Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Ryhmien_ja_ryhmittelyjen_idea in about 2 seconds.

Mitä hyötyä ryhmistä on?

Ryhmillä ja ryhmittelyillä voit rajata aktiviteettien ja aineistojen näkyvyyttä vain osalle kurssin osallistujista ja siten eriyttää opetusta sekä tukea pienryhmien työskentelyä. Ryhmillä ja ryhmittelyillä helpotat myös opettajien arviointi- ja palautetyötä usean opettajan kursseilla.

  • Ryhmiä ilman ryhmittelyjä voi käyttää kaikissa aktiviteeteissa, paitsi Sanastossa ja Tietokannassa. Perustarpeisiin ryhmät riittävät mainiosti.
  • Monimutkaisempiin jaottelutarpeisiin kannattaa hyödyntää tai on hyödynnettävä ryhmittelyä. Ryhmittely toimii aktiviteeteissa & myös aineistoissa näkyvyyden rajoittajana.

Ryhmien toiminta-ajatus

Moodlessa kurssin opiskelijat voidaan jakaa pienryhmiin. Ryhmän minimikoko on 1 opiskelija, joten jokaiselle opiskelijalle voi luoda myös henkilökohtaisen työskentelyn mahdollisuuden opettajan/ohjaajan kanssa.

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, hän näkee oletusarvoisesti kussakin ryhmiä käyttävässä aktiviteetissa kaikkien niiden ryhmien työskentelytilat, joiden jäsen hän on. Tällöin opiskelija valitsee ryhmäaktiviteettia käyttäessään pudotusvalikosta, minkä oman ryhmänsä toimintaan osallistuu. Tämä kannattaa huomioida jo ryhmiä luotaessa (ryhmien nimeäminen halutun toiminnan mukaisesti) sekä opiskelijoiden tiedottamisessa. Tämä voi kuitenkin opiskelijan kannalta olla hieman sekavaa, ja ohjeet on suunniteltava huolella. Helpointa onkin, jos opiskelija kuuluu vain yhteen pienryhmään kerrallaan tai näkyvyyttä rajoitetaan ryhmittelyillä, ei pelkillä ryhmillä.

Ryhmittelyn idea

Ryhmittely on "ryhmien ryhmä", eli voit muodostaa yksittäisistä ryhmistä erilaisia kokonaisuuksia ryhmittelyjä käyttämällä. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia erilaisiin kokonaisuuksiin voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa.

Esimerkki:

  • Ryhmittely 1: Lähiryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät Tampere, Helsinki, joihin lisäät osallistujia heidän osallistumispaikkansa mukaan.
    • Käytä ryhmittelyä "Lähiryhmät" keskustelualueella, jossa työstetään kurssin paikkakuntakohtaisten lähitapaamisten sisältöjä.
  • Ryhmittely 2: Vertaisryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät MeidänRyhmä, SieJaMie, KolMikKo jne., joihin lisäät osallistujat sovitun ryhmäjaon perusteella (tai vaikkapa satunnaisesti).
    • Käytä ryhmittelyä "Vertaisryhmät" keskustelualueella, jolla osallistujat työstävät ryhmäkohtaisia projektejaan.

Vaikka ryhmittelyjen (näkyvyyden rajaus) on usein opettajan näkökulmasta vähän hankalaa tehdä, on se usein opiskelijoille selkeämpää kuin monta päällekkäistä pienryhmää, joihin hän kuuluu. Katso tarkemmat ohjeet, miten ryhmittely käytännössä tehdään.

 

Tavoitteena ryhmätyöskentely

Aktiviteetin, jossa opiskelijat voivat työskennellä yhdessä ja nähdä toistensa työskentelyn, voi rajata näkyväksi vain oman ryhmän jäsenille (erilliset ryhmät). Tällaisia aktiviteetteja ovat keskustelualue, chat ja wiki. Suurella kurssilla on kätevää, että opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin keskustelun seuraamisen helpottamiseksi. Tällöin opettajan ei tarvitse tehdä ryhmittelyjä, riittää, kun opiskelijat jaetaan pienryhmiin ja ryhmät otetaan käyttöön ko. keskustelualueella.

 

Tavoitteena omien opiskelijoiden vastausten löytäminen

Vaikka tehtävissä ryhmistä ei ole opiskelijoille näkyvää hyötyä (tehtävä on kaikille sama, vaikka ryhmäjaon laittaisi päälle), ohjaajille ryhmistä saattaa olla hyötyä, jos opiskelijoita on runsaasti. Myös monen ohjaajan kurssilla ryhmätoiminnot kannattaa ottaa käyttöön, jos arviointeja tehdään ryhmäkohtaisesti. Tällöin kunkin ohjaajan ei tarvitse etsiä omia opiskelijoitaan koko kurssin osallistujien joukosta. Vastaavaa ryhmäkohtaista katselumahdollisuutta voi hyödyntää myös tenteissä.

Kun tehtävässä ottaa näkyvät ryhmät käyttöön, näkyy opettajalle ryhmävalintaa koskeva pudotusvalikko, josta voi valita joko kaikki osallistujat tai vain yhden ryhmän osallistujat ja heidän palautuksensa.

Tavoitteena aineistojen näkyvyyden rajaus

Aineistoissa ei ryhmätoimintoa (näkyvät/erilliset ryhmä) voi suoraan käyttää, mutta niiden pohjalta voi luoda ns. ryhmittelyn. Ryhmittelyt toimivat aineistoissa näkyvyyden rajoittamisessa. Ryhmittelyjen avulla voit jakaa vaikka jokaiselle opiskelijalle omia materiaaleja. Toteutus vaatii toki jonkin verran työtä ja huolellisuutta. Katso tarkemmat ohjeet.

Ryhmät ja ryhmittelyt muualla Opettajan oppaassa

Näin teet ryhmäjaon ja ryhmittelyt -ohje.