Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 KURSSI ON POISTUNUT KURSSITARJONNASTA

Sisältö

Soveltava kurssi, jolla opetellaan Survo- tai SPSS-ohjelmiston käyttöä. Survo on legendaarisen emeritus-professori Seppo Mustosen vuonna miekka ja kivi kehittämä tilasto-ohjelmisto, jonka kehitystä on jatkettu nykyaikaan asti. Survoa on nykyään mahdollista käyttää laajassa yleisessä käytössä olevan R-tilasto-ohjelmiston osana. Survo on komentopohjainen ohjelma, eli sen käyttö on ohjelmointi-tyyppistä. SPSS on laajassa käytössä oleva valikkopohjainen tilasto-ohjelma, jolla on suhteellisen helppoa tehdä yksinkertaisia analyyseja. Kurssilla tutustutaan myös SPSS-ohjelmiston kohdalla komentorivipohjaiseen käyttötapaan. Kurssin aikana opit tuottamaan kuvia ja tilastollisia analyyseja todellisia aineistoja hyödyntäen.

Todelliset esitiedot

-

Kurssin käytännöt

-

Työläys

-

Miksi tärkeä?

-

Muuta

Pakolllinen perusopintojen kurssi valtiotieteellisen opiskelijoille.

 

Vanhoja tenttejä

No files shared here yet.

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

  • No labels