Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

 • Tilastollinen päättely bayesiläisittäin, R:n käyttö posteriorijakaumien simuloimiseen. Mallien havainnollistaminen Stanilla.

 

Todelliset esitiedot

 • Bayes-päättelyn alkeet, esimerkiksi kurssilta Tilastollinen päättely I. Todennäköisyyslaskenta I ja R-ohjelmoinnin perustaidot.

 

Kurssin käytännöt

 • Kurssin laskuharjoituksia tehdään käsin ja R:llä sekä kurssin aikana opeteltavalla STAN-ohjelmointikielellä, jonka saa R:ään paketilla RStan.

 

Työläys

 • Kunnollisilla esitiedoilla melko tavanomainen viiden opintopisteen kurssi.

 

Miksi tärkeä?

 • Pakollinen vuosien 2015-2016 tutkintovaatimuksissa ML:n opiskelijoille.
 • Pakollinen kurssi matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen opintosuunnassa.
 • Bayesiläisten menetelmien tuntemus on olennaista jokaiselle tilastotieteilijälle.

 

Muuta

 • Luennoitu aiemmin suomeksi nimellä Bayes-päättely.
 • Kurssimateriaali oli 2014 ja 2015 englanniksi, laskuharjoitustilaisuudet sekä luennot 2015 suomeksi. Syksyllä 2017 kurssi oli täysin englanninkielinen.

 

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Bayes-päättely 26.2.2015.pdf Kurssikoe 2015-03-03 by Tommi Mäklin
PDF File Bayesian inference 2017.pdf 2018-03-08 by Aleksi Laiho

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

 • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
 • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
 • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
  (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
 • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
 • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
 • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

 • No labels