Child pages
  • Moduulien yleiset asetukset aktiviteeteissa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Moduulien_yleiset_asetukset_aktiviteeteissa in about 2 seconds.


Moduulien yleiset asetukset

Moduulien yleiset asetukset näkyvät aktiviteetin asetuksissa. Avaa aktiviteetti ja valitse Asetukset-lohkon kohta "Muokkaa asetuksia". Moduulien yleiset asetukset ovat aktiviteettiasetusten sivun alareunassa. Avaa kaikki kentät painikkeesta "Näytä lisäkentät", niin näet samat vaihtoehdot kuin kuvassa.

Näytetään opiskelijoille

Tämä toiminto vastaa etusivun piilotuskuvaketta/silmä-ikonia. Valitsemalla "piilota" (silmä kiinni ), aktiviteetti ei näy opiskelijoille lainkaan. Oletuksena aktiviteetti on aina luonnin jälkeen suoraan näkyvissä opiskelijoille (silmä auki ). Jos koko aihe/osio on kurssin etusivulla piilotettu, piilotetaan myös sen alla olevat aktiviteetit.

Tunnistenumero

Aktiviteetin tunnistetta käytetään muokatessa arvosanoille laskukaavoja arviointikirjassa. Tunnisteen voi myös luoda myöhemmin arviointikirjasta käsin. Jos tietty aktiviteetti ei sisälly mihinkään arvosanaan, kannattaa tunnistenumerokenttä jättää tyhjäksi.

Rajoita pääsy

Aktiviteetin pääsyrajoitukset voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Aktiviteetti voidaan ajastaa näkymään vain tiettynä aikana opiskelijoille. Tai siihen voidaan asettaa arvosanaan perustuvia ehtoja (pitää saada jostakin toisesta tehtävästä tietty arvosanan ennenkuin saa uuden tehtävän auki). 

Salli pääsy alkaen ja Salli pääsy saakka

Avoinna alkaen/saakka -päivämäärät määrittävät koska opiskelijat pääsevät aktiviteettiin kurssisivulla olevasta linkistä. Ero aktiviteetin avoinna alkaen/saakka -päivämäärien ja saatavuusasetusten välillä on se, että aikarajojen ulkopuolella jälkimmäinen asetus antaa opiskelijoiden nähdä aktiviteetin kuvauksen, kun taas aktiviteetin avoinna alkaen/saakka -päivämäärät estävät pääsyn kokonaan.

Arvosanavaatimus

Asetus määrittelee ne arvosanaehdot, joiden pitää täyttyä ennen aktiviteettiin pääsyä. Haluttaessasi voit asettaa useita arvosanaehtoja. Sellaisessa tapauksessa kaikkien arvosanaehtojen pitää täyttyä ennen kuin aktiviteettin pääsee.

Osallistujatieto

Osallistujatiedon määrittelyllä voidaan rajoittaa pääsy aktiviteettiin esim. nimen tai opiskelijanumeron perusteella eli pääsy voidaan tätä kautta sallia vaikka vain yksittäiselle opiskelijalle.

Silloin kun aktiviteettiin ei pääse

Asetus määrittelee sen, miten aktiviteetti näytetään opiskelijalle ennen kuin se avautuu, piilotettuna vai harmaalla pääsyrajoitusten kanssa.