Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 


Sisältö 

Liniksen kursseilla opetellaan tilastotieteelle keskeisiä työkaluja, kuten vektori- ja matriisilaskentaa.

Todelliset esitiedot

 -

Kurssin käytännöt

Laskuharjoitukset, ratkomo-ohjausta ja suoritus kurssikokeella.

Työläys

 -

Miksi tärkeä?

Matriisit ovat eräänlaisia numerotaulukoita, jotka ovat tilastotieteen kannalta hyvin olennaisia, sillä tilastotietoa käsitellään yleensä matriisimuodossa (taulukkona), joissa rivejä ja sarakkeita voidaan käsitellä vektoreina. Näillä abstraktella käsitteillä on siis hyvin konkreettinen merkitys tilastotieteessä, mikä ei välttämättä kursseilla tule parhaalla tavalla esiin, mutta on hyvä pitää mielessä! Kurssilla opittavat asiat (erityisesti matriisilaskenta) ovat välttämättömiä esimerkiksi aineopintojen pakollisella ”Lineaariset Mallit” -kurssilla.

Muuta

-

 

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Linis II 24.01.2013.pdf erilliskoe 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Linis II 22.10.2012.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Linis II 12.12.2012.pdf kurssikoe 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Linis II 11.12.2013.pdf kurssikoe 2014-08-13 by Nelli E Hujanen

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels