Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

-Discrete and continuous time Markov chains, statistical inference and Bayesian estimation for Markov chains, basic properties of Hidden Markov Models, Markov random fields.

Todelliset esitiedot

-Todennäköisyyslaskenta II, Bayes-päättely, R. Stokastisista prosesseista on hyötyä.

Kurssin käytännöt

-Kurssi suoritetaan tekemällä riittävä määrä tehtäviä ja laajempi harjoitustyö.

Työläys

-

Miksi tärkeä?

-

Muuta

-

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Exercises1.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File Exercises2.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File Exercises3.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File Exercises4.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File Exercises5.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File HomeExam.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions1.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions2.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions3.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions4Part1.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions4Part2.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
PDF File Solutions5.pdf 2015-12-03 by Tommi Mäklin
File Solutions5.R 2015-12-03 by Tommi Mäklin

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

  • No labels