Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö 

 -

Todelliset esitiedot

  • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II, Tilastollinen päättely I ja II, Todennäköisyyslaskenta I ja IIa/IIb. Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III on myös erittäin paljon hyötyä.

Kurssin käytännöt

 -

Työläys

  • Suhteellisen työläs, pidetään yleisesti tilastotieteen aineopintojen vaikeimpana kurssina.

Miksi tärkeä?

  • Lineaariset mallit ovat olennainen tilastotieteilijän työkalupakkia.

Muuta

 -

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Lineaariset Mallit 25.10.2011.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset Mallit 24.01.2013.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset Mallit 15.11.2012.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset Mallit 14.12.2012.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset Mallit 13.5.2011.pdf kurssikoe 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset Mallit 14.11.2013.pdf yleistentti 2014-12-08 by Tuomo A Nieminen
PDF File Lineaariset mallit 6.5.2015.pdf kurssikoe 2015-05-11 by Tommi Mäklin
JPEG File Lineaariset mallit I 12.5.2017.JPG Kurssikoe 2017-05-19 by Petteri Mäntymaa
PDF File Lineaariset mallit 1.pdf 2017-09-20 by Minna Perälampi
PDF File Lineaariset mallit I 8.5.2018.pdf 2018-05-16 by Aleksi Laiho

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels