Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Tarja Tuovinen

Tarja Tuovinen on apulaistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Hän aloitti siellä työt kaksi vuotta ennen valmistumista vuonna 2006. Pääaineena hänellä oli tilastotiede ja hän erikoistui ekonometriaan. Tarja luki sivuaineina matematiikkaa perus- ja aineopinnot, kansantaloustiedettä perus- ja aineopinnot sekä joitakin kursseja väestötiedettä.

Pääaineen valinta ja ensimmäinen työpaikka
Pyrkiessään yliopistolle Tarja ei oikeastaan tiennyt mitään tilastotieteestä. Tarja oli oppaita lukemalla tullut siihen tulokseen, että hän haluaa lukea kansantaloustiedettä. Ennen valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykokeessa piti suorittaa kahden aineen valintakoe ja toiseksi valintakokeen aineeksi hän valitsi tilastotieteen. Samalla hän lähetti hakemuksen tilastotieteen laitokselle. Ovi aukesi tilastotieteeseen ja ensimmäisen vuoden aikana Tarjalle kirkastui, että tilastotiede kiinnostaa häntä enemmän kuin kansantaloustiede.

Opiskelujen ohella Tarja oli työelämässä noin neljä vuotta. Ensimmäinen koulutusalaa vastaava työpaikka tuli vastaan toisen opiskeluvuoden aikana. Sekä tähän ensimmäiseen, että nykyiseen työpaikkaan Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa hän haki Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelusta löytämänsä ilmoituksen perusteella. Haussa oli yliopistoharjoittelijan paikka, johon Tarja pääsi, vaikka hänelle ei ollutkaan myönnetty yliopiston harjoitteluapurahaa. Työllistyminen oli siis Tarjan omin sanoin melko helppoa.

Opintojen hyödyllisyys ja tulevaisuuden suunnitelmia
Tarja kertoo, että nykyisiä työtehtäviänsä ajatellen erityisen hyödyllistä on ollut tilastotieteen opinnot aineiston käsittelystä ja data-analyysistä sekä kansantaloustieteestä ekonometrisen mallintamisen osaaminen. Toisaalta hän olisi kaivannut tilastotieteellisten menetelmien teorian lisäksi hieman enemmän opetusta niiden empiirisistä sovelluksista. Tarja arvelee myös, että jos hänellä olisi ollut enemmän aikaa opiskella, hän olisi saattanut lukea yhden sivuaineen lisää ja opiskella ekonometrian lisäksi jonkun toisen tilastotieteen sovellusalan kursseja. Tarja haluaisi joskus tulevaisuudessa kehittää osaamistaan tilastotieteen alalla, mutta valmistumisen jälkeen hän ei ole vielä ehtinyt kouluttautua lisää.

Työssään Tarjan täytyy hallita tilasto-ohjelmien käyttö, aineiston käsittely ja tilastollinen mallinnus, etenkin ekonometriset ja aikasarjamallit. Tärkeätä on myös, että osaa omaksua uusia menetelmiä ja käyttää niitä. Tarjan työ on etupäässä tilastollisten analyysien ja mallien tekemistä muiden tutkijoiden käyttöön. Lisäksi hän avustaa raportoinnissa, aineistojen hankinnassa ja muokkauksessa, tiedon keräämisessä sekä muissa tutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Tulevaisuudessa hän toivoo voivansa työskennellä monipuolisissa ja erilaisissa tilastotiedettä soveltavissa työtehtävissä.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels