mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Yleinen opintoneuvonta

Yleistä opintoneuvontaa saa osoitteesta kumpula-student 'at' helsinki.fi. Käytä tätä osoitetta myös silloin kun et tiedä keneltä pitäisi kysyä. Yleisestä opintoneuvonnasta (mm. opinto-oikeudet, opiskelija-alennukset, lukuvuosi-ilmoittautuminen, läsnäolotodistukset) vastaavat yliopistopalveluiden opintoneuvojat.

Matematiikan ja tilastotieteen opintoihin liittyvä neuvonta

Jos sinulla on kysyttävää matematiikan tai tilastotieteen opiskelusta voit käyttää kumpula-student@helsinki.fi -palveluosoitetta.

Koulutussuunnittelijat vastuualueineen

Huom! Vastaanottoajan koulutussuunnittelijoille voit varata osoitteesta: kumpula-student@helsinki.fi

Inkeri Sundqvist

(toimii Terhi Hautalan perhevapaan sijaisena)

Aineenopettajan linjan sekä matematiikka toisena opetettavana aineena opinto-ohjaus
HOPS kandidaattivaiheessa
Lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajankoulutus)
Harjoitteluasiat  

Huone C329
Puh. 02941 515 03 ja 050 318 5348

Erica Runolinna
Matematiikan yleisen linjan opinto-ohjaus
HOPS kandidaattivaiheessa (matematiikan yleinen linja) 
Lisäaikahakemukset (erityisesti matematiikan yleinen linja)

Pro gradut
Harjoitteluasiat  

Huone C329
Puh 02941 51502 ja 050 448 0291

Tilastotieteen opinto-ohjaus

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Sirkka-Liisa Varvio, yliopistonlehtori

Tilastotieteen opinto-ohjaus ja fuksien orientointi
HOPS tilastotieteen kandidaattivaiheessa ja maisterivaiheessa
Tilastotieteen opintokokonaisuudet pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille
Tilastotieteen opintojen hyväksilukeminen
Tilastotieteen lisäaikahakemukset

Exactum, huone B312
Puh. 0294151405
sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi

Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijat,  Kruununhaan opiskelijapalvelut:

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta

Svenskspråkig studierådgivning

Hans-Olav Tylli, yliopistonlehtori
Rum D337
Tel. 02941 51463.

Study guidance in English

kumpula-student 'at' helsinki.fi
  • No labels