Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö

 • Ei-parametristen menetelmien teoriaa ja käytäntöä. Loppukurssi robusteja menetelmiä, joilla tarkoitetaan kontaminoituneista jakaumista saadun aineiston analyysiin soveltuvia menetelmiä.

Todelliset esitiedot

 • Tilastollinen päättely I, ehkä myös II.
 • Kokemus R-ohjelmoinnista.

Kurssin käytännöt

 • Luennot, laskarit ja tentti. Voi myös tenttiä.

Työläys

 • Inhimillinen.

Miksi tärkeä?

 • Ei-parametristen menetelmiä tarvitaan paljon etenkin käytännön sovelluksissa.
 • Robustit menetelmät voivat pelastaa, jos datassa hankalia outliereita. Pääsee oppimaan, että SU-estimaattorit ovat vain yksittäistapaus laajemmasta joukosta M-estimaattoreita, eli estimointiteorian osaaminen syvenee.

Muuta

 • Luennoitu aiemmin suomeksi nimellä Ei-parametriset ja robustit menetelmät.


Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

 • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
 • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
 • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
  (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
 • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
 • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
 • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

 • No labels