Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

 • Suunniteltu ennen kurssia Lineaariset mallit I käytäväksi, eräänlaiseksi tukikurssiksi tilastotieteilijöille. Kurssin aikana kerrataan ja syvennetään matriisilaskennan tietoja ja taitoja.

 

Todelliset esitiedot

 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II, kokemus R-ohjelmoinnista.

Kurssin käytännöt

 • Keväällä 2014 startanneessa pilottikurssissa laskareista ei saanut lisäpisteitä tenttiin, vaan niitä tehtiin omantunnon mukaan. Kurssin arvosana perustui siis vain tenttiin.

 

Työläys

-

Miksi tärkeä?

 • Tukee kurssilla Lineaariset mallit I vaadittavia matriisien laskusääntöjä ja pyörittelyjä.

 

Muuta

 • Tunnettu aiemmin nimellä Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille.

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File kurssikoe 8.5.2014.pdf 2014-10-28 by paka@helsinki.fi
JPEG File Matriisilaskennan yleistentti.jpg 2014-10-28 by paka@helsinki.fi
PDF File kurssikoe 4.3.2015.pdf Kurssikoe 2015-03-06 by Toni Lehtonen
PDF File Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 2017.pdf 2018-03-06 by Aleksi Laiho

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

 • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
 • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
 • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
  (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
 • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
 • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
 • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

 • No labels