Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

OHJEET KOKEISIIN OSALLISTUJILLE

Koejärjestelyt 1.8.2017 alkaen

1.8.2017 alkaen kokeisiin (yleistentit, isot kurssikokeet) liittyvistä järjestelyistä vastaa M-L tiedekunta. Tiedekunta julkaisee koetilaisuuksien yhteiset pelisäännöt lähiaikoina. Linkki ohjeisiin tulee tälle sivulle. Mikäli sinulla on kysyttävää koejärjestelyihin liittyen, ole yhteydessä Kumpulan opiskelijapalveluihin: kumpula-student@helsinki.fiKoeaika

1.1.2016 lähtien kaikki kokeet (yleis- ja kesätentit sekä kurssikokeet) alkavat vartin yli tasatunnin ja päättyvät varttia vaille. Esimerkiksi klo 12-15 pidettävä kurssikoe alkaa klo 12.15 ja päättyy klo 14.45.

Valvoja ilmoittaa kokeen alkamisen kun tehtäväpaperit on jaettu.

  • Yleistentit kestävät 3 tuntia 30 minuuttia
  • Kurssikokeet kestävät 2 tuntia 30 minuuttia

HUOM! Yleistenteissä ei ole mahdollisuutta lisäaikaan!

Kokeeseen saapuminen ja sieltä poistuminen

Kokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua kokeen ilmoitetusta alkamisajasta, minkä jälkeen ei enää myöskään oteta vastaan myöhästyneitä. 

Salista poistuminen on kielletty viimeisen 15 minuutin aikana, jotta työrauha säilyisi loppuun saakka. Tästä säännöstä voidaan joustaa, mikäli osallistujia on vähän eikä poistuminen aiheuta häiriötä.

Koetilaisuudessa

Salissa istutaan joka toisella paikalla suorissa sarakkeissa mikäli se vain on mahdollista

Kaikki laukut ja takit sekä muut ylimääräiset tavarat kuten matkapuhelin tulee jättää salin sivustoille, matkapuhelin pitää olla äänettömällä tai pois päältä, puhelinta ei saa käsitellä kokeen aikana

Istumapaikalle saa ottaa mukaan kirjoitusvälineet, opiskelijakortin tai henkilöllisyystodistuksen sekä

 • kurssikokeissa kurssin opettajan määrittelemät kurssisivulla ilmoitetut välineet (esim. taulukot, laskimen, tiivistelmät jne)
 • yleistenteissä laskimen samoin perustein kuin ylioppilaskirjoituksissa.

Jokaiseen vastauspaperiin tulee kirjoittaa opiskelijan nimi, opiskelijanumero ja nimikirjoitus sekä kurssin nimi

 • Jokaisen opiskelijan tulee palauttaa edellä mainituilla tiedoilla varustettu vastauspaperi vaikka se olisi tyhjä

Vastauspaperia palautettaessa kaikilta opiskelijoilta tarkastetaan henkilöllisyys (kuvallinen opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus)

 • Mikäli opiskelija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään, häneltä otetaan erilliselle paperille nimi sekä nimikirjoitus ja hänen vastauspaperinsa otetaan erilleen muista. Opiskelijan tulee käydä laitoksen kansliassa viikon kuluessa todistamassa henkilöllisyytensä.

Lunttaaminen on kielletty, lunttaamisesta kiinnijääneen opiskelijan suoritus hylätään ja hänet voidaan jopa erottaa yliopistosta määräajaksi

WC:ssä saa käydä vain valvojan saattamana

Lunttaaminen ja häiritseminen

Mikäli valvoja havaitsee opiskelijan lunttaavan, tämän koe keskeytetään

 • Lunttaamisesta epäilylle opiskelijalle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen
 • Valvoja merkitsee opiskelijan vastauspapereihin keskeytyksen syyn sekä sen kiistääkö vai myöntääkö opiskelija vilpin

Jos joku häiritsee koetilaisuutta, hänelle huomautetaan asiasta

 • Mikäli häiritseminen jatkuu, opiskelijan koe keskeytetään
 • Valvoja merkitsee opiskelijan vastauspapereihin keskeytyksen syyn sekä sen kiistääkö vai myöntääkö opiskelija häiritsemisen

Tenttien tulokset

Kokeiden tulokset julkaistaan laitoksen koetulossivulla. Omien vastausten arvosteluun voi tutustua kuulustelijan tai kokeen arvostelijan luona hänen vastaanottoaikoinaan tai erikseen tiettyyn aikaan järjestettävässä tilaisuudessa.

 • No labels