Child pages
 • Confluence wiki i undervisningen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wiki är ett verktyg för kollaborativt arbete på nätet. Se på videoklippet Wikis in Plain English (YouTube) för grundidén.

Du kan använda wiki-installationen wiki.helsinki.fi (där också dessa instruktioner finns) som sådant eller som tillägg med Moodle; enligt dina behov i kursarbetet.

 

Olika behov: öppna eller stängda wikiområden

 • Det mest kända exemplet för kollaborativt wikiarbete på nätet är antagligen Wikipedia. Det är också ett exempel av ett wikiområde som är öppet för alla att läsa. För att få skriva ska man skapa ett användarkonto och logga in.
 • Likadant, för alla öppet wikiområde är detta Moodle-wiki som innehåller instruktioner för lärare och studerande. Alla får läsa; inloggade användare (eller vissa inloggade användare) får redigera.
 • Ibland känns det meningsfullt att ha kursens wikiområde öppet för allmänheten att läsa. T.ex. om kursens studerande samlar ihop ett informationspaket som följande kursens deltagare fortsätter, är slutresultatet trevligt att publicera öppet
 • Ibland är det igen mera meningsfullt att kursens wikiområde är öppet endast för inloggade kursdeltagare. Det fungerar då i samma syfte som Moodle-kursområden eller institutionens intranät. Då har läraren igen möjligheten att antingen ge studerandena redigeringsrättigheter till hela wikiområdet eller endast vissa undersidor. Eller man kan göra tvärtom; studerandena delar ut läs- och redigeringsrättigheter till sina sidor för lärarna och andra kursdeltagare enligt behov.

Ett exempel för kursarbete kunde se ut såhär:

 • Kursens ingångssida i wikin - öppet för alla kursdeltagare att läsa, lärarna får redigera
  • kursinformation, anvisningar och mallar för kursarbete - öppet för alla att läsa, lärarna får redigera
  • kursens grupparbeten - öppet för alla att läsa och redigera
   • Grupp 1 - öppet för gruppens medlemmar att läsa och redigera *)
   • Grupp 2 - öppet för gruppens medlemmar att läsa och redigera *)

*) då när grupperna jobbar kan de själva besluta om sidan är öppen eller stängd för andra kursdeltagare. Efter att arbetet är färdigt kan man t.ex. dela ut läsrättigheter åt vissa eller alla andra kursdeltagare då läsarna också får kommentera på arbetet. Man kan också tänka sig att öppna hela kursområdet för allmänheten efter att kursarbeten är klara. Då ska studerandena vara medvetna om att det som de först har för sig själva kommer senare att vara läsbart för vem som helst.

Hur du skapar ett wikiområde

 • Använd blanketten på https://wiki.helsinki.fi/hy/creator och gör enligt instruktionerna
 • Efter att wikiområdet är skapat innehåller det en sida (ingångssidan). Läs nedan hur du redigerar sidor och skapar tilläggssidor.
 • Det är nyttigt att på ingångssidan ta hänsyn till
  • vad wikiområdet är menat för
  • vem som får se, vem redigera
  • tekniska instruktioner (eller länk till t.ex. den här sidan)
  • det skapade materialets upphovsrätt

Redigera och spara

 • Den kanske mest karakteristiska egenskap i wikin är att varje sida kan redigeras och sparas - alltid en användare i taget. Alla som får läsa sidan får läsa den också under redigeringen men först efter att den deltagare som redigerar har sparat får följande deltagare börja redigera.
 • Börja redigera via Edit-knapp upp till höger. Om det är nån annan som håller på att redigera just då får du ett meddelande om saken.
 • När du är klar med redigeringen har du Save-knappen ner till höger. Märk att krysset i rutan Notify watchers skickar e-post till de som vill veta om alla ändringar. Kryssa bort det om du inte anser att det som du just ändrat på är värt informering.
 • Wiki-redigeraren påminner om redigeraren i Moodle och andra nätverktyg - eller en mycket förenklad version av Word. Du kan redigera teckensnittet och skapa listor, tabeller och länkar, och lägga till objekt (som bilder, bilagor) och makron via menyn +Insert. Makron skapar automatiskt innehåll på sidan; t.ex. innehållsförteckningen och den gröna rutan upptill är skapade med makron.

Wikiområdets struktur: sidor och filer

 • När du inte håller på att redigera (t.ex. som nu när du läser dessa instruktioner) har du ett antal menyer upp till höger. Där hittar du t.ex. 
  • Add: här lägger du till innehåll; t.ex. sidor (Page), filer (Attachment), kommentarer (Comment; dessa kan du också skriva direkt på sidan)
  • Tools: här kommer du åt det som redan finns; t.ex. sidans bilagor, adress som du kan dela ut (Link to this page) och vid behov för vidare; t.ex. export till PDF eller Word-format eller raderar (Remove).
 • Filbilagor i wikin har max storlek på 10MB (jfr Moodle: 20MB, Matskut: obegränsat!)

Deltagarna till wikiområdet

 • När wikiområdet är klart för undervisningen ska du ännu se till att deltagarna kommer in. Du kan antingen föra in deltagarna för hand eller öppna kursområdet så att deltagarna får själva komma in.
 • HU-deltagare kan logga in med sina HU-användarnamn. Märk att deltagare från andra finska högskolor kan logga in via HAKA. Dessutom kan deltagare skapa lokala användarnamn, men behovet för det borde vara litet.
 • Redigera wikiområdets inställningar via Browse-menyn upp till höger -> Space admin. Där hittar du förutom wikiområdets grundinställningar också bl.a.
  • Deltagarinformation under Security: Permissions. Klicka på Edit Permissions för att lägga till deltagare (Individual users) eller grupper (Groups) eller för att öppna wikiområdet för alla att se (Anonymous). För in deltagare med deras användarnamn (t.ex. meikala@helsinki.fi). Efter det ska du ännu kryssa för vilka rättigheter du vill ge. View = läsrättigheter, Add = redigeringsrättigheter - ge dem i såfall för Pages, Comments, Attachments enligt behov, likaså med alla övriga rättigheter. Kom ihåg att spara efter alla ändringar.
  • Utseende via Look and feel

Versionskontroll

 • När du har skapat en sida får det versionsnummer 1. När du redigerar och sparar, blir det version 2, osv.
 • Du kan se versionshistorien på varje sida under rubriken via textlänk View history. Där kan du t.ex.
  • se vem av deltagarna de är som har redigerat sidan och hur
  • återhämta en tidigare version vid behov

Tilläggsinformation om Confluence wiki