Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Matemaatikkona Kansanterveyslaitoksessa

Mikä oli suuntautumisvaihtoehtosi matematiikassa? Entä mitä luit sivuaineina?

Pääaineenani oli sovellettu matematiikka, suuntautumisvaihtoehtona stokastiikka. Varsinaisina sivuaineina luin fysiikan approbatur-oppimäärän, tilastotieteestä cum laude-oppimäärän ja ylimääräisinä opintoina tietojenkäsittelytiedettä. Väitöskirjan tein sovelletusta matematiikasta.

Miten päädyit opiskelemaan matematiikkaa?

Lukion jälkeen en oikein ollut varma mikä minua kiinnosti, mutta hain kuitenkin varmuudeksi matematiikalle, jonne pääsinkin papereilla. Suunnitelmissa oli pyrkiä lukion jälkeisen armeijavuoden aikana jonnekin, mutta eihän siellä armeijan harmaissa mitään ehtinyt ja päädyin siis matematiikalle.

Mikä sai sinut jatkamaan matematiikan opintoja?

Ero lukiomatematiikkaan tuntui aluksi järkyttävältä, mutta melko nopeasti löysin itseäni kiinnostavat aiheet. Hoidin pakolliset epärelevantit/-kiinnostavat opinnot mahdollisimman vähällä ja keskityin mielenkiintoiseen pitäen kuitenkin alusta lähtien jonkinlaisen työllistymisnäkökulman mielessä. Huomasin myös, että valmistuakseen matematiikasta ei tarvitse olla synnynnäinen nero - työnteko riittää.

Miten päädyit jatko-opiskelijaksi?

Huomasin valmistuvani melko nopeasti ja osittain oikeiden töiden pelosta sekä osittain tarjoutuneesta mahdollisuudesta päädyin jatko-opiskelijaksi tutkijakoulurahoituksella. Tuossa vaiheessa minulla oli myös tyypillinen maisterin olo: "enhän minä osaa vielä mitään". Graduaihe ja jatko-opintopaikka tulivat myös osittain sattuman kautta viimeisen kesän aikana tehdyn valtionhallinnon harjoittelun myötä.

Jatko-opintojen aikana luin lisää sovellettua matematiikkaa ja tilastotiedettä. Vielä tässäkin vaiheessa mielessäni oli työllistymisnäkökulma muunkin kuin tutkijan uran näkökulmasta; pelkän akateemisen kirjatiedon ammentamisen lisäksi koitin myös kehittyä erilaisissa yleisissä työelämätaidoissa (mm. suullinen ja kirjallinen viestintä), joita valitettavasti en ollut saanut juuri ollenkaan maisterin opinnoissa. Tutkimusaiheikseni valikoitui pääasiassa sellaisia asioita, joita ehkä joku laitoksen ulkopuolellakin ymmärtää ja tarvitsee. Kokonaisuudessa jatko-opinnot kasvattivat minua itsenäisen tutkijan uraan - joskin pääosin yliopistomaailman tarpeisiin.

Kuinka työllistyit valmistumisen jälkeen? Saitko koulutusta vastaavaa työtä?

Noin kuukautta ennen väitöstä huomasin avoimen matemaatikon paikan Kansanterveyslaitoksessa, jota hain tuloksellisesti. Tässä tehtävässä olen ollut väitöksestä lähtien. Kyseisen paikan saamisessa helpotti varmasti jatko-opinnoissa tekemäni matemaattinen mallinnus oikeiden reaalimaailman aineistojen kanssa.

Kauanko olet ollut työelämässä?

Jatko-opiskelijana olin periaatteessa kokoajan työelämässä, mikäli kriteerinä on palkan saaminen. Itselläni merkittävä osa jatko-opiskelua - ainakin alussa - oli pitkälle samanlaista opiskelua kuin graduntekijäna. Itse lasken ehkä runsaat puolet jatko-opintojen ajasta sellaiseksi "varsinaiseksi" työelämäksi, joka on antanut minulle konkreettista työelämäkokemusta. Jatko-opintojen jälkeen olen ollut pari vuotta tutkijana, eli kokonaisuudessaan minulla on työelämäkokemusta 5-6 vuotta.

Minkälaisia ammatillisia tavoitteita sinulla on?

Tavoitteena on kehittyä ammatillisesti: opiskella mm. yksi tai kaksi substanssialaa sen verran hyvin, että voi sanoa tuntevansa alaa. Lisäksi erilaisten työkulttuurien tuntemus kiinnostaa.

Minkälaista nykyinen työsi on? Onko jatko-opinnot välttämättömiä työssäsi?

Matemaattista mallinnusta stokastiikan ja tilastotieteen välimaastossa. Työ on toisaalta pitkäjänteistä mutta samalla myös jonkin verran projektiluonteista dead-line-orientoitunutta työtä. Pääasiassa työnkuva on palavereissa istumista ja varsinaisen oman työn tekemistä, eli raporttien ja artikkelien kirjoittamista. Konkreettisesti työni on lähinnä koodaamista, kirjoittamista ja muuta pähkäilyä.

Työni vastaa jokseenkin koulutustani (maisteri + tohtori), mutta arjessa käyttämäni matematiikka on hyvin kapea-alaista. Itselleni varsinainen hyöty matematiikan opiskelusta nykyisessä työssäni on opintojen antama vankka pohja ja jonkinlainen matemaattinen ajattelutapa, jonka päälle voi rakentaa menetelmällistä osaamista. Suurimman osan varsinaisista matemaattisista perustaidoista olen unohtanut (osaan ehkä integroida yksinkertaisen polynomin ilman kirjaa - kirjan kanssa monimutkaisemmatkin toivottavasti onnistuvat) - sen sijaan ajattelutapa on jokseenkin säilynyt!

Tutkijan työhön Kansanterveyslaitoksessa ei yleensä vaadita suoranaisesti mitään tiettyä tutkintoa, mutta tietysti tutkinnot ja opinnot voivat helpottaa paikan saamista. Tutkijan työtä tehdään monilla eri tasoilla ja eikä taso määräydy suoranaisesti tutkinnoista. Luonnollisesti väitelleellä tutkijalla kuitenkin on useimmiten vaativampia töitä kuin ei-väitelleellä.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels