Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Sari Mikola

Sari Mikola on matemaatikkona Keskinäisessä vakuutusyhtiö Tapiolassa. Hän aloitti opintonsa vuonna 2002 ja valmistui 2007. Hän on tehnyt töitä jo yläasteelta asti, mutta ensimmäinen "oikea" työpaikka löytyi ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Sivuaineina Sari luki tietojenkäsittelytiedettä ja kansantaloustiedettä ja ikään kuin vahingossa sai luettua vielä tilastotieteestä sivuaineen. Tietojenkäsittely osoittautui erittäin hyödylliseksi, vaikka hän on huomannut myös kansantaloustieteen antaneen hyödyllistä sivistystä. Kaiken kaikkiaan hän on tyytyväinen sivuainevalintoihinsa, mikään ei ole osoittautunut turhaksi. Jälkikäteen on tosin tuntunut, että tilastotiedettä olisi voinut lukea enemmänkin.

Nykyisen työnantajansa palvelukseen Sari haki vuonna 2005 työpaikkailmoituksen perusteella opintojen ollessa vielä kesken. Opinnoissa oli sellainen vaihe, että oli mahdollista olla vähän aikaa täysipäiväisesti töissä. Työt alkoivat korvausosastolla määräaikaisessa työsuhteessa ja työsuhteen ollessa vielä voimassa kävi selväksi, että hän saa jatkaa määräaikaisuuden päätteeksi tuntityöläisenä, mikä sopi opiskelijalle hyvin. Myöhemmin hän kuuli, että aktuaaripalveluihin haetaan matemaatikoita. Sarilla oli vielä opinnot kesken, joten hän oli kiinnostunut tekemään tuntitöitä. Hänellä oli ollut käsitys, että tällaista asiantuntijatyötä on vaikea tehdä tuntityöläisenä. Sarin tavoitteena olikin vain saattaa työnantajan tietoon, että hakijoita löytyy myös talon sisältä. Onni kuitenkin suosi ja sopivia tehtäviä löytyi. Niinpä hän sai tilaisuuden tehdä koulutusta vastaavaa työtä jo opiskeluaikana. "Paljon enemmän sai opinnoista irti, kun tiesi mihin niitä käytetään", Sari toteaa. Myöhemmin hän sai töistä aiheen Pro graduun. Aihe liittyi korvausvastuuseen ja toi paljon lisätietoa vakuutusmatematiikasta myös käytännössä. Korvausosaston töistä oli kuitenkin hyötyä matemaatikon tehtävissä. Siellä hän pääsi vähän näkemään, mitä kaikkea talon sisällä tapahtuu ja vakuutusyhtiön maksamat korvaukset ovat kuitenkin myös lukuja, joita matemaatikot pyörittelevät. Työt aktuaaripalveluissa toivat mukanaan myös tarpeen perehtyä lisää vakuutustoimintaan. Tietojen kartuttaminen tapahtui työn ohella lukemalla alan kirjallisuutta.

Sari koki myös hyödylliseksi Kauppakorkeakoulun kurssin vakuutustoiminnasta. Se antoi kuvaa vakuutustoiminnasta käytännössä ja motivoi jatkamaan teoreettisempia matematiikan opintoja. Teoriaa ei ehkä näe käytännön työssä, mutta Sarin sanoin hän "itse kaipaa vähän teoriaakin taustalle, ettei ihan kaikkea usko". Tällä hän tarkoittaa sitä, että teorian tunteminen auttaa ymmärtämään, miten luvut ja laskelmat muodostuvat. Hän kertoo myös, että joskus on tarpeellista selvennöksen vuoksi kirjoitella kaavoja ja yhtälöitä paperille.

Valmistumisen jälkeen Sari on ryhtynyt suorittamaan SHV-tutkintoa, joka tarkoittaa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää vakuutusmatemaatikkoa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää SHV-lautakunnalle suoritettavien tenttien lisäksi tiettyjä yliopistolla suoritettavia kursseja. Sari ajatteli jo opiskeluvaiheessa, että hän haluaa suorittaa aktuaaritutkinnon, ja valitsi kurssit tutkintoonsa sen mukaan. Työnantaja kannustaa lisäkoulutukseen antamalla lukupäiviä. Nyt on vuorossa tutkintoon liittyvä harjoitustyö.

Työssä vaadittavista kyvyistä ja taidoista Sari kertoo, että on tarpeellista hallita numerot ja looginen ajattelu. Vakuutusmatemaatikon töissä vaaditaan myös sosiaalisia taitoja. "Vaikka olisi tehnyt kuinka hienoja laskelmia, ne eivät ole yhtään hienoja, jos muut eivät ymmärrä niistä mitään", hän selventää. Matemaatikon täytyy osata selittää ihmisille, jotka eivät ymmärrä laskelmien takana olevaa teoriaa, mistä luvut muodostuvat. Myös ohjelmointitaito on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä Sari joutuu työssään käyttämään SAS-ohjelmistoa ja SQL-tietokantoja.

Sarin työtehtävät ovat monipuolisia. Hänen vastuullaan on yhden lajin vakuutustuotteiden hinnoittelu, sekä uusien vakuutustuotteiden hinnoittelua, että vanhojen tuotteiden hintojen tarkistamista. Lisäksi hän osallistuu yhtiön tilinpäätös- ja osavuosikatsauslaskentaan. Ajankohtaista työtehtävien vaihtelua aiheuttavat myös vakuutustoimintaan liittyvät lainsäädäntömuutokset. Sari kertoo olevansa tyytyväinen työtehtäviensä vaihtelevuuteen, nykyisessä työpaikassaan hän on päässyt tekemään kaikenlaista vakuutustoimintaan liittyvää työtä.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels