Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö 

 - Kurssilla käydään läpi lääketieteen alalla vastaan tulevia keskeisimpiä tilastollisia menetelmiä, kuten logistinen regressio ja Coxin suhteellisen vaaran malli. Lisäksi tutustutaan keskeisimpiin tutkimusasetelmiin ja menetelmien taustalla olevaan tilastolliseen päättelyyn.

Todelliset esitiedot

 - Tilastollisen päättelyn kurssi(t) auttavat käsitteiden ymmärtämisessä.

Kurssin käytännöt

 - Luennot, harjoitukset ja tentti englanniksi. Harjoituksista osa toteutetaan R-harjoituksina, joissa tulee nopeasti tutuksi kurssilla esiintyvien menetelmien käyttö R:llä.

Työläys

 -

Miksi tärkeä?

-

Muuta

 - Kurssin voi sisällyttää tilastotieteen syväreihin tai aineopintoihin


 

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels