mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jatkotutkinnot matematiikassa

Jatkotutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinnon pääaineena matematiikka tai soveltava matematiikka.

Jatko-opintojen edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Jatko-opinnot voi erityisestä syystä aloittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pohjalta.

Filosofian lisensiaatin tutkinto

Filosofian lisensiaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1) Joko
57570 Matematiikan jatko-opintoja FL/FT-tutkintoa varten, 60 op:
57575 Tutkimusalan opinnot, 50 op
57576 Yleiset jatko-opinnot, 10 op,

tai

57571 Soveltavan matematiikan jatko-opintoja FL/FT-tutkintoa varten, 60 op:
57575 Tutkimusalan opinnot, 50 op.
57576 Yleiset jatko-opinnot, 10 op,

sekä

2) lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.

Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Filosofian tohtorin tutkinto

Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi on
1) suoritettava filosofian lisensiaatin tutkinto pääaineena matematiikka tai soveltava matematiikka, tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä

2) laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

  • No labels