Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

     

Studiestruktur

1) Välj . När du har valt examen, bestäms de obligatoriska studierna automatiskt. Gå igenom alla punkter vars status är ”Val saknas”. Du kan välja studier i rutan till höger (den s.k. ”urvalshjälparen”) genom att klicka på den ovala vita knappen till höger om studieavsnittets namn, så den aktiveras och blir blåvit.

2) Valfria studier: Klicka på rubriken och följ anvisningarna i urvalshjälparen. Du kan söka enskilda kurser eller studiehelheter. Inom de valfria studiehelheterna måste man ofta välja studieavsnitten vart för sig. Klicka på studiehelheten och välj dina kurser i urvalshjälparen till höger.

Tidslinje

1) Klicka på balken nere på sidan. I fönstret som öppnas ser du vilka studier du har valt.

2) Klicka på bollen  till höger om studieavsnittets namn för att placera studieavsnittet på tidslinjen. Periodvyn kan rekommendera vissa tidpunkter automatiskt beroende på om studieavsnittet upprepas årligen vid en viss tidpunkt och med ett visst prestationssätt, t.ex. en föreläsningskurs eller en tentamen. Om studieavsnittet inte har en rekommenderad tidpunkt, kan det hända att kursinformationen anger när det är meningen att studieavsnittet ska genomföras.

3) Du kan påverka hur lång tid studieprestationen tar genom att klicka på Redigera och välja vilken period som prestationen sträcker sig till.


Studiekalender

1) Under Ej vald undervisning i urvalshjälparen till höger ser du de studieavsnitt som du inte har fört in i kalendern. De är i den ordning du har schemalagt dem

2) Klicka på när du vill föra in ett studieavsnitt i din kalender. På skärmen öppnas ett nytt fönster där du väljer kursens prestationssätt. Välj sätt och klicka på . Därefter kan du lägga till önskad prestationstidpunkt i kalendern genom att klicka på . Uppe på sidan får du en avisering om att ditt val har lyckats. Stäng fönstret.


Obs!

Att föra in kurser i studiekalendern är inte en kursanmälan. Undervisning som du för in i studiekalendern överförs till fliken Anmälningen. När du går in på den fliken och klickar upp kursen, får du fram en länk till WebOodi där du kan anmäla dig till kursen.

  • No labels