Child pages
 • Palaute
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palaute-aktiviteetti on tavallaan Moodlen sisäinen E-lomake eli verkkolomake. Palaute on ainoa Moodlen aktiviteetti, jolla voit kerätä opiskelijoilta tietoa halutessasi anonyymisti. Saat opiskelijoiden vastauksista koosteen, jonka voit halutessasi julkaista myös opiskelijoille. Voit myös viedä vastaukset taulukkolaskentaohjelmaan.

Tee näin:

 1. Laita muokkaustila päälle > Lisää aineisto tai aktiviteetti > Palaute
  • määrittele anonymiteetti ja vastausten näkyvyys
 2. Lisää kysymykset
 3. Järjestä tarvittaessa kysymykset haluamaasi järjestykseen

Kysymystyypit

 • Monivalintakysymys, josta voit valita
  • valintanapit (korkeintaan yksi vastaus)
  • valintaruudut (0-kaikki vastaukset)
  • pudotusvalikon (korkeintaan yksi vastaus)
 • yksi- tai monirivinen tekstikenttä
 • numeerinen kysymys
 • sivunvaihto
 • taustatietoja, kuten vastausaika
 • varmenne (captcha)

Kysymysten asetukset

 • onko kysymys vapaaehtoinen vai pakollinen
 • kysymysten järjestys
 • onko kysymys riippuvainen jostain aiemmasta kysymyksestä, ja jos on, miten
 • kysymyksen tunniste (oleellinen, kun käytetään riippuvuuksia)

Riippuvuudet

 • voit esittää kysymyksiä, jotka näytetään vain, kun vastaaja on aiemmassa kysymyksessä vastannut tietyllä tavalla. Riippuvuus toimii varmimmin, kun käytät lähtökysymyksenä monivalintaa, jotta tiedät varmasti, mitä vastausvaihtoehtoja sinun on huomoitava jatkokysymyksiä tehdessäsi.

Esimerkki

 • Lähtökysymys 1: "Onko sinulla auto?" Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei
 • Riippuva kysymys 2 kysymyksestä 1, näytetään kun vastaus on Kyllä: "Minkä merkkinen auto sinulla on?"
 • Riippuva kysymys 3 kysymyksestä 1, näytetään kun vastaus on Ei: "Miksi sinulla ei ole autoa?"