Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen / Brief instructions to editing the guide

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

These page are free to edit and comment. Log in with your university credentials from the upper right hand corner.


  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

  • You can add exams on the page of the corresponding course in the field "Old exams".
  • Add the exam in pdf format and rename the file to "Course name + date of exam".
  • State in the "Comment" section whether the exam was a general exam, a course exam or something else.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

If you are having problems, contact study reprentative of Moodi | See also The general guide of the Wiki service.

Puuttuuko tilastotieteen perusopinnoista kurssi?

Luo uusi kurssisivu valmiilla pohjalla

Etsi kursseja / tenttejä

  • No labels