Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syksy - Hösten - Fall 2017

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Tilastotiede - Statistics

Aineopinnot

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen syventäviä opintoja ja matematiikan opintoja.

Syventävät opinnot - Advanced studies


Muut opinnot - Other studies


opetusohjelmatesti


Sivun on koostaneet Sirkka-Liisa Varvio ja Inkeri Sundqvist

 

 

  • No labels