Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Onhan_opiskelijoillasi_tunnukset%3F in about 2 seconds.


Tunnusasiaa

Kaikki opiskelijat (samoin kurssin kaikki opettajat) tarvitsevat käyttäjätunnuksen, jolla he voivat kirjautua Moodleen. Yleensä opiskelijoilla on valmiina tällainen tunnus, mutta jos kurssillesi tulee osallistujia Helsingin yliopiston ulkopuolelta, näin ei välttämättä ole. Tutustu seuraaviin alilukuihin sen mukaan, mistä kurssillesi tulee opiskelijoita. Sivun lopussa on ohje lisätunnusten hankkimiseksi.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on käyttäjätunnus, jolla he pääsevät kirjautumaan Moodleen. Joillakin laitoksilla on atk-luokkia, joihin tarvitaan ko. laitoksen käyttäjätunnus, jotta koneille pääsee. Kun suunnittelet kurssillasi Moodle-introa tms verkkotyövälineisiin tutustumissessiota, muista huomioida koneille pääsy.

Haka-luottamusverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat ja opettajat

Suomalaisista yliopistoista lähes kaikki ovat jäseniä Haka-luottamusverkostossa. Näiden jäsenyliopistojen opiskelijat ja opettajat pääsevät kirjautumaan Helsingin yliopiston Moodleen oman yliopistonsa pääkäyttötunnuksella. Näiden osallistujien tietoja ei löydy valmiiksi Moodlesta ennen kuin he ovat kirjautuneet sinne kertaalleen. Sen jälkeen opettaja voi normaalisti lisätä opiskelijat kurssilleen. Myös opiskelijoiden itserekisteröityminen toimii.

Kalmar-luottamusverkoston jäsenyliopistojen opiskelijat ja opettajat

Pohjoismaisista yliopistoista on muodostettu Kalmarin unioni, joka on pohjoismainen vastine kotimaiselle Haka-verkostolle. Kalmarin unionin jäsenyliopistojen opiskelijat pääsevät kirjautumaan Helsingin yliopiston Moodleen oman yliopistonsa pääkäyttötunnuksella.

Opiskelijat ja opettajat muista organisaatioista

Jos kurssillasi on osallistujia muista kuin em. organisaatioista, heille on hankittava Helsingin yliopiston kevyttunnus. Kevyttunnus voi olla maksullinen organisaatiollesi.

Ohje kevyttunnusten hankkimiseksi

 1. Kerää ensin erilliseen Excel-taulukkoon lista niistä kurssilaisistasi, jotka tarvitsevat kevyttunnukset:
  1. Tiedot kerätään taulukkoon sarakkeittain seuraavasti: 
   A Sukunimi
   B Etunimet
   C Sähköposti
   D Hetu (jos saatavana, muuten jätetään tyhjäksi)
   E Tunnuksen päättymispäivä
  2. Excel-taulukon tulee olla tallennettuna "Excel 97_2003 Workbook" -muodossa (huom. ei .xlsx- vaan .xls-muodossa). 
 2. Laadi tilaussähköposti ja lisää em. taulukko siihen liitetiedostoksi. Kirjaa sähköpostiviestiin myös perustelut kevyttunnusten tarpeelle eli kurssitiedot: kurssin nimi, vastuuopettajan tiedot (=kevyttunnustilauksen yhteyshenkilö), alkamispäivä, kustannuksista vastaava laitos. Kerro myös, mihin järjestelmiin tunnuksella on päästävä: Oppimisympäristöt.
 3. Toimita tilaus + liitetiedosto hyvissä ajoin (=viikoissa laskettavaa aikaa) ennen kurssin alkamista organisaatiosi atk-yhdyshenkilölle, joka tekee tunnukset valmiiksi
 4. Ohjeista tunnusta tarvitsevat opiskelijat hakemaan valmiiksi tehty tunnus henkilökohtaisesti atk-yhdyshenkilöltä viimeistään kurssin aloituspäivänä. Sovi tarvittaessa atk-yhdyshenkilön kanssa, että hän on paikalla tiettyyn aikaan. Opiskelijoiden on syytä lukea lupahakemuksen ohjeet, täyttää lupahakemus ja ottaa tulostettu hakemus sekä kuvallinen henkilötodistus mukaan lupaa hakiessaan, niin toimitus nopeutuu.
 • No labels