testituloksen
 • ennen seuraavaa vaihetta, varmista että testisi menevät läpi!
  • huom: voit perua uusimman commitin (jolla äsken rikoit testi) gitillä seuraavasti git revert HEAD --no-edit
 • konfiguroit jenkins myös näyttämään testikattavuus ja projektin javadoc
  • toimi Jenkins Guiden sivujen 34-39 ohjeiden mukaan
  • huom1: pluginit ovat jenkinsissä valmiiksi asennettuna
  • huom2: build goaliksi testikattavuuden osalta pitää laittaa cobertura:cobertura -Dcobertura.report.format=xml
  • xml-test reportsien sijainniksi voi laittaa OhtuVarasto/target/site/cobertura/coverage.xml
  • kokeile myös javadoc:ien generointia paikallisella koneella antamalla komento mvn javadoc:javadoc
  • selvitä javadoc:ien polku komennolla tree
  • huom3: jos määrittelet erillisen build-stepin, muista määritellä pom.xml-tiedoston sijainti!
 • konfiguroi jenkins vielä generoimaan projektistasi jar-tiedosto
  • lisää build goal install (tämä tekee oikeastaan test-goalin tarpeettomaksi sillä install:ia ennen tehdään aina test)
  • Post build -actions kohdasta valitse Archive the artifacts
  • kohtaan files to archive tulee generoidun jar-tiedoston polku. Selvitä se tekemällä mvn install paikallisesti
 • tutki mitä kaikkea Jenkins-projektissasi nyt on
  • mikä on Workspace:n sisältö?

Automatisoidaan vielä buildaus siten, että Jenkins tekee kaikki konfiguroidut toimenpiteet automaattisesti kun GitHubissa olevaan koodiin tulee muutos

 • huonompi tapa hoitaa asia on laittaa Jenkins pollaamaan repositoioa määräajoin, kokeillaan ensin tätä
  • valitse configure ja laita rasti kohtaan poll scm
  • avautuvaan schedule-laatikkoon määritellään cron-formaatissa miten usein repositorioa pollataan
  • määrittele että pollaus tapahtuu kerran minuutissa
  • riko ohjelmasta joku testi, pushaa se githubiin ja varmista että Jenkins huomaa muutoksen
  • korjaa testi ja varmista että Jenkins reagoi taas
 • parempi tapa on määritellä GitHub kertomaan Jenkinssille aina kun projektiin tulee muutoksia, eli määritellä GitHubiin Post Update hook
  • poista rasti kohdasta poll scm
  • valitse Trigger builds remotely
  • anna kohtaan authentication token joku merkkijono
  • tämän jälkeen voit triggeröidä käänöksen urlista <jenkinsprojektisi-url>/build?token=TOKEN_NAME
  • kokeile komentoriviltä että tämä onnistuu, voit käyttää esim, curl-komentoa tyyliin: curl http://jenkins.staff.cs.helsinki.fi/job/kayttajatunnuksesi-viikko1//build?token=maarittelemasi-token
  • mene selaimella GitHub-projektiisi ja klikkaa ylhäältä admin
  • valitse service hooks ja post recieve URLs
  • lisää tähän Jenkins-projektisi buildin triggeröivä url
  • tee muutos projektiisi ja varmista että Jenkins reagoi

Käytä tässä tehtävässä laitoksen palvelimella olevaa Jenkinsiä. Omissa projekteissa kannattaa käyttää "pilvessä olevaa" Jenkinsiä http://www.cloudbees.com

 • Cludbees on erittäin professionaali palvelu joka tarjoaa myös mahdollisuuden deployata Java-pohjaisia web-sovelluksia pilveen

8 Forkaa repositorio https://github.com/mluukkai/ohtu2012

 • forkkaaminen tapahtuu seuraavasti:
  • kun olet kirjautuneena GitHubiin, mene yo. osoitteeseen
  • paina oikeassa yläkulmassa olevaa nappia "fork"
 • saat näin oman "forkatun" kopion repositoriosta ohtu2012
 • kloonaa forkattu repositorio paikalliselle koneellesi
 • lisää repositorioon hakemisto jonka nimi on muotoa SukunimiEtunimi
  • eli esim. oma hakemistoni olisi LuukkainenMatti
 • lisää hakemiston sisälle tiedosto nimeltä viikko1
 • pushaa muutokset githubiin
 • tee forkkaamastasi repositiosta "pull request"
  • mene selaimella forkkaamaasi repositorioon
  • paina oikeassa kulmassa olevaa nappia "pull request"
  • anna tehtävistä palautetta avautuvaan lomakkeeseen

9 Kirjanpito

Kirjaa tekemäsi tehtävät tänne

 • huom: tehtävien palautuksen deadline on su 18.3. klo 23.59
 • No labels