Child pages
  • TIEDOTE NAMIBIA-HANKKEESTA
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NAMIBIAN YLIOPISTON KIRJASTON, HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JA TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTON VÄLINEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

Taustaa

Namibian kansallinen tavoite ”Vision 2030” tähtää siihen, että maa olisi vuoteen 2030 mennessä verrattavissa kehittyneisiin maihin. Koulutus on avainasemassa pyrittäessä tavoitteen saavuttamiseen. Namibiassa on yksi yliopisto, University of Namibia. Namibian yliopiston kirjasto on tärkeä kansallinen tukija tieteellisen tiedon levittämiselle, sen luomiselle ja hallinnoinnille. Kirjastotyö muuttuu nopeasti digitaalisen aineiston ja elektronisten lehtien lisääntymisen myötä. Kaikkeen tähän työhön tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäämistä kirjastossa.

Namibian yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Ms Ellen Ndeshi Namhila esitti Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston kirjastoille pyynnön tulla kumppaneiksi kehittämään namibialaisten kirjastonhoitajien osaamista. Ylikirjastonhoitaja Namhila on valmistunut kirjastonhoitajaksi Tampereen yliopistosta. Hän tuntee Suomen koulutuksen hyvän maineen sekä Suomen ja Namibian yli sata vuotta kestäneen ystävyyden.

Namibian yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston kirjastot hakevat yhdessä rahaa Suomen Ulkoasiainministeriöltä HEI ICI (Higher Education Institutuions Institutional Cooperation Intsrument) --ohjelman kautta, hakuaika 1.11.2010 – 22.12.2010. HEI ICI --ohjelmaa hallinnoi CIMO. Rahaa haetaan vuosille 2011 – 2012.

Odotettavat tulokset

Yhteistyöhankkeen tarkoitus on parantaa vähintään 15 Namibian yliopiston kirjastovirkailijan ammatillista osaamista joulukuuhun 2012 mennessä. Tarkoitus on parantaa henkilökunnan pedagogisia taitoja informaatiolukutaidon opetuksessa, kykyä osaavampaan palveluun kirjaston painetuista ja elektronisista aineistoista, osaamista kokoelmien evaluointiin niin, että kokoelmat vastaisivat Namibian yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeisiin ja että yhteistyö kirjaston ja tiedekuntien välillä syvenee.

Hanke

Tarkoituksena on järjestää yhteinen aloitusseminaari toukokuussa 2011 Namibiassa. Yhteistyö tulee olemaan workshoppeja ja kumppanikirjaston työhön osallistuvaa virkailijavaihtoa. Vierailut kestäisivät kahdesta viikosta kuukauteen. Kukin vierailija keskittyy tiettyyn asiaan tai aiheeseen.

Yhteistyösopimuksessa määritellään kunkin tahon vastuut ja velvollisuudet. Ohjelmassa sovitaan vierailijat, vierailuiden vastuuhenkilöt ja vierailuajat.

Namibian yliopiston kirjaston, Helsingin yliopistojen kirjaston ja Tampereen yliopiston kirjaston yhteistyö olisi kirjastoammattilaisten täydennyskoulutusta ja toinen toisiltaan parhaiden työkäytänteiden oppimista. Se tukisi Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen oppiaineen toteuttamaa opettaja – ja opiskelijavaihtohanketta.

7.12.2010

Kokoelmapäällikkö Elise Pirttiniemi

Helsingin yliopiston kirjasto

  • No labels