Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Aineopintojen lajuus on 55op, joista yhteisiä pakollisia kursseja ovat: Tilastollinen päättely II (10 op), Todennäköisyyslaskenta IIa / IIb (10 op), Lineaariset mallit I (5 op)

Valtsikassa on pakollisena Data-analyysin projekti (5op) ja ML puolella Bayes-päättely (5op).

Etenkin TilPa ja LiMa ovat perinteisesti olleet opiskelijoiden keskuudessa erittäin suosittuja kursseja, mikäli suosiota mitataan yritettyjen tenttimiskertojen määrällä.

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

Puuttuuko tilastotieteen aineopinnoista kurssi?

Luo uusi kurssisivu valmiilla pohjalla

Etsi kursseja / tenttejä

  • No labels