Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Olli Niemi

Olli Niemi toimii yrittäjänä IT-alalla. Hän luonnehtii itseään myös konsultiksi. Hän perusti kahden työtoverinsa kanssa erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja tarjoavan Yoso Oy:n. Yrityksen perustamiseen vaikutti halu tehdä töitä itselleen ja nähdä mihin omat taidot riittävät. Ollilla oli alasta kokemusta jo varsin pitkältä ajalta, hän aloitti työt jo opiskeluaikana, mikä toisaalta venytti opiskeluja. Olli aloitti matematiikan opintonsa 90-luvun alussa ja hän valmistui hieman vuosituhannen vaihteen jälkeen. Sivuaineina Olli luki tietojenkäsittelytieteestä laajemman ja tilastotieteestä suppeamman kokonaisuuden.

Matematiikkaa Olli päätyi lukemaan hieman sattumalta, vaikka matematiikka olikin aina ollut kiinnostava aihe. Matematiikka alkoi kiinnostaa entistä enemmän opiskelujen aikana, vaikka ensimmäisistä kursseista jäikin sellainen maku, että hyppäys yliopistomatematiikkaan oli liian suuri ja ohjausta olisi kaivannut enemmän. Opiskeluista jäi kipinä päälle vielä valmistumisen jälkeenkin. Hän suunnittelee jatko-opintoja aiheesta, joka liippaa läheltä omaa työtä ja sisältää kuitenkin syvällistä matematiikkaa. Toistaiseksi työpaikalla on kuitenkin ollut liian kiireistä.

Olli on saanut tehdä enemmän tai vähemmän koulutusta vastaavaa työtä melkein koko työuransa ajan. Ensimmäisen työpaikkansa hän sai, kun vastasi ilmoitustaululla olleeseen ilmoitukseen. Ilmoituksessa haettiin ihmisiä, joilla oli kokemusta matematiikasta ja ohjelmoinnista. Työssään hän oli tekemisissä matemaattisten mallien kanssa. Myöhemmin työurallaan hän sai enemmän vastuuta ja johtotehtäviä, mutta nyt toimiessaan yrittäjänä hän on taas saanut palata sellaisten työtehtävien pariin, joissa hän kokee saavansa käyttää matematiikan opinnoissa hankittua ajattelutapaa.

Vaikka Olli onkin ohjelmistoalalla, hän kertoo, että matematiikan opinnot osoittautuneet hyödyllisimmäksi. Hän on huomannut, että loogista ajattelua vaaditaan paljonkin, ja opintoja jälkikäteen tarkastellessa hän nimeää aineopintotasoisen logiikan kurssin esimerkkinä hyödyllisen ajattelutavan lähteenä. Toinen yksittäinen kurssi, joka saa kehuja hyödyllisyydestään, on nykyisin syventävissä opinnoissa tarjolla oleva sovellusprojektikurssi. Siinä koki pääsevänsä työelämän alkuun kiinni ja ryhmätyönä tehtyä projektia varten joutui itse hankkimaan kontaktin työelämästä. Muutenkin opintojen aikana tuntui, että harjoitustöiden tekeminen oli mielekkäin tapa opiskella.

Olli ei koe, että tietojenkäsittelytieteen opinnoista olisi ollut suurta hyötyä niissä tehtävissä, joihin hän on joutunut. Hänellä on muutenkin sellainen näkemys, että matemaattinen osaaminen on tärkeää tällä alalla. Olli on huomannut, että matematiikan hallitseminen auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia. Tämä on näkynyt esimerkiksi yrityksen rekrytoinnissa.

Yrittäjän elämässä raja vapaa-ajan ja työn välillä on häilyvä. Työ ei niin sanotusti lopu ja mielessä onkin toive siitä, että jossain vaiheessa voisi jättää hallinnolliset tehtävät ja keskittyä enemmän sovellussuunnitteluun. Yrityksessä on jaettu tehtäviä siten, että yhtiökumppani ideoi uusia tuotteita ja Olli on tekemisissä ohjelmistojen rakenteen ja arkkitehtuurin kanssa. Hän koordinoi ja jakaa ohjelmointitehtäviä muille työntekijöille. Väitöskirja-aiheen jalostaminen ja lopulta saattaminen sovellettavaksi ohjelmistojen suunnitteluun kiinnostaisi enemmän kuin nykyisellään liikenee aikaa. Ollin mukaan matematiikkaa käytetään liian vähän sovellusten suunnittelussa, vaikka se antaisi paljon mahdollisuuksia.

Olli itse nauttii yrittäjänä olemisesta, mutta hän ei suosittele suoraan koulunpenkiltä yrittäjäksi ryhtymistä, mikäli toimeentulo on siitä kiinni. Asiakkaiden hankkiminen on vaikeinta. Hänen mielestään kannattaa ensin olla vähän aikaa työelämässä ja iltatöinä trimmata ideat loppuun asti, ennen kuin lähtee hakemaan niistä kaupallista hyötyä.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels