Child pages
  • Arviointimahdollisuudet Moodlessa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Arviointimahdollisuudet_Moodlessa in about 2 seconds.


Palautteenanto ja arviointi

Kaikki Moodlen työskentelytavat eivät ole arvioitavissa

Jos haluat hyödyntää Moodlen tarjoamia arviointi- ja palautteenantomahdollisuuksia, huomioi tämä tarpeesi työskentelytapoja ja Moodlen välineitä valitessasi, ettei kurssin lopussa tule harmistus.

Palautteella tarkoitetaan opettajan opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle antamia sanallisia, vapaamuotoisia kommentteja. Arviointi on sanalliseen tai numeeriseen asteikkoon perustuvaa, voi vaikuttaa kurssiarvosanan laskemiseen ja voi sisältää palautetta.

Moodlen avulla opiskelijoiden suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa Moodlen aktiviteeteista on linkitetty Moodlen arviointiraporttiin, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Ylläpito/Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta:

Moodlen arviointitoiminnon avulla voi

  • antaa opiskelijoille arvioinnin ja palautetta arvioinnin kohteesta sekä halutessaan lähettää tiedon annetusta arvioinnista opiskelijan sähköpostiin
  • laskea opiskelijoille väliarvosanoja tai loppuarvosanan
  • julkaista halutut arvioinnit ja palautteet opiskelijan nähtäväksi

#Arviointi yksittäisissä aktiviteeteissa

Arviointi on kytketty oletusarvoisesti päälle osassa aktiviteeteista, kuten tehtävissä ja tenteissä, ja osassa se täytyy taas kytkeä päälle, kuten keskustelualueissa ja työpajassa. Arvioinnin voi kytkeä päälle aktiviteetin luonnin yhteydessä tai myöhemmin muokkaamalla aktiviteetin asetuksia.

Kytkettäessä arviointi päälle on myös valittava arviointiasteikko. Jos halutaan käyttää standardia 0-5 arvosteluasteikkoa, valitaan Arviointi-pudotusvalikosta kohta "5". Prosenttiarvostelua käytettäessä valitaan kohta "100". Lisäksi valittavissa on asteikot "Täydennettävä,Hyväksytty" ja "Hylätty,Hyväksytty". Asteikkoja voi määritellä myös itse. Yksilötehtävissä voi valita myös arviointitavan "Ei arviointia", mikä tarkoittaa, että arviointiasteikko ei ole käytössä. Huom. opettajan antama sanallinen palaute ei näy opiskelijoille, jos arviointi ei ole lainkaan käytössä!

Aina kun opettaja luo uuden aktiviteetin, jossa on käytössä arviointi, Arvioinnit-näkymään tulee automaattisestu näkyviin uusi sarake, joka vastaa äsken luotua aktiviteettia.

Arvioinnin antaminen

Kun opiskelijat ovat julkaisseet arvioitavat suorituksensa, opettaja pääsee arvioimaan töitä. Ks. ohjeet arviointiin tehtävien arvioinnin ohjeesta.

Arvioinnin & palautteen näkyminen opiskelijalle

Missä opiskelija näkee omat arvointinsa ja palautteensa?

Kurssialueen arviointien yhteenveto

Arvioinnit-näkymään pääsee Ylläpito-lohkosta. Myös opiskelijat pääsevät arviointeihin, mutta heille näkyy kullekin vain omat arvosanansa, ja nekin vain silloin jos opettaja ei ole piilottanut niitä. Opettajalle arvioinnit tarjoavat paitsi yhteenvedon kurssiarvostelusta, myös mahdollisuuden muokata kurssin pisteytyksiä esim. omia arvosteluasteikkoja tai -kaavoja laatimalla. Arvioinnit-näkymää käsitellään tärkemmin omalla ohjesivullaan