Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tentti

Moodlen tentti-toiminnon tunnistaa -symbolista. Opettaja voi käyttää tenttiä esseetyyppisissä tenteissä ja monivalintatenteissä sekä erilaisissa testeissä, jotka voivat olla opiskelun tukena. Opettaja voi rajata pääsyn tenttiin siten, että sinne pääsee vain tiettynä ajankohtana. Opettaja myös mm. määrittelee, missä vaiheessa tenttimistä opiskelija näkee tentin pisteensä ja oikeat vastaukset kysymyksiin.

Huom. Esseetyyppisissä tenteissä saatetaan käyttää myös tehtävä-aktiviteettia, jonka symboli on . Jos opettaja käyttää tehtävänpalautustilaa tentissä, ks. ohje täältä. Huomaa, että tehtävä-aktiviteetilla tehtyjä tenttivastauksia voidaan tarkastaa Ouriginal-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Ennen tenttiä  

Tenttiin ryhtyessäsi varmista, että sinulla on toimiva verkkoyhteys ja rauhallinen tila.  

Lue hyvissä ajoin opettajan laatimat tenttiohjeet. Jos kurssilla on tentin testaus-/harjoitustila, kokeile sitä, jotta tentin tekniikka tulee sinulle tutuksi. Voit myös pyytää opettajaa tekemään kurssille tentin harjoitusalueen. Voit myös kokeilla tenttiä Moodle harjoituskurssilla .  

Tentin aloitus  

Usein tentit on ajastettu, jolloin kysymykset julkaistaan automaattisesti ilmoitettuna ajankohta.  

Aloita tentti klikkaamalla Tee tentti nyt. Jos painiketta ei näy, päivitä selaimesi reload / refresh -painikkeella tai F5-näppäimellä.  

Tentin alkaessa Moodlessa saattaa olla ruuhkaa. Odota tällöin hetki, päivitä selain ja avaa tentti uudelleen.

Jos tentti on ajastettu, Moodle ilmoittaa tenttisuorituksen aikarajan kun klikkaat Tee tentti nyt -painiketta ja pyytää sinua vahvistamaan tentin aloittamisen.  

Tentin aikana  

Älä sulje selaintasi kesken tentin, sillä menetät jo antamasi vastaukset.  

Jos tentti on useampisivuinen, liiku tentissä painikkeilla Seuraava sivu / Edellinen sivu. Painikkeet myös tallentavat vastauksesi. Varo kuitenkin painamasta linkkiä, joka vie kurssialueen seuraavaan sisältöön!  

Keskeneräisen vastauksen voi tallentaa myös Lopeta tentti -painikkeella. Pääset yhä muokkaamaan vastaustasi klikkaamalla Palaa suoritukseen, jos tenttiaikaa on vielä jäljellä.  

Myös "Tentin navigaatiossa" pääset liikkumaan tentissä, jos opettaja on tämän sallinut. Kun tentti on ajastettu, näkyy ajastin "Aikaa jäljellä". Voit myös merkitä lipulla itsellesi kysymyksiä

 .

Merkitsemäsi kysymykset näkyvät tentin navigaatiossa punaisella merkillä. Ao. kuvassa kysymys 2 on merkitty ja siihen ei ole vastattu. Kuvassa olevat vastatut kysymykset (tallentuneet vastaukset) 1 ja 3 ovat harmaat.

Jos verkkoyhteys katkeaa tentin aikana (esim. sähkökatko)

Moodle tallentaa vastauksiasi parin minuutin välein. Ennen yhteyden katkemista tallennetut vastaukset ovat tallessa ja tenttiä pystyy jatkamaan yhteyden palattua. Eli jos yhteys katkeaa, odottele ensin rauhassa hetki. Jos mitään ei tapahdu, päivitä sivu. Navigoi takaisin tenttiin. Sinulla on edelleen pääsy tenttiin, joten paina "Jatka viimeisintä suorituskertaa".


Jos tentissä palautetaan kuvia

Ota kuva palautettavasta tentistä kännykällä. Vie kuvat kännykästä tietokoneelle. Viennin voi tehdä seuraavilla tavoilla:

  • Yhdistä kännykkäsi mukana tullut piuha tietokoneeseen ja lataa kuvat puhelimen kansiosta tietokoneelle.
  • Lähetä kuvat puhelimesta sähköpostilla itsellesi ja lataa ne tietokoneellesi sieltä.
  • Jaa kuvat puhelimestasti johonkin kolmannen osapuolen palveluun (e.g. OneDrive, Google Drive, Facebook) ja lataa ne tietokoneellesi sieltä. Muista julkaista kuvat kolmannen osapuolen palvelussa turvallisesti vain itsellesi.


Tenttivastauksen palauttaminen arvioitavaksi

Klikkaamalla Lopeta tentti -painiketta pääset Tenttisuorituksen yhteenveto -sivulle.

Huom!
Lopullinen tenttivastauksesi palautetaan arvioitavaksi -painikkeella!

Tämän jälkeen Moodle vahvistaa vielä kerran, että haluat palauttaa tentin arvioitavaksi:Älä jätä tentin palautusta viimeisille minuuteille,  sillä oma kellosi ei käy sekunnilleen samassa ajassa kuin Moodlen kello! Ajastetussa tentissä vastaustila sulkeutuu automaattisesti, joten tämän jälkeen tenttivastausta ei voi enää palauttaa.  

Jos et ole palauttanut vastaustasi arvioitavaksi, näkyy painike "Jatka viimeisintä suorituskertaa" ja suorituskertojen yhteenvedossa on tilana "Meneillään". Tämä edellyttää, että tenttiaikaa on vielä jäljellä. Tilana on "Palautettu", kun vastauksesi on mennyt opettajalle arvioitavaksi.  


Tentin jälkeen  

Näet tentin arvioinnin palaamalla tentin vastaustilaan ja/tai vasemmalta navigointilohkon kohdasta "Arvioinnit".

Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuen näet  

  • tentin pisteet ja arvioinnin kohdassa "Yhteenveto aiemmista suorituskerroistasi"  

  • klikkaamalla "Näytä uudelleen" voit katsoa myös mm. tentin kysymyksiä, vastauksiasi, kysymyskohtaisia pisteitäsi, opettajan mahdollisesti antaman sanallisen palautteen (kommentit), ja automaattipalautteita.Save

Save

Save

Save Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save