Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö 

 Johdatuskurssi yliopistomatematiikkaan merkintöjen, opiskelu- ja ajattelutavan osalta. Tärkeimpinä sisällöllisinä asioina mainittakoon todistustekniikat, joukko-oppi ja induktio.

Todelliset esitiedot

Ei ole.

Kurssin käytännöt

Luennot kaksi kertaa viikossa ja palautettavat laskaritehtävät, ei erillisiä laskupajoja.

Työläys

Substanssiltaan suhteellisen kevyt, mutta tehtävät pitää kuitenkin tehdä.

Miksi tärkeä? 

Toimii tukena ja johdantona muille matematiikan peruskursseille.

Muuta

Suhteellisen kevyt kurssi.

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Johdatus Yliopistomatematiikkaan 24.01.2013.pdf 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Johdatus Yliopistomatematiikkaan 14.10.2013.pdf 1. kurssikoe 2014-08-13 by Nelli E Hujanen
PDF File Johdatus Yliopistomatematiikkaan 13.12.2013.pdf 2. kurssikoe 2014-08-13 by Nelli E Hujanen
PDF File Johdatus yliopistomatematiikkaan 28.10.2016.pdf 1. kurssikoe 2016-10-31 by Riku Laine

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels