Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö

  • R-ohjelmalla tehtävä käytännön harjoitustyö aineiston pohjalta.

Todelliset esitiedot

  • R-ohjelmoinnin perusteet

Kurssin käytännöt

Työläys

-

Miksi tärkeä?

  • R:n hallitseminen on tilastotieteilijän välttämätön perustaito.

Muuta

  • Pakollinen kurssi matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnissa.
  • Samansuuntainen, muttei kuitenkaan identtinen kurssi on aiemmin tunnettu nimillä Data-analyysi R-ohjelmistolla ja Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla

 

Vanhoja tenttejä

No files shared here yet.

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels