Child pages
  • Tiedote 31.5.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yliopistokirjastojen yhteistyöhanke: Namibia – Helsinki - Tampere                  

 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library”

Helsingin yliopistolla ja Namibian yliopistolla on vuonna 1999 allekirjoitettu yhteistyösopimus, joka on tähän asti koskenut opiskelija- ja opettajavaihtoa. Tätä sopimusta täydentää uusi, kirjastojen välinen yhteistyöhanke ”Human Resource Development Project at the University of Namibia Library”, johon Ulkoasiainministeriö myönsi toukokuussa 2011 hankerahaa vuosille 2011 - 2012. Hankkeeseen osallistuvat Namibian yliopiston kirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston lisäksi Tampereen yliopiston kirjasto.

Yhteistyöhankkeen tavoite

 

Yhteistyöhankkeen keskeisimpänä tavoitteena on lisätä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan ammatillista osaamista seuraavilla alueilla:

  • ·         pedagogiset taidot informaatiolukutaidon opetuksessa
  • ·         kokoelmien evaluointi vastaamaan opetuksen ja tutkimuksen tarpeita
  • ·         kirjaston ja tiedeyhteisön yhteistyön kehittäminen

 

Yhteistyö tulee olemaan seminaareja Namibiassa - aloitusseminaari syksyllä 2011 - ja Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan opintovierailuja Helsingissä ja Tampereella.

 

Namibian kehityksen avainasemassa koulutus

 

Namibian kansallinen tavoite ”Vision 2030” tähtää siihen, että maa olisi vuoteen 2030 mennessä verrattavissa kehittyneisiin maihin. Koulutus on avainasemassa pyrittäessä tavoitteen saavuttamiseen. Namibian ainoan yliopiston kirjasto on tärkeä kansallinen tukija tieteellisen tiedon levittämiselle, sen luomiselle ja hallinnoinnille, joten yhteistyöhankkeen vaikuttavuus on parhaimmillaan suuri.

 

Aloite yhteistyöhön Suomessa koulutuksensa saaneelta Ellen Ndeshi Namhilalta

 

Pyyntö yhteistyöhön tuli Namibian yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Ellen Ndeshi Namhilalta, joka on valmistunut kirjastonhoitajaksi Tampereen yliopistosta. Namibian ja Helsingin yliopistokirjastojen yhteistyönä laadittiin ensimmäinen hankehakemus Suomen Ulkoasiainministeriölle vuonna 2008.

 

Yhteistyöhankkeen koordinointi ja ohjaus

 

Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kirjasto. Ohjausryhmään kuuluvat ylikirjastonhoitaja professori Kaisa Sinikara ja kokoelmapäällikkö Elise Pirttiniemi Helsingin yliopiston kirjastosta, ylikirjastonhoitaja dosentti Mirja Iivonen ja osastopäällikkö Leena Toivonen Tampereen yliopiston kirjastosta sekä ylikirjastonhoitaja Ellen Ndeshi Namhila ja varajohtaja Joseph Ndinoshiho Namibian yliopiston kirjastosta.

Yhteistyöhankkeen projektiryhmä

 

Projektiryhmään kuuluvat kokoelmapäällikkö Elise Pirttiniemi, IL-koordinaattori Päivi Helminen ja informaatikko Tiina Heino Helsingin yliopiston kirjastosta, osastopäällikkö Leena Toivonen, osastopäällikkö Leena Horsma-aho ja osastopäällikkö Anne Lehto Tampereen yliopiston kirjastosta sekä varajohtaja Joseph Ndinoshiho, kirjastonhoitaja Mercia Katjiveri, kirjastonhoitaja Jacobina Mwiiyale ja kirjastonhoitaja Menette Shatona Namibian yliopiston kirjastosta.

Helsingin ja Namibian yliopistojen johto tukee hanketta.  Myös rouva Eeva Ahtisaari on ilmaissut tukensa kehittämistyölle. Hanke on ollut esillä Suomen ja Namibian opetusministereiden tapaamisissa.

Lisätietoja:

Elise Pirttiniemi

Namibia-hankkeen koordinaattori

elise.pirttiniemi[at]helsinki.fi

  • No labels