Child pages
  • Arvioinnit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Yleistä

Arvioinnit (arviointikirja, opintokirja muissa oppimisympäristöissä) on opettajan työkalu arviointien hallitsemiseen Moodlessa. Yksittäisten aktiviteettien suhteesta Arvioinnit-näkymään on olemassa erillinen ohjesivu arviointimahdollisuuksien toteuttamisesta Moodlessa.

  • Opettajat pääsevät Arvioinnit-näkymään kurssialueen Asetukset-lohkon kohdasta Arvioinnit.
  • Opiskelijat pääsevät myös arviointeihin, mutta heille näkyy kullekin vain omat arvosanansa, ja nekin vain silloin jos opettaja ei ole piilottanut niitä.

Arvioinnit-näkymä sisältää useita välilehtiä ja alanäkymiä, joista tällä ohjesivulla esitellään keskeisimmät.

Näkymä

Näkymä-välilehdellä opettaja voi tarkastella ja muokata arvosanoja ja kommentteja. Arvioijan raportti -sivulla voi tarkastella opiskelijoiden saamia arvosanoja taulukkolaskentaohjelmatyyppisessä käyttöliittymässä. Arvosanoja pääsee muokkaamaan, kun vaihtaa näkymän muokkaustilaan oikean ylänurkan painikkeesta. Soluihin voi tällöin myös syöttää suoraan uuden arvosanan (huom. näin toimimalla arvosana on ns. ylitetty, eikä sitä voi enää ko. aktiviteetin kautta vaihtaa).

Myös sanallista palautetta voi kirjoittaa muokkaustilassa. Muokatut palautteet ja arvosanat astuvat voimaan, kun on klikannut sivun alareunan Päivitä-painiketta. Jos muokkaat arvosanoja arvioinneissa, et voi enää vaihtaa niitä aktiviteetissa! Arvosanoja kannattaakin muokata Näkymä-välilehdellä vasta, kun pääosa arvioinnista on tehty, tai jos aikoo tehdä kaiken arvostelun Näkymä-välilehdellä.

Tavoitteiden raportti -sivulla pääsee tarkastelemaan yhteenvetoja oppimistavoitteista.

Käyttäjän raportti -sivulla voi selata yksittäisten käyttäjien arvosanoja.

Kategoriat ja kohteet

Tällä välilehdellä pääsee muokkaamaan kurssin arvostelulogiikkaa. Huomaa, että kun Näkymä-välilehdellä arvostelukohteet ovat pystyriveillä, Kategoriat ja kohteet -välilehdellä ne ovat vaakariveillä. Arvostelukohteita voi ryhmitellä erilaisiin kategorioihin lisäämällä kurssialueelle kategorioita alareunan painikkeen avulla. Arviointinäkymään voi lisätä myös omia arvostelusarakkeita alareunan Lisää arviointikohde -painikkella. Lisää tavoitesarake -painike lisää arviointeihin sarakkeen, joka on linkitetty olemassaolevaan oppimistavoitteeseen.

Toimenpiteet-sarakkeesta löytyvät näkymän tärkeimmät toiminnot.

  • Ratas-ikoni (muokkaa) vie arviointikohteen asetuksiin, jossa voi mm. säätää arvosanan painotuskerrointa ja arviointityyppiä.
  • Nuoli-ikonilla  arvosanasarakkeita voi siirtää paikasta ja kategoriasta toiseen.
  • Piilota-ikoni ei tässä yhteydessä piilota itse aktiviteettia opiskelijoilta, vaan ainoastaan sen arvosanan.
  • Lukitse-ikoni lukitsee arvosanasarakkeen arvosanat. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät enää päivity, vaikka opiskelija esimerkiksi tekisi tentin vielä uudelleen.

Laskimen kuvaketta kurssiyhteenvedon rivillä klikkaamalla, pääset laatimaan laskukaavoja kurssin loppuarvosanalle ja kategorioiden väliarvosanoille. Kurssiyhteenvedolle/loppuarvosanalle on olemassa muutamia valmiita arvosanojen lasku- ja näyttötapoja (mm. keskiarvo - oletus, summa, ylin arvosana, alin arvosana jne.). Nämä löydät "Yhteenveto" sarakkeen yläreunan pudotusvalikosta. 

Asteikot

Jos Moodlen tarjoamat oletusasteikot eivät riitä, asteikkoja voi luoda itse Asteikot-näkymässä Lisää uusi asteikko -painikkeesta. Asteikko-kenttään syötetään oman asteikon mahdolliset arvot matalimmasta korkeimpaan pilkuilla eroteltuina, esimerkiksi näin: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä.

Pääsääntöisesti kannattaa yrittää tulla toimeen Moodlen tarjoamilla vakioasteikoilla, sillä itse luodut asteikot toimivat arvaamattomasti Arvionnit-näkymässä. Tämä johtuu siitä, että vaikka loisi esimerkiksi nominaaliasteikon (esim. "Mielenkiintoinen, epäolennainen, näkemyksellinen"), Moodle käsittelee kaikkia asteikkoja suhdeasteikkoina. Tässä esimerkissä arvostelematon suoritus saisi Moodlen sisäisellä logiikalla arvon 0, "mielenkiintoinen" saisi arvon 1, "epäolennainen" arvon 2, ja "näkemyksellinen" arvon 3. Omia asteikkoja kannattaa siis luoda ainoastaan silloin, jos niitä ei aio käyttää missään laskukaavoissa eikä laskea niistä mitään tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvoa. Omat asteikot ovat hyödyllisimmillään esimerkiksi käytettäessä niitä yhdessä tavoitteiden kanssa. Arviointimahdollisuudet -sivulla on lisäohjeita asteikon valintaan yksittäisissä aktiviteeteissa.

#Tavoitteet

Tavoitteet (tai oppimistavoitteet) ovat kuvauksia siitä, mitä opiskelijan opetetaan tietävän tai pystymään tekemään saatuaan loppuun jonkin aktiviteetin tai koko kurssiin. Yksittäinen aktiviteetti saattaa olla osa useampaa oppimistavoitetta, ja aktiviteetin suorituksen voi arvostella erikseen jokaisen tavoitteen näkökulmasta. Arviointien kannalta tavoitteet ovat kuin mitkä tahansa muutkin arvosanat, paitsi että ne voidaan kytkeä osaksi useampaa aktiviteettia. Samanlainen tavoitesarake voi siis esiintyä arvioinneissa useampaan kertaan. Kun aktiviteetteja arvostellaan, se tulisi arvostella erikseen aktiviteettina, sekä jokaisen oppimistavoitteen näkökulmasta erikseen.

Tavoitteet/Muokkaa tavoitteita -näkymästä voidaan kurssille luoda uusia tavoitteita. Tavoitteen luominen tapahtuu samantyyppisesti kuin asteikon lisääminen. Jokaisella tavoitteella tulee olla oma asteikkonsa, ja tämä asteikko ei voi olla numeroasteikko. Saattaa olla siis järkevää luoda oma tavoitteen saavuttamista hyvin kuvaava asteikko. Tavoitteet kytketään aktiviteetteihin aktiviteettien omalla asetussivulla.

Kirjaimet

Halutessaan Moodlessa voi antaa numeroarvosanoille sanallisen kuvauksen. Järjestelmän oletuskuvaukset tulevat amerikkalaisesta koulujärjestelmästä (kirjaimet A-F), mutta tilalle voi vaihtaa esimerkiksi HY:n Erinomainen-Hylätty-kuvaukset. Kirjaimet/Muokkaa-sivulla prosenttirajoja ja kuvauksia voi muuttaa haluamikseen. Sanalliset kuvaukset kytketään päälle haluamissa arvosanasarakkeissa esimerkiksi menemällä Kategoriat ja kohteet -näkymään, valitsemalla haluamansa arviointikohteen kohdalla ratas-ikonin, ja vaihtamalla "Arvioinnin näyttö" -kentän arvoksi jonkun Kirjain-vaihtoehdon. Esimerkiksi "Kirjain (todellinen)" näyttäisi arviointikohteen kohdalla ensin arvosanan sanallisen kuvauksen ja tämän perässä suluissa numeroarvosanan.

Jos haluat lisätä HY:n 0-5-asteikolle sanalliset kuvaukset, se tapahtuu asettamalla seuraavat rajat Kirjaimet/muokkaa-näkymässä: 5 = 100%-81%, 4 = 80%-61%, 3 = 60%-41%, 2 = 40%-21%, 1 = 20%-1%.

Tuo

Tuo-toiminnolla voi ladata arviointitietoja Moodleen esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmasta. Tiedoston tulee kuitenkin olla täsmälleen oikeassa muodossa, jotta tuonti onnistuu. Tavallisimmin Tuo-toimintoa käytetään tiedoston kanssa, joka on ensin ladattu Moodlesta Vie-toiminnolla ja muokattu taulukkolaskentaohjelmassa. Tuo-toiminto on tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille. Ks. lisätietoja Moodlen englanninkielisestä dokumentaatiosta.

Vie

Vie-toiminnolla voi ladata kurssin arviointitiedot omalle koneelleen esimerkiksi arkistointia varten. Jos käytät Microsoft Officea, huomaa vaihtaa näkymävaihtoehdoksi Excel-taulukko ennen kuin aloitat viennin. Oletusarvoisesti vienti luo OpenDocument-taulukon OpenOfficea varten. Esikatsele rivejä -kenttä tarkoittaa, että kun aloitat viennin Lähetä-painikkeella, Moodle näyttää esikatselun lopullisesta vientitaulukosta ennen viennin aloittamista.

Huomaa

  1. Työpaja -aktiviteetista arviointikirjaan ja siten Exceliin päätyvät vain kunkin opiskelijan saamat loppuarvosanat määrittelemäsi laskutoimituksen (esim keskiarvo) perusteella, ei siis jokainen saatu arvosana. Ainoa paikka, josta voit tarkastella kaikkia annettuja arvosanoja, on Työpaja-aktiviteetin oma arvosananäkymä. Sieltä voit tarvittaessa leikkaa-liimaamalla tuoda arvosanat Exceliin.
  2. Jos käytät laskukaavoja loppuarvosanan laskemiseen, tarkista ennen vientiä, että laskukaava on oikeellinen eli toimiva! Jos kaavassa on ristikkomerkkejä (##), kaava on rikki ja sen vienti Exceliin ei onnistu; lopputuloksena on tyhjä tiedosto. Korjaa ensin kaava ja vie arvioinnit vasta sitten. Poista kaavasta ristikkomerkit ja niiden välinen teksti (esim. ##gi122344455##) ja tallenna kaava.

Asetukset

Täällä on erilaisia asetuksia, jotka vaikuttavat sekä opettajan että opiskelijoiden Arviointi-näkymään.

Omat asetukset

Täällä on vain opettajaa koskevia Arviointien asetuksia. Jos haluat esimerkiksi antaa myös sanallista palautetta Arvioinnit-näkymän kautta, vaihda Näytä pikapalaute -kentän arvoksi "Kyllä".

Usein kysyttyjä kysymyksiä arvioinnista