******************

Tätä opasta enää ei päivitetä. Ks. Opiskelijan opas

******************


Moodle-opas Helsingin Avoimen yliopiston opiskelijoille

 • Tämä opas on Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa opiskeleville, jotka käyttävät opinnoissaan Moodle-oppimisympäristössä. Ohjeet on laadittu Moodle-version 2.2 mukaisiksi. Ohjeiden päivittämisestä vastaa Avoimen yliopiston verkko-opetuksen tuki 1.5.2016 asti.

Millaisia ovat Avoimen yliopiston verkko-opinnot?

Suurenna tarvittaessa kuvia klikkaamalla niitä.

Yleistä Moodlesta

Moodle on Helsingin yliopistossa käytettävä verkko-oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista ja yhteisöllistä työskentelyä kursseilla. Selainohjelmien eroista johtuen Moodle saattaa toimia eri selaimilla eri tavoin, ks. suositellut selaimet.

Moodlessa on mahdollisuuksia monenlaiselle opiskelijoiden ja opettajien väliselle vuorovaikutukselle. Moodlea voidaan käyttää esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna, opetusmateriaalien jakamiseen, verkkokeskustelemiseen, tenttimiseen tai oppimistehtävien/tiedostojen palautukseen, sen mukaan mitä työkaluja ja toimintoja kurssin vastuuopettaja on kurssille valinnut käytettäväksi.

Helsingin yliopiston Moodlen etusivusta (ennen kirjautumista).  

Esimerkki Katsaus kursseistani -sivusta (kirjautumisen jälkeen).

Esimerkki Moodle-kurssin etusivusta (kirjautumisen jälkeen). 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Avoimen yliopiston ohjeet Moodleen kirjautumiseen ja kursseille liittymiseen

Avoimen yliopiston opinnoissa kurssiavain ja Moodle-kurssin www-osoite löytyvät Avoimen yliopiston verkkopalvelusta Omat sivut/Osallistumistiedot -kohdasta. Verkkopalveluun kirjaudutaan Avoimen yliopiston käyttäjätunnuksella (tunnus, jolla olet ilmoittautunut opintoihin).

Omat sivut -palvelusta löydät opintojaksot, joille sinulla on opinto-oikeus. Jos opintojaksolla on käytössä Moodle, löydät sivulta myös Moodlen www-osoitteen ja kurssiavaimen Moodlen viimeistään avautuessa (avautumispäivä löytyy opinto-ohjelmastasi).

 

Kun klikkaat opintojakson nimen alla olevaa www-linkkiä, tulet Moodlen kirjautumissivulle.

Kirjaudu kohdassa "Helsingin yliopiston tunnuksella" antamalla Helsingin yliopiston käyttölupasi (AD-tunnuksesi/kevyttunnuksesi) ja salasanasi.

Sinulla kysytään kurssiavainta. Kopioi Osallistumistiedot-sivulta löytyvä kurssiavain. Kurssiavain on kurssin rekisteröitymisen salasana, jota kysytään vain yhden kerran, kurssille liityttäessäsi.

Ongelmia kirjautumisessa?

 • Omat sivut -palvelussa ei ole kurssiavainta eikä Moodlen osoitetta.Varmista vielä opinto-ohjelmastasi
  • onko Moodle käytössä ko. opintojaksolla ja
  • koska kurssisivut avautuvat.
  • Jos Moodle on käytössä ja kurssisivujen pitäisi olla jo avoinna mutta avainta ja osoitetta ei löydy, ota yhteys oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai opintosihteeriin (http://).
 • Olen unohtanut Helsingin yliopiston tunnukseni (AD-tunnus/kevyttunnus), ota yhteys käyttölupapisteeseen.
 • Olen unohtanut Helsingin yliopiston tunnukseni salasanan. Saat uuden salasanan resetointipalvelusta. Lisätietoja käyttöluvista: http://www.helsinki.fi/atk/luvat
 • Kirjauduin Moodleen, mutta sait siellä vain täytettäväkseni lomakkeen, josta et pääse eteenpäin. Olet ilmeisesti jättänyt ilmoittamatta sähköpostiosoitteesi AD-luvan aktivointivaiheessa (ks. aktivointiohje, kohta 14). Sähköpostitieto on välttämätön Moodlen käytössä. Lisää sähköpostiosoitteesi Käyttäjän tiedot -palvelussa. Kirjaudu palveluun AD-luvallasi ja salasanalla. Sähköposti päivittyy tunnukseen tunnin kulutttua, minkä jälkeen voit kirjautua Moodleen.
 • Avoimen yliopiston usein kysytyt kysymykset tunnuksista.

Näin navigoit Moodlessa

Pääset liikkumaan Moodlessa vasemmassa reunassa olevalla Navigointi-valikolla. Navigointi-valikon voi piilottaa ja ottaa esille klikkaamalla  hampurilaisikonia.

Katsaus kursseistani -sivulla valikko on suppeampi:Navigointi-valikon kohdasta

 • Etusivu pääset Moodlen etusivulle.
 • Katsaus kursseistani -sivullesi, jossa näet kaikki kurssisi.
 • Kalenteriin, jossa näkyvät opettajien Moodleen ajastamat tehtävät ja tentit. Huomaa, että jos opettaja ei ole laittanut tehtävien yms. palautusaikoja asetuksiin, ne eivät näy kalenterissa! Voit lisätä kalenteriin omia merkintöjäsi.

Kurssin sivulla ollessasi Navigointi-valikko sisältää lisäksi linkit kurssin osioihin, osallistujiin ja arviointeihisi. Esimerkiksi:


Kurssilla eri toimintojen välillä liikkumisessa auttaa myös navigointipolku, joka muodostuu kurssin yläreunaan. Siitä näet, missä kulloinkin kurssialueella olet ja voit liikkua taaksepäin. Esim. ao. kuvan linkistä, jossa näkyy kurssin lyhenne, pääset kurssin etusivulle:


Kun olet tehtävä- tai aineistosivulla, voit liikkua tehtävästä toiseen nuolilla edeltävään tai seuraavaan sisältöön tai tiputusvalikosta mihin tahansa sisältöön kurssilla:
Save

Save

Save

Save

Save

Save

Unable to render {include} The included page could not be found.

Opettajasi on saattanut tarjota sinulle mahdollisuuden seurata ja kirjata edistymistäsi kurssialueella (ja samalla opettaja saa mahdollisuuden seurata kaikkien kurssialueen opiskelijoiden edistymistä). Osa edistymisen seurannassa olevista aineistoista tai aktiviteeteista voivat olla automaattisessa edistymisen seurannassa opettajan asettamien ehtojen mukaan. 

Käytä edistymisen seurantaa esimerkiksi 

 • muistiinpanoinasi siitä, mitkä opettajan jakamat materiaalit olet jo lukenut ja mitkä ovat vielä lukematta 

 • osoittamaan opettajan kesken kurssin julkaisemaa uutta materiaalia/tehtäviä, jota vielä et ole nähnyt 

 • tehtyjen tehtävien tilanteen seuraamiseen.

Jos haluat tietää, mitä vaihtoehtoja opettajalla on suoritusten seurannan automatisointiin, tutustu Opettajan oppaan sivuun Suoritusten seuranta

Opiskelijana näet edistymisesi näin

Kun opettajasi hyödyntää edistymisen seurantaa kurssillaan, näet seurannassa mukana olevien kohteiden suoritusehdot ja määräajat Moodle-alueella, kun avaat ko. sisällön. 

Harmaalla oleva ilmoitus "Tee" kertoo, että tehtävä on tekemättä. Vihreä väri ja teksti "Tehty" kertoo, että sisältö on suoritettu. Osa ehdoista vaatii opettajan toimenpiteen (esim. "vaatii arvosanan").

Suoritusehdot ja määräajat näkyvät myös kurssialueen etusivulla, kun opettaja määritellyt tämän asetuksissa. Määräajat näkyvät myös Katsaus kursseistani-näkymässä kohdassa Aikajana:

Opettaja on saattanut myös lisätä kurssille edistymisen seurantaasi helpottavan palkin/aikajanan. Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy siinä tehtynä. Kun tehtävä on tehty, se muuttuu palkissa vihreäksi. Sininen viittaa siihen, että tehtävä on tekemättä. Punainen väri kertoo, että tehtävä on myöhässä palautusajasta.


Näet edistymisen seurannan koko kurssin osalta myös Katsaus kursseistani -sivulla janana (ks. ao. kuva). Jana näyttää, kuinka monta prosenttia edistymisen seurannassa mukana olevista toiminnoista Moodlessa on ko. kurssilla tehty. Huom. Vaikka janan mukaan olisit tehnyt 100 % kurssista, se ei yleensä tarkoita että kurssi olisi suoritettu: opettaja ei välttämättä ole määritellyt edistymisen seurantaan kaikkia kurssin pakollisia tehtäviä ja tenttejä. Save

Save

Save

Save

Moodlessa työskentely opiskelijana

Moodlen käytetyimpiä toimintoja ovat opettajien jakaman materiaalin lisäksi ovat 

 • verkkokeskustelu
 • oppimistehtävien palautus (tiedostot, kirjalliset tehtävät)
 • erilaiset ryhmätyöt ja itse- ja vertaisarviointitehtävät.

Toiminnoista opettaja valitsee työskentelyyn parhaiten sopivimmat. Esimerkiksi tehtävät voidaan palauttaa keskustelualueelle, jolloin kaikki kurssilaiset näkevät työt ja voivat kommentoida niitä. Oppimispäiväkirjat ja muut henkilökohtaiset tuotokset palautetaan todennäköisesti taas Tehtävä-aktiviteetilla, jolloin palautus näkyy vain opettajalle.

Moodle tukee myös ryhmätöiden tekemistä. Tämä edellyttää opettajalta, että hän on muodostanut kurssilaisista pienryhmät Moodleen. Asetuksista riippuen näet ryhmäjaon Osallistujat-kohdasta. Ryhmät voivat olla ns.

 • erillisiä ryhmiä, jolloin ryhmäläiset keskustelevat ja/tai työskentelevät suljetuissa omissa ryhmissään ja eivät näe muiden ryhmien työskentelyä tai
 • näkyviä ryhmiä, jolloin opiskelijat keskustelevat ja/tai työskentelevät omissa ryhmissään, mutta näkevät myös muiden ryhmien työskentelyn. 

Ryhmätyön tekemiseen ryhmäkohtainen (joko kaikille kurssilaisille tai vain ryhmäläisille ja opettajille näkyvä) wiki on järkevä vaihtoehto, jonka lisäksi vastaava ryhmän oma keskustelualue on hyödyllinen esim. asioiden sopimisessa. Joskus myös Tehtävä-aktiviteetilla kerätään ryhmätöitä. Kysy opettajaltasi lisää, jos käytetty työkalu vaikuttaa hankalalta tai käytännöt ovat epäselviä.


Eniten käytettyjä toimintoja esitellään seuraavissa:

Keskustelualue opiskelussa

Tehtävänpalautus

Tentti

Wiki ryhmä- ja yksilötehtävissä

Työpaja (vertais- ja itsearvionti)

Opiskelijana näet edistymisesi näin
 

Keskustelualue opiskelussa

Keskustelualue on Moodlen monipuolisin väline, jota opettajasi voi haluta hyödyntää paitsi verkkokeskusteluun myös tehtävien palautukseen ja niistä annettavaan vertaispalautteeseen. Voitte myös ryhmätyössä hyödyntää keskustelualuetta esimerkiksi wiki-työskentelyn rinnalla käytännön asioista sopimiseen.

Keskustelualueen vahvuuksia on, että

 • se tiedottaa halutessasi sinua kaikista viesteistä sähköpostitse. Voit käyttää tätä ominaisuutta myös oman toimintasi herättäjänä: esimerkiksi muistat käydä lukemassa tai antamassa palautetta toiselle opiskelijalle, kun huomaat hänen palauttaneen seminaarityönsä keskustelualueelle.
 • saat nähdä muiden opiskelijoiden viestit / palautetut työt, jolloin voit halutessasi tutustua niihin ja jatkaa keskustelua/työstämistä.
 • opettajasi voi rajata keskustelualueen näkymään kurssin pienryhmille. Opettaja voi luoda myös alueen opettajan ja opiskelijan kahdenkeskistä kommunikointia varten.
 • opettaja voi lähettää sinulle yksityisviestin.

Opettaja voi tarkastaa keskustelualueelle tuotettuja tehtäviä Ouriginal-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Tutustu myös netikettiin eli hyvän verkkoviestinnän pelisääntöihin.

Pikaohje: Verkkokeskusteluun osallistuminen
 • Uusi keskusteluketju aloitetaan kohdasta "Lisää uusi keskustelu".
 • Kirjoita Aihe-kenttään kuvaava otsikko ja viesti-kenttään viestisi. Lähetä-painikkeella julkaiset viestisi.
 • Viestiin vastataan valitsemalla "Vastaa". Vastausviestin otsikko kopioituu aloitusviestistä, joten päivitä se viestisi sisältöä kuvaavaksi: klikkaa Lisäasetukset ja liitteet. Ko. kohdasta saat näkyviin editorin ja voit lisätä liitteitä.
 • Voit muokata ja poistaa omia viestejä 30 min niiden lähettämisestä, muttei enää tuon jälkeen. Jos myöhemmin tulee tarvetta muuttaa tai poistaa viestejä, ota yhteys kurssin opettajaan.

Keskustelualueen yleisnäkymä

 • Keskustelualueen etusivulla näytetään alueen viestien otsikot, keskusteluketjun aloittajan nimi ja kuva, vastausten määrä, niiden viestien määrä, joita et ole vielä lukenut (Moodlesta) sekä viimeisimmän viestin ajankohta (kirjoittaja, päivämäärä ja kellonaika).
 • Jos opiskelijat on jaettu Moodlessa näkyviin ryhmiin, voit pudotusvalikosta valita minkä ryhmän keskustelua luet. Voit osallistua vain oman ryhmäsi keskusteluun. Tällainen esimerkki on kuvassa alla.

 • Kuvan keskustelualueella on yksi viestiketju. Viestiketjun saat auki klikkaamalla sen otsikkoa.
 • Keskusteluviestien listan järjestys päivittyy viimeisimmän viestin aikaleiman mukaan siten, että listassa päällimmäisenä on se keskustelu, jossa on tuorein vastaus, ja alinna se keskustelu, jossa on vanhin päivitys.
 • Voit lajitella viestiketjuja vastausten, viimeksi lähetettyjen tai luotujen viestien mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa keskustelulistan ylälaidassa.
 • Voit merkitä viestiketjun itsellesi suosikiksi.
 • Keskustelualueen viestejä voit hakea hakusanalla (Etsi viesteistä keskustelualueen sivujen oikeassa yläreunassa).
 • Keskustelut rakentuvat allekkain ja oletusarvoisesti sisäkkäin. Voit halutessasi muuttaa viestiketjun näkymää: voit tarkastella viestejä säikeittäin tai peräkkäin tai uusin/vanhin ensin. Pudotusvalikko näkymän päivittämiseksi löytyy viestiketjun yläreunasta. Näkymän asetukset ovat käyttäjä- ja viestiketjukohtaisia.

Keskustelualueen viestien kirjoittaminen ja lähetys


 1. Aloita uusi keskustelu(ketju) painikkeella Lisää uusi keskustelu.
 2. Vastaa keskusteluviestiin oikeasta alakulmasta löytyvällä linkillä Vastaa. Kirjoita viestisi Viesti-kenttään. 
  1. Otsikko kopioituu automaattisesti aloitusviestistä, joten muistathan päivittää sen viestisi sisältöä kuvaavaksi. Pääset muokkaamaan otsikkoa klikkaamalla Lisäasetukset ja liitteet.
  2. Viestiin voi liittää myös tiedostoja klikkaamalla Lisäasetukset ja liitteet, jos opettaja on tämän sallinut. Käytä tiedostoja harkiten, sillä keskustelun lukeminen on helpompaa, jos tiedostoja ei joudu klikkailemaan auki. Jos laitat tiedoston, suosi pdf-muotoa.
 3. Oletusarvoisesti viestit lähtevät ne tilanneiden kurssilaisten sähköpostiin 30 minuutin kuluttua viestin tallennuksesta. Sinulla on aikaa samat 30 minuuttia muokata viestiäsi tai poistaa se, mutta ei enää tuon ajan jälkeen.
  1. Jos haluat, että viestisi lähtee heti osallistujien sähköpostiin, käytä viestinäkymästä rastia "Lähetä ilmoitukset viestistä ilman muokkausaikaviivettä". Tällöin Moodle postittaa lähteviä viestejä 10 minuutin välein. Lähettämäsi viesti on aina muokattavissa 30 minuutin ajan, myös vaikka olisit käyttänyt Lähetä ilmoitukset viestistä ilman muokkausaikaviivettä -rastia; toki viestiin tehdyt muokkaukset eivät enää näy lähteneessä sähköpostissa.
 4. Lähetä viesti.

  Jos sinulla tulee tarvetta muuttaa tai poistaa viestejä, pyydä apua kurssisi opettajalta.

  Etkö näe muiden viestejä tai pysty kirjoittamaan viestiä? 

  • Joskus opettaja käyttää ns. kysymys-vastausaluetta. Tällöin et näe muiden viestejä ennen kuin olet lähettänyt oman viestisi. Näet muiden viestit 30 minuutin kuluttua siitä, kun olet lähettänyt oman viestisi.
  • Jos saat virheilmoituksen "Sinulla ei ole oikeuksia kirjoittaa uusia viestejä", on opettaja luonut ryhmille omat keskustelualueet. Valitse oma ryhmäsi keskustelun pudotusvalikosta ennen kuin alat kirjoittaa viestiä. Ks. kuva yllä. Opettaja voi jakaa opiskelijat Moodlessa myös ns. erillisiin ryhmiin, jolloin opiskelijana ohjaudut suoraan oman ryhmäsi keskusteluun ja näet vain oman ryhmäsi viestit.
Keskustelualueen viestien tilaus

 • Oletusarvoisesti keskustelualueen viestien tilaus sähköpostiin alkaa silloin, kun olet kirjoittanut ko. keskustelualueelle ensimmäisen viestin. Tämä oletusasetus koskee kunkin kurssialueen kutakin keskustelualuetta erikseen. Jos et ole kirjoittanut keskustelualueelle yhtään viestiä etkä muuttanut asetuksiasi, et siis saa sille muiden kirjoittamia viestejä sähköpostiisi.
  • Oletukseen tekee poikkeuksen Uutiset-keskustelualue (jonka opettaja on voinut nimetä myös toisin), jonka sähköpostitilausta ei voi perua.
 • Keskustelualueen viestien tilauksia voit säätää kolmesta paikasta:
  • Kaikkia Moodlen keskustelualueita koskeva oletusasetuksesi: oma profiilisi (ks. luku Käyttäjävalikko: Käyttäjätietojen muokkaus)
  • Keskustelualuekohtaisesti: keskustelualueen oikeasta yläkulmasta Ratas-valikosta: Tilaa tämä keskustelualue / Peru tämän keskustelualueen tilaus. Ks. kuva alla.
   • esimerkiksi ennakoivasti heti kurssin aluksi voit varautua keskustelualueella käytävään keskusteluun ja tilata keskustelualueen samantien.
   • esimerkiksi jos yleensä tilaat viestit sähköpostiisi mutta tietystä keskustelualueesta et halua, voit poistaa tilauksen (jos opettaja on tilauksen poistamisen sallinut).
  • Viestikohtaisesti: voit muuttaa ko. keskusteluviestien tilausasetusta aina, kun olet kirjoittamassa viestiä
  • Keskusteluketjukohtaisesti .Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save Save

 

Tehtävänpalautus

Tehtävän voi palauttaa opettajan määrittelemien asetusten mukaisesti joko tiedosto(i)na tai/ja suoraan Moodlen editoriin kirjoitettavana (verkko)tekstinä. Tehtävä voi olla esimerkiksi essee, referaatti tai tentti.

Todennäköisesti opettajasi on määrittänyt tehtävälle viimeisen palautusajan. Viimeinen palautusaika voi olla ehdoton eli palautusajan jälkeen tehtävää ei voi enää palauttaa.

Palautusajan jälkeen opettaja voi antaa palautetta ja/tai arvosanan. Pääset katsomaan arvioinnin samasta paikasta, jonne palautit tehtävän.

Tehtävien, tenttien yms. vastauksia voidaan tarkastaa Ouriginal-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Saat tästä automaattisesti tiedon ja ohjeet palauttaessasi tehtävää. Palautus lähtee Moodlesta Ouriginal-tarkistukseen ja kun tarkistus on valmis, on tarkistusraportti opettajasi (ja mahdollisesti myös sinun) nähtävissä Moodlesta. Lisätietoa plagiaatintunnistusjärjestelmästä löydät Opiskelijan ohjeista.

Kun kyseessä on yksilötehtävä, osallistujat eivät näe toistensa palautuksia.

Jos tehtävä on ryhmätyö, voi tehtävän palauttaa opettajalle myös ryhmänä, kunhan opettaja on määritellyt tämän Moodlen asetuksiin. Kun ryhmäpalautus on käytössä, kannattaa sopia kuka ryhmäläisistä palauttaa lopullisen tehtävän opettajalle arvioitavaksi. Palautus ja opettajan arviointi näkyvät ryhmän jäsenille.

Sinulla saattaa myös olla oikeus kirjoittaa palautukseen liittyviä lisätietoja Kommentti-kohtaan. Voit kirjoittaa esim. perusteluja aiheen valinnalle tai ohjeita, missä järjestyksessä palauttamasi tiedostot kannattaa katsoa.

Pikaohje: tehtävän palautus

Huom! Jotta opettaja tarkistaa tehtäväsi, täytyy siinä olla opiskelijan nimi ja opiskelijanumero. Tehtävät palautetaan opettajalle, joten muut opiskelijat eivät näe toistensa tehtäviä (pl. ryhmäpalautukset).

Muista palauttaa tehtävä ja lähettää se arvioitavaksi ennen opettajasi asettamaa määräaikaa!

Tiedostojen palautus:

 1. Laadi tehtävä tekstinkäsittelyohjelmalla esim. Wordissä ja muunna se pdf-muotoon (suositus) ja tallenna koneellesi.
 2. Palauta tehtäväsi klikkaamalla Lisää palautus. Opettajasi määrittelemistä asetuksista riippuu montako tiedostoa voit palauttaa.
 3. Raahaa tiedosto hiirellä Tiedostot-kohtaan, jolloin näet ohjeen "Lataa tiedostot pudottamalla ne tähän"

  TAI
  Klikkaa  tiedosto: Lisää
  > Choose File
  > etsi tiedosto koneeltasi ja tuplaklikkaa tiedostoa.
  Tallenna nimellä -kohdassa voit nimetä tiedostosi uudella nimellä.
  Valitse lisenssi Kaikki oikeudet pidätetään.
  > Klikkaa Lataa tämä tiedosto.

 4. Tallenna muutokset. Huom. Jos sivulla on Lähetä arvioitavaksi -painike, paina myös sitä.

Jos haluat poistaa jo lisäämäsi tiedoston, klikkaa Poista palautus -painiketta ja vahvista poisto avautuvassa ikkunassa.

Verkkotekstin tuottaminen ja palautus:

 1. Aloita tehtävän palauttaminen valitsemalla Lisää palautus.

 2. Voit kirjoittaa ja muotoilla vastauksesi suoraan Moodlen tekstieditorissa. Voit myös kirjoittaa tekstin ensin tekstinkäsittelyohjelmassa esim. Wordissa. Teksti kannattaa muotoilla vasta Moodlessa. Kopioi (ctrl + c) vastauksesi Verkkoteksti-kenttään.

 3. Tallenna muutokset. Voit myöhemmin muokata palautustasi painamalla Muokkaa palautusta-painiketta. Kun työsi on valmis ja sivulla on Lähetä arvioitavaksi -painike, paina myös sitä.

Moodle ei erikseen vahvista tehtävän palautusta, mutta näet sen kohdasta "Palautuksen tila", johon tulee teksti: "Lähetetty arvioitavaksi".

Palautusajan jälkeen opettaja voi antaa Moodlessa tehtävästä palautetta, jonka pääset lukemaan tehtävän palautusalueelta. Mahdollinen palaute ja arviointi näkyvät myös kurssisivun vasemmalla olevassa Navigointi-valikossa kohdassa Arvioinnit.


Palautuksen tila -näkymä

Tässä näet arvioinnin tilanteen ja kun työsi on arvioitu, näet myös palautteen. Näkymässä on kooste palautuksestasi: verkkotekstin alku, lista tiedostoista ja kirjoittamistasi kommenteista.

 • Palautuksen lisätiedot: Voit kirjoittaa opettajille lisätietoja palautukseen liittyen. Klikkaa tekstilinkkiä Kommentit (n), kirjoita ja Tallenna kommentti.
 • Muokkaa palautusta -painike: Voit lisätä/muokkata tiedostoja/verkkotekstiä.
 • Lähetä arvioitavaksi -painike: Jos tehtävässä näkyy painike Lähetä arvioitavaksi muista klikata sitä! Näin kuittaat opettajallesi, että palauttamasi työ on lopullinen eikä siihen ole tulossa muutoksia. Samalla lukitset vastauksesi etkä voi tehdä siihen muutoksia.

Esimerkki palautuksesta kuvina

Tässä tehtävässä voit palauttaa sekä verkkotekstiä että enintään kolme tiedostoa sekä kirjoittaa palautukseen lisätietoja. Tehtävässä on myös käytössä ns. Lähetä arvioitavaksi -toiminto, jolla opiskelija kuittaa työnsä valmiiksi (aina se ei ole käytössä).

Suurenna kuvat (1-5) klikkaamalla niitä.

 1. Lisää palautus.

2. Voit kirjoittaa verkkotekstiä ja/tai palauttaa tiedostoja.

3. Voit muokata palautustasi. Jo ladatun tiedoston voi poistaa klikkaamalla Poista palautus -painiketta ja vahvistamalla poiston aukeavassa ponnahdusikkunassa.
Huom! Jos Lähetä arvioitavaksi -painike on näkyvissä, muista viimeistellä palautuksesi klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen vastausta ei voi enää muokata.


4. Tehtävä on palautettu opettajalle, mutta opettaja ei ole vielä arvioinut sitä.


 

5. Opettaja on antanut arvion tehtävästä.


Save

Save

Save

Save

Save

Save Save

Save

Save

Save

Save Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Wiki ryhmä- ja yksilötehtävissä

Wikiä käytetään yleensä

 1. ryhmätyöskentelyssä yhteiskirjoitusalueena esim. ryhmätyönä tuotettavan esseen tekemiseen 
 2. henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan tms. prosessikirjoittamiseen koko kurssin ajan.


Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat tuottavat yhdessä sisältöä (esim. tekstiä, kuvia), mutta vain yksi opiskelija kerrallaan. Ideana on, että kaikki voivat muokata kirjoitettua tekstiä eli yhden opiskelijan aloittamaa tekstiä voivat toiset opiskelijat muokata edelleen. Wikin Kommentit-välilehdellä voidaan keskustella ja esim. sopia ryhmätyön aikataulutuksesta, työnjaosta, työhön tehtävistä muutoksista jne. Liitetiedostoja voit lisätä editorin Linkki-kuvakkeesta ja valitsemalla lisättävän tiedoston, minkä jälkeen ne näkyvät Tiedostot-välilehdellä.

Henkilökohtaisessa tehtävässä opiskelija voi jatkaa ja muokata jo aiemmin tekemäänsä tuotosta.

Sivun luonti

Ensimmäisellä kerralla kun wikiä muokataan, klikkaa .

Tämän jälkeen pääset tuottamaan sisältöä wikiin. Voit esim. kirjoittaa tekstiä sekä lisätä kuvia, linkkejä ja taulukoita.

Alasivujen tekeminen

Wikiin voi lisätä sivuja ja alasivuja, jos halutaan eriyttää sisältöä useammalle eri sivulle (nettisivumainen, puumainen rakenne). Laajoissa tehtävissä kullekin käsiteltävälle teemalle voi luoda oman sivunsa tai ne voivat toimia pienryhmien tai parityöskentelyn omina kirjoitusalueinaan. 

 • Kirjoita wikin päätasolla muokkaustilassa alasivujen nimet esimerkiksi Johdanto, Kirjallisuuskatsaus, Menetelmät, Tulokset, Pohdinta, Lähteet kukin omalle rivilleen. 

 • Laita tämän jälkeen jokaisen nimen ympärille "tuplahakasulkeet" eli alasivut näkyvät tässä muodossa (voit myös kopioida allaolevan ja muokata alasivujen nimiä tarpeen mukaan):

[[Johdanto]]
[[Kirjallisuuskatsaus]]
[[Menetelmät]]
[[Tulokset]]
[[Pohdinta]]
[[Lähteet]]

 • Tallenna. 

 • Linkkiä klikkaamalla pääset kirjoittamaan alasivulle sisältöä. Kutakin alasivua voi kerrallaan muokata vain yksi opiskelija. 

Wikin Historia-välilehdeltä opettaja ja ryhmän opiskelijat näkevät, ketkä opiskelijoista ovat tehneet muokkauksia sivulle, ja voivat vertailla eri muokkausversioita keskenään (mitä kukakin on kirjoittanut).
Save

Save

Save

Save

Arvioinnit

Palautusajan jälkeen opettaja voi antaa Moodlessa tehtävästä palautetta, jonka pääset lukemaan tehtävän palautusalueelta. Palaute ja arviointi näkyvät myös Asetukset-lohkon Kurssin ylläpito -> Arvioinnit kohdassa. Yleensä opettaja kertoo Foorumilla, koska hän antaa mahdollisen palautteen. Opintojakson kokonaisarvosanan löytyy WebOodista.

Kieliasetusten muuttaminen

Moodlen etusivun kieli määrittyy selaimesi oletuskielen mukaan. Voit vaihtaa Moodlen kielen yläreunan pudotusvalikosta. Valittavana on suomi, ruotsi ja englanti. Valitsemasi kieli säilyy kyseisen istunnon ajan.

Jos haluat muuttaa Moodlen oletusarvoista kieltä, voit tehdä sen muokkaamalla omia profiiliasetuksiasi. Tällöin Moodle näytetään valitsemasi kielen mukaisesti aina kun kirjaudut Moodleen. Lisätietoja ks.  Profiilitietojen muokkaus.

Joskus (useimmiten kielikursseilla) opettaja on valinnut pakotetusti kurssin kielen, jolloin kieli määräytyy opettajan asetuksen mukaan.

Save

Save

Save

Apua Moodlen ongelmatilanteissa

Neuvontaa opiskelijoille

Moodle-kurssin

 • sisältöön ja työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä (materiaalit, tehtävät, ohjeet, arviointikriteerit, aikataulut ym.) kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä kurssin opettajaan. Jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa toiminnasta ja sisällöstä.
 • Moodlen teknisissä ongelmissa ota yhteys avoin-verkkotuki@helsinki.fi
  Yleisemmissä Moodlen käyttöön liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Helpdeskiin helpdesk@helsinki.fi tai puh. 02941 55555. Lisätietoja saat myös helpdeskin ohjesivustolta.

Save

Save