Child pages
  • Sivu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Sivu in about 2 seconds.


Sivua käyttäen voit luoda kurssialueelle alasivuja, joille voit lisätä tekstiä, kuvia, ääntä, videota, linkkejä tai vaikka upottaa koodia, esimerkiksi Google mapsista. Sivun etuna on se, että sivun sisältö on aina helposti muokattavissa Moodlessa, eikä sen avaaminen vaadi opiskelijoilta erillisiä ohjelmistoja (kuten tiedostot).

 Sivu verrattuna:

  • Ohjetekstiin: Sivulle kannattaa laittaa kaikki vähänkin pidemmät ohjeet ja käytännön asiat varsinaista kurssialuetta pidentämästä. Ohjetekstiä kannattaa käyttää vain otsikointiin ja paririvisiin ohjeisiin.
  •  Tiedostoihin: Sivun etuna on, että se on opiskelijoille saavutettavampi esimerkiksi mobiilipäätelaitteilta, ja opettajalle helpommin muokattavissa. Tiedoston joutuu lataamaan aina uudelleen ja uudelleen Moodlen, mikäli siihen tulee muutoksia.
  •  Kirjaan: Sivu on yksi kokonaisuus ja peräkkäistä tekstiä, joten jos haluat jakaa laajaa tai rakenteista opintomateriaalia, käytä mieluummin Kirjaa.

 

Tekstisivujen lisääminen kurssialueelle tehdään "Lisää aktiviteetti tai aineisto" > Sivu -toiminnolla. Sivulle voi lisätä kuvia, taulukoita, sisäisiä ja ulkoisia linkkejä. Käytettävänä on Moodlen oma editori, joka muistuttaa tekstinkäsittelyohjelmaa ominaisuuksiltaan. Sivu sopii hyvin sellaisten sisältöjen julkaisuun, joita halutaan muokata helposti Moodlesta käsin ilman erillisiä ohjelmia. Usein tämä onkin kätevämpi tapa tuottaa aineistoja kuin liitetiedostojen lisääminen kurssialueelle. Tuo-toiminnolla sivujen sisältökin on mahdollista kopioida myös toisille kursseille.

 

Editorin tärkeimmät toiminnallisuudet, kuten linkkien, taulukoiden ja kuvien lisääminen, käydään läpi Moodlen omissa ohjeissa.

Jos haluat lisätä sivulle kehystetyn taulukon, katso siihen liittyvät tarkemmat ohjeet.