Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan tutkintovaatimukset

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Tutkintovaatimukset muuttuvat 1.8.2017 Iso pyörä -tutkintouudistuksen myötä.

Vanhojen (ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden) tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua 31.7.2020 saakka. 

  • Nykyisillä opiskelijoilla on oikeus siirtyä ilmoittautumismenettelyllä uusiin Iso pyörä -ohjelmiin tai suorittaa tutkinto valmiiksi nykyisessä ohjelmassa siirtymävaiheen ajan (31.7.2020).
  • Siirtymävaihe päättyy 31.7.2020, jonka jälkeen kaikkien tulee opiskella uusissa ohjelmissa.


Linkki sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksiin
on tässä


Mitä tutkintovaatimuksia tulee noudattaa?

Opiskelija noudattaa aloitusvuonnaan voimassa olleita nykyisen tutkintoasetuksen mukaisia tutkintovaatimuksia. Opiskelija voi myös halutessaan siirtyä noudattamaan uudempia tutkintovaatimuksia.

Matematiikka, yleinen linja

Matematiikan yleisen linjan tutkintovaatimukset 2014-2016 (1.8.2014 -> opintonsa aloittaneet) 

Matematiikka, aineenopettajan koulutus

Matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimukset 2014-2016 (1.8.2014 -> opintonsa aloittaneet)

Jatkotutkinnot matematiikassa

Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Vanhoja tutkintovaatimuksia

  • No labels