Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

- Jakaumien numeerinen approksimointi, erityisesti Bayes-päättelyssä esiintyvät jakaumat.

Todelliset esitiedot

- Todennäköisyyslaskenta II, R ja Bayes-päättelyn alkeet.

Kurssin käytännöt

- Kurssi on kahdessa osassa, joista ensimmäisessä käydään läpi erilaisia algoritmeja jakaumien approksimointiin, ja toisessa implementoidaan jokin vaativampi algoritmi C++:lla. II-osaa ei tarvitse suorittaa saadakseen pisteet I-osasta.

Työläys

Miksi tärkeä?

-

Muuta

-

 

Vanhoja tenttejä ja laskuharjoitustehtäviä

  File Modified
PDF File BT2012excercises1.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2012excercises2.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2012excercises3.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2012excercises4.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2012excercises5.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2014solutions1.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2014solutions2.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2014solutions3.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2014solutions4.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File BT2014solutions5.pdf 2015-09-24 by Lassi S Haasio
PDF File exercise5_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise4_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise3_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise2_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise1_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise0_solutions_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise5_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise4_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise3_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise2_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise1_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File exercise0_COMPSTAT2014.pdf 2015-10-09 by Lassi S Haasio
PDF File CompStat_exam_2014.pdf 2015-12-02 by Tommi Mäklin

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

  • No labels