Child pages
  • Kysymyspankki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssialueen kysymyspankki löytyy Asetukset-lohkon kohdasta Kysymyspankki (kysymyspankki näytetään myös tenttien luonnin jälkeen tentin käyttöliittymässä).

Kysymyspankissa on neljä alakohtaa:

1. Kysymykset, jossa voit luoda ja järjestää kysymyksiä eri kategorioihin
2. Kategoriat, jossa voit luoda uusia kysymyskategorioita ja muokata olemassa olevia kategorioita
3. Tuo, jossa voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista lomakkeen avulla ja
4. Vie, jossa voit siirtää kysymyspankin kysymykset tiedostoon.
Toiminnot on tarkemmin esitelty alla.

Kysymykset

Uusia kysymyksiä luodaan Kysymyspankin kohdasta Kysymykset painikkeella Luo uusi kysymys, jonka avaamasta ponnahdusikkunasta valitaan kysymystyyppi. Voit luoda kysymyksiä kurssin kysymyspankkiin varastoon jo ennen varsinaista tentin luomista (tentti-aktiviteetissa). Tentti-aktiviteetteihin liitetään halutut kysymykset kysymyspankista ko. tentin Asetukset-valikon kohdasta  "Muokkaa tenttiä". Kysymyspankkiin luotuja kysymyksiä voi hyödyntää useissa eri tenteissä ja niitä voi myös siirtää kurssialueelta toiselle (Asetukset-lohkon Tuo-toiminnolla).

Tarkempia ohjeita kysymyskohtaisista asetuksista, löydät kysymystyyppien esittelyjen kohdalta, Kysymystyypit-sivulta.

Kategoriat

Jos olet luomassa tai tuomassa kurssialueellesi suurta määrää kysymyksiä, ne kannattaa lajitella erillisiin kategorioihin. Aluksi uudella kurssialueella on vain yksi kategoria "Oletus". Uusia kategorioita pääsee luomaan Kysymyspankin kohdasta Kategoriat. Uuden tentin lisääminen kurssialueelle lisää automaattisesti myös uuden kategorian. Kategoriat ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Kategoriataso-kentässä valitaan, minkä kategorian alle uusi alakategoria tulee.

Tuo ja Vie

Kysymyspankin toiminnoilla Tuo ja Vie siirretään tenttikysymyksiä eri Moodle-palvelinten tai muiden oppimisympäristöjen välillä. Jos kysymyksiä tuodaan toisesta Moodlesta, ne kannattaa tallettaa Moodle XML -muotoon. Huomaa, että yleensä tätä toimintoa ei tarvita HY:n Moodlessa lainkaan, jos opettajalla on opettajaoikeudet sekä kurssialueelle, josta kysymyksiä ollaan tuomassa, että alueelle johon kysymyksiä tuodaan. Tällöin kannattaa käyttää kysymysten Asetukset-lohkon Tuo-toimintoa.

Kysymysten esikatselu, muokkaus, siirto ja kopiointi

Jokaisen kysymyksen kohdalla on rivi pikakuvakkeita. Ratas-ikonista pääset muokkaamaan kysymystä, suurennuslasi-kuvakkeesta voit esikatsella kysymystä, nuoli-ikonista voit siirtää kysymyksen toiseen kategoriaan ja ruksista voit poistaa kysymyksen kokonaan.

Kysymyksiä voi kopioida uuden kysymyksen pohjaksi valitsemalla ensin alkuperäisen (kopioitavan) kysymyksen muokkaa-kuvaketta (jakoavain). Tämän jälkeen voit muokata kysymyksen tekstit uuden kysymyksen mukaiseksi. Kun uuden, kopiokysymyksen nimi, kysymysteksti, vaihtoehdot ja muut asetukset on muokattu valmiiksi, valitaan sivun lopusta "Tee kopio".

Kysymysten valmistumisen jälkeen ne pitää vielä lisätä tenttiin (tentti-aktiviteetista käsin). Tentin kasaamiseen löydät tarkemmat ohjeet Tentin asetukset -sivulta.

Esimerkkikysymyksiä

Alla olevasta linkistä voi ladata esimerkkikysymyspaketin, joka sisältää yhden kappaleen jokaista kysymystyyppiä. Tätä pakettia voi testata omalla kurssialueellaan käyttämällä kysymyspankin Tuo-toimintoa. Tuodessa kysymyksiä Moodlelle tulee kertoa tiedostomuoto. Tämän kysymyspaketin muoto on "Moodle XML".

Latauslinkki esittelykysymyksiin (Tallenna tiedosto omalle tietokoneellesi klikkaamalla linkkiä oikealla hiirennapilla ja valitsemalla "Save link as" tai "Tallenna linkki nimellä" tms.)