Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkielmat

Tutkielmien palauttaminen

Tulostusuudistuksen myötä opiskelijoiden tulostuskiintiöitä tullaan mahdollisesti leikkaamaan huomattavasti ja laitosten tulee mahdollistaa tutkielmien palauttaminen sähköisesti.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tutkielmat ja muut opinnäytetyöt voi palauttaa jatkossa sähköisesti eikä opiskelijoiden tarvitse toimittaa niistä tulostettuja paperiversioita. Ohjaajat ottavat vastaan sähköisiä versioita ja lopulliset versiot töistä voi palauttaa laitoksen kansliaan sähköisesti ja laitos tulostaa ne arkistointia (ja gradujen osalta laitosneuvostoa) varten.

Lue tarkemmat ohjeet kunkin tutkielman omalta ohjesivulta.

Analyysin harjoitustyö

Kandidaatintutkielma

Pro gradu -tutkielma

Ohjeita LaTeX-ohjelman käyttöön

  • No labels