Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Soveltavan analyysin linja


Matematiikan opinnot jakaantuvat karkesti ottaen perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Mikäli soveltava matematiikka kiinnostaa, ota yhteyttä linjan henkilökuntaan. Tällöin voidaan rauhassa kartoittaa opintopolkuasi ja löytää mielenkiintoinen kandityön aihe, joka tukee suuntautumistasi kohti soveltavaa matematiikkaa. Alla on lista henkilöistä, jotka ovat halukkaista ohjaamaan kanditöitä sekä vastaamaan soveltavaa matematiikkaa koskeviin kysymyksiin.

Pro gradu- ja kandidaatintutkielmia ohjaavat:


Matti Lassas (Teoreettiset inversio-ongelmat, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, sovellettu differentiaaligeometria)

Petri Ola (Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, integraaliyhtälöt, funktionaalianalyysin sovellukset)

Samuli Siltanen (Laskennalliset sovellukset, teollisuusprojektit)

Tapio Helin (Stokastiikan sovellukset, analyysin fysiikkaaliset sovellukset)

 

 

 

 

Suositeltuja kursseja opintojen eri vaiheisiin

Alla on luettelo kursseista, jotka suositellaan suoritettaviksi soveltavan analyysin linjalla  


Muiden yliopistojen hyödyllisiä kursseja kandi-/maisterivaiheisiin

 

 

 

 

Esimerkki maisterivaiheen suoritusaikataulusta

HUOM. Vuodet on laskettu maisterivaiheen alusta. 


1. Syksy

Fourier-analyysi

Todennäköisyysteoria1. Kevät

Funktionaalianalyysin peruskurssi

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

2. Syksy

Integraaliyhtälöt

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Matriisilaskennan sovelluksia


2. Kevät

Inversio-ongelmat

Gradun aloitus

3. Syksy

Kompleksianalyysi

Gradun tekeminen3. Kevät

Gradun viimeistely

Valmistuminen maisteriksi


 

 

Tutkimus

Soveltavan analyysin linjalta avautuu hyvät mahdollisuudet tehdä huipputason tutkimusta. 


Inversio ongelmien huippuyksikkö (Finnish Centre of Excellence in Inverse Problems Research)

 

Pro Gradu tutkielmia

 

  • No labels