Child pages
  • Edistymisen seuranta opiskelijana
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettajasi on saattanut tarjota sinulle mahdollisuuden seurata ja kirjata edistymistäsi kurssialueella (ja samalla opettaja saa mahdollisuuden seurata kaikkien kurssialueen opiskelijoiden edistymistä). Osa edistymisen seurannassa olevista aineistoista tai aktiviteeteista voivat olla automaattisessa edistymisen seurannassa opettajan asettamien ehtojen mukaan. 

Käytä edistymisen seurantaa esimerkiksi 

  • muistiinpanoinasi siitä, mitkä opettajan jakamat materiaalit olet jo lukenut ja mitkä ovat vielä lukematta 

  • osoittamaan opettajan kesken kurssin julkaisemaa uutta materiaalia/tehtäviä, jota vielä et ole nähnyt 

  • tehtyjen tehtävien tilanteen seuraamiseen .

Jos haluat tietää, mitä vaihtoehtoja opettajalla on suoritusten seurannan automatisointiin, tutustu Opettajan oppaan sivuun Suoritusten seuranta

Opiskelijana näet edistymisesi näin

Kun opettajasi on ottanut edistymisen seurannan käyttöön kurssialueella ja vähintään yhdessä kurssialueen aktiviteetissa, näet kurssialueen otsikkopalkissa tekstin Oma edistymiseni, sen vieressä kysymysmerkki-symbolin, josta saat lisätietoa, sekä sisältökohtaisesti ruudut keskipalstan oikeassa reunassa, kuten kuvassa alla. Edistymisen seurannassa on neljä vaihtoehtoa: 

  • katkoviivainen ruutu sinisellä ruksilla, kuten alla "Keskustelu" tarkoittaa opettajan asettamaa automaattista suoritusehtoa, jonka olet jo täyttänyt  

  • tyhjä katkoviivainen ruutu, kuten alla "Palaute" tarkoittaaopettajan asettamaa automaattista suoritusehtoa, jota et ole vielä täyttänyt 

  • ruutu sinisellä ruksilla, kuten alla "Ohjelma ja aikataulu" tarkoittaa, ettäsaat itse merkitä tehtävän tehdyksi luettuasi sisällön ja olet jo niin tehnytkin 

  • tyhjä ruutu, kuten alla "Alustajat ja aiheet", jossa saat itse merkitä tehtävän tehdyksi luettuasi sisällön, mutta et ole sitä vielä tehnyt.Näet edistymisen seurannan koko kurssin osalta myös Katsaus kursseistani -sivulla janana (ks. ao. kuva). Jana näyttää, kuinka monta prosenttia edistymisen seurannassa mukana olevista toiminnoista Moodlessa on ko. kurssilla tehty. Huom. Vaikka janan mukaan olisit tehnyt 100 % kurssista, se ei yleensä tarkoita että kurssi olisi suoritettu: opettaja ei välttämättä ole määritellyt edistymisen seurantaan kaikkia kurssin pakollisia tehtäviä ja tenttejä. Opettaja on saattanut myös lisätä kurssille edistymisen seurantaa helpottavan palkin/aikajanan. Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy siinä tehtynä. Kun tehtävä on tehty, se muuttuu palkissa vihreäksi. Sininen viittaa siihen, että tehtävä on tekemättä. Punainen väri kertoo, että tehtävä on myöhässä palautusajasta.

Save

Save

Save

Save