Child pages
 • Vertaisarvioinnin mahdollisuuksia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Vertaisarvioinnin_mahdollisuuksia in about 2 seconds.

Vertaisarviointia Moodlessa

Sen lisäksi, että voit opettajana arvioida ja antaa palautetta Moodlessa opiskelijoiden töistä, voit laittaa opiskelijat antamaan palautetta toisilleen, joko sanallisina kommentteina tai halutessasi myös arvosanan kera. Moodlen tarjoamia välineitä tähän ovat Työpaja-aktiviteetti ja Keskustelualue sekä muissakin arvioinnin mahdollistavissa aktiviteeteissa lisäoikeuksien antaminen opiskelijoille.

Työpaja-aktiviteetti

 • Kerää opiskelijoilta tehtävät kuten Tehtävä-aktiviteetilla, eli opiskelijat eivät näe toistensa töitä
 • Anna opiskelijoille ohjeet vertaisarvointiin
 • Arvo tai jaa vertaisarviointivuorot
  • Jos teetät ryhmätöitä ja opiskelijoiden kuuluu antaa palautetta toisille ryhmille, huomioi tämä arviointivuorojen jaossa
  • Opiskelijat saavat nähdä vain arvioitavat työt
 • Voit valita, haluatko ehkä julkaista jonkun tai jotkut työt työpajatyöskentelyn lopuksi kaikkien opiskelijoiden nähtäville.
 • Ks Työpaja-ohje

Keskustelualue

 • Keskustelualueen luonteeseen sopii hyvin käyttää sitä myös vertaispalautteen antamiseen; onhan keskustelukin vuorovaikutteista palautetta.
 • Omilla ohjeillasi kannattaa määritellä, miten palautteenanto hoidetaan käytännössä
 • Moodlen ryhmillä ja ryhmittelyillä voit rajata sitä, kuka näkee kenenkin palautuksen ja annetut palautteet
 • Halutessasi voit myös ohjeistaa opiskelijoita antamaan vertaisten viesteille arvosanan määrittelemältäsi asteikolta.

Sanasto

 • Jos käytät Sanastoa yhteisen sisällön, esimerkiksi lähdeaineiston, tuottamiseen, opiskelijat voivat vastaavasti kuin keskustelualueella arvioida toistensa lisäämiä avainsanoja, esimerkiksi äänestämällä itselleen lähteitä. Tällaiseen tarkoitukseen voit vaikka tehdä soveltuvan, sanallisen asteikon.

Opiskelijoiden oikeuksien lisääminen aktiviteettikohtaisesti