Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vertaispalaute

  • Ohjaaja jakaa opiskelijat sattumanvaraisesti pareiksi.
  • Parit vaihtavat papeita keskenään.
  • Ohjaaja näyttää opiskelijoille projektorilla tehtävän ratkaisuehdotuksen ja selostaa sen pääkohdat. Hän kertoo, mitkä asiat oikeassa ratkisussa ovat keskeisiä.
  • Opiskelija lukee parinsa työn ja kirjoittaa siitä palautetta. Hän huomauttaa mahdollisista virheistä tai epäselvistä selityksistä. Hän kehuu ratkaisun vahvuuksia.
  • Ohjaaja kiertelee ja seuraa työn sujumista. Hän auttaa opiskelijoita, jos he eivät osaa sanoa, onko ratkaisun jokin kohta oikein vai ei.
  • Lopuksi paperit vaihdetaan ja opiskelijat selittävät parilleen tämän työstä antamansa palautteen.
  • No labels