Child pages
  • Edistymisen seuranta opiskelijana
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettajasi on saattanut tarjota sinulle mahdollisuuden seurata ja kirjata edistymistäsi kurssialueella (ja samalla opettaja saa mahdollisuuden seurata kaikkien kurssialueen opiskelijoiden edistymistä). Osa edistymisen seurannassa olevista aineistoista tai aktiviteeteista voivat olla automaattisessa edistymisen seurannassa opettajan asettamien ehtojen mukaan. 

Käytä edistymisen seurantaa esimerkiksi 

  • muistiinpanoinasi siitä, mitkä opettajan jakamat materiaalit olet jo lukenut ja mitkä ovat vielä lukematta 

  • osoittamaan opettajan kesken kurssin julkaisemaa uutta materiaalia/tehtäviä, jota vielä et ole nähnyt 

  • tehtyjen tehtävien tilanteen seuraamiseen.

Jos haluat tietää, mitä vaihtoehtoja opettajalla on suoritusten seurannan automatisointiin, tutustu Opettajan oppaan sivuun Suoritusten seuranta

Opiskelijana näet edistymisesi näin

Kun opettajasi hyödyntää edistymisen seurantaa kurssillaan, näet seurannassa mukana olevien kohteiden suoritusehdot ja määräajat Moodle-alueella, kun avaat ko. sisällön. 

Harmaalla oleva ilmoitus "Tee" kertoo, että tehtävä on tekemättä. Vihreä väri ja teksti "Tehty" kertoo, että sisältö on suoritettu. Osa ehdoista vaatii opettajan toimenpiteen (esim. "vaatii arvosanan").

Suoritusehdot ja määräajat näkyvät myös kurssialueen etusivulla, kun opettaja määritellyt tämän asetuksissa. Määräajat näkyvät myös Katsaus kursseistani-näkymässä kohdassa Aikajana:

Opettaja on saattanut myös lisätä kurssille edistymisen seurantaasi helpottavan palkin/aikajanan. Opettajan määrittelemistä asetuksista riippuu, mitkä tehtävät näkyvät palkissa ja milloin tehtävä näkyy siinä tehtynä. Kun tehtävä on tehty, se muuttuu palkissa vihreäksi. Sininen viittaa siihen, että tehtävä on tekemättä. Punainen väri kertoo, että tehtävä on myöhässä palautusajasta.


Näet edistymisen seurannan koko kurssin osalta myös Katsaus kursseistani -sivulla janana (ks. ao. kuva). Jana näyttää, kuinka monta prosenttia edistymisen seurannassa mukana olevista toiminnoista Moodlessa on ko. kurssilla tehty. Huom. Vaikka janan mukaan olisit tehnyt 100 % kurssista, se ei yleensä tarkoita että kurssi olisi suoritettu: opettaja ei välttämättä ole määritellyt edistymisen seurantaan kaikkia kurssin pakollisia tehtäviä ja tenttejä. Save

Save

Save

Save