Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Plagiaatintunnistus in about 2 seconds.

 

Moodlessa on kohta mahdollista käyttää Tehtävä-aktiviteetin yhteydessä (tiedoston palautus) tekstin alkuperäisyyden selvittämiseksi Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Ensimmäinen askel Urkundin käyttöönottoon Moodlessa on Urkund-tunnuksen aktivoiminen. Kaikilla Helsingin yliopiston opettajilla on mahdollista hankkia tunnus kirjautumalla ja luomalla tunnus osoitteessa http://www.urkund.fi  ( > Kirjaudu > Shibboleth - uusi menetelmä ) Katso tarkemmat ohjeet alla olevasta laatikosta.
Ensimmäinen kirjautuminen luo Urkund-käyttäjätunnuksen ja analyysisähköpostilaatikon (muotoa etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi), joka yhdistetään Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnukseesi sekä Helsinki.fi - sähköpostiosoitteeseesi. Kun tunnus on luotu, Urkundia voi käyttää osana Moodlea.

Jos sinulla ei ole Urkund-tunnusta, toimi seuraavasti

Ensimmäisellä  kirjautumiskerralla luodaan  käyttäjälle Urkund-tunnus  ja Urkund-analyysien toimitusosoite  (etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi).
Toimi seuraavasti:

 • Kirjaudu Urkundiin  osoitteessa http://www.urkund.fi> Kirjaudu > Shibboleth - uusi menetelmä
 • Valitse sivun oikealta puolelta Kirjautuminen organisaation tunnuksella ja  University of Helsinki. Klikkaa painiketta "Kirjaudu organisaatiosi tunnuksella"
 • Kirjoita seuraavalle sivulle Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnuksen tiedot (tunnus ja salasana). Hyväksy henkilötietojen (nimi, sähköposti ja kotiorganisaatio) luovutus.
 • Seuraavassa vaiheessa Urkund-käyttäjätunnuksen valmiita tietoja ovat Sähköposti, Nimi ja Käyttäjätunnus.
 • Hyväksy palveluehdot
 • Lopuksi valitse "Luo käyttäjätunnus".
 • Tämä luomasi Urkund-tunnus yhdistetään HY:n pääkäyttäjätunnukseesi

PDF-ohje: Näin luot tunnuksen Urkundiin

 

Tunnuksen luomisen jälkeen, käytät Urkundia Moodlen kautta omilla HY:n pääkäyttäjätunnuksillasi.

 

Urkund-analyysien (tarkistusraporttien) toimitusosoite yhdistyy helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseesi, jolloin esim. linkit opiskelijoiden töiden tarkistusraportteihin tulevat suoraan HY-sähköpostiin. Jos haluat tarkistusraportit ensisijaisesti Moodleen, täytyy sinun käydä vaihtamassa tämä asetus Urkundin käyttöliittymässä kohdassa Settings (ruksi pois kohdasta Raportti sähköpostitse)

 

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Urkund-asetukset_Teht%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4 in about 2 seconds.

Urkund-asetukset Tehtävässä

Tehtävä-asetusten yhteydessä,  voit valita käytetäänkö ko. tehtävässä Urkundin tekstin alkuperäisyyden tarkistusta (ts. plagiaatintunnistusta). Ota halutessasi Urkund käyttöön valitsemalla Ota Urkund-tarkistus käyttöön -kohta Tehtävän asetuksissa.

Huom. Urkund-tarkistus toimii tehtävä-aktiviteetissa vain "tiedoston palautus" muotoisessa tehtävänannossa (ei verkkotekstissä). Opiskelijalta siis pyydetään palautus liitetiedostona.

Kun Urkund-tarkistus on otettu käyttöön, seuraavat asetukset ovat:

 • Määrittele oma Urkund-sähköpostiosoitteesi, jonka olet saanut Urkund käyttäjätunnuksen luonnin yhteydessä.  Kirjoita osoite kokonaisuudessaan eli etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi. 
 • Valitse haluatko, että vertailun tulos (Urkund-tarkistusprosentti) näytetään opiskelijalle Ei koskaan, Aina vai Kun tehtävän palautusaika on päättynyt.
 • Valitse haluatko, että itse Urkund-tulosraportti näytetään opiskelijalle: Ei koskaan, Aina vai Kun tehtävän palautusaika on päättynyt
 • Valitse lähetetäänkö opiskelijalle automaattisesti viesti kuin dokumentti on ladattu Urkundiin tai kun dokumentin tarkistusraportti on valmis. Riippumatta tästä valinnasta Urkundista tulee opiskelijalle sähköposti, kun dokumentti on vastaanotettu Urkundiin. Tässä viestissä on opiskelijalle ohjeet siitä, miten hänen tulee toimia, jos ei halua, että oma dokumentti tallentuu Urkundin tietokantaan.

Jos Tehtävän asetuksissa on otettu käyttöön "Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto", voidaan Urkund-asetuksissa vaihtaa, milloin opiskelijan tiedosto lähtetään tarkistettavaksi Urkundiin. Tiedosto lähetetään tuolloin vasta kuin Opiskelija käyttää "Lähetä arvioitavaksi" -painiketta.

Oletusasetusten mukaan tiedosto lähtee Urkund-tarkistukseen heti kun opiskelija lataa tiedoston Moodleen.

Huom. Jos sinulla ei ole Urkund tunnusta, katso ohjeet opettajan oppaan Plagiaatintunnistus-sivuilta

Usean opettajan kurssilla riittää kuin yksi opettajista aktivoi Urkund-tarkistuksen Tehtävän asetuksissa. Huomaa, että tällä opettajalla pitää olla Urkund-tunnus!

 

Tehtävänpalautusten koontinäkymä

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Tiedostojen_palautusten_Urkund_koontin%C3%A4kym%C3%A4 in about 2 seconds.

 

Palautettujen tehtävien listauksessa, voit tarkastella, ketkä kaikki ovat kurssiltasi palauttaneet tehtävän ja ketkä eivät. Palutetun tiedoston nimeä klikkaamalla voit avata ja ladata alkuperäisen opiskelijan palauttaman dokumentin. Kun Urkund-tarkistusprosessi on valmis, tulee opiskelijan palauttaman tiedoston perään (Tiedostojen palautus sarake) prosenttiluku värillisessä laatikossa. Mitä tummempi laatikon väri on,  sitä enemmän opiskelijan työssä on vastaavuutta Urkundin tietokannassa ja Internetissä julkaistuun materiaaliin (esim. 100% vastaavuus on musta).

Pääset tarkastelemaan Urkundin tuottamaan analyysiraporttia klikkaamalla prosenttilukulaatikkoa. Huom! Urkund tarkistusraportti avautuu uuteen selainikkunaan.

 

Tarkistusraportti

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Urkund_tarkistusraportti in about 2 seconds.

 

(Saat kuvan suuremmaksi,klikkamaalla sitä)

Raporttinäkymässä opiskelijan dokumentti sijoittuu opettajan näyttöruudun vasemmalle puolelle ja lähdemateriaalit oikealle. Kummallakin puolella on tekstissä selkeät merkinnät (vastaavuusprosentti, värikorostus), jotka kertovat, mihin opettajana sinun pitäisi kiinnittää huomiota.Vertaa dokumentissa korostettuja tekstiosioita löytyneisiin lähteisiin. Klikkaamalla lähdelinkkiä näet, miten teksti on kirjoitettu toisaalla. Punaiset alueet lähdemateriaaleissa näyttävät, miten tekstiä on muokattu esim. mitä sanoja on jätetty pois tarkasteltavasta dokumentista. Jos vastaavuus ko. kohdassa on 100% on teksti täysin sama kuin alkuperäinenkin teksti, jos sanoja on vaihdettu tai niiden järjestystä muutettu, alenee vastaavusprosentti ko.kohdassa. Jokaisen löydetyn yhtäläisyyden kohdalla on Active-ruutu, josta opettaja voi tarkastuksen jälkeen joko jättää yhtäläisyyden tai hyväksyä sen näkymään raportissa (tarkistusprosentti muuttuu valinnan mukaan).On suotavaa, että opiskelija näkee oman tekstinsä tarkistusraportin. Moodlen Urkund-asetuksissa esim. tee valinta tuloksen ja raportin näyttämisestä opiskelijalle heti tehtävän palautusajan jälkeen. Raporttiin on hyvä tutustua yhdessä opiskelijan kanssa ohjaustuokiossa tai vastaanotolla. Raportin voi myös tallentaa Urkundista pdf-muotoon ja lähettää tarvittaessa sähköpostilla opiskelijalle.
Lisätietoja ja materiaaleja

 

Urkundin käyttösäännöt Helsingin yliopistossa

Älä kopsaa - tukimateriaali opettajille ja opiskelijoille http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa
HUOM! Älä kopsaa on kolmikielisinä!


Urkundin tuki